x close

ใกล้สิ่งที่เฝ้ารอ ! โค้ชเช ยื่นเอกสารขอสัญชาติไทยแล้ว คาดใช้เวลาเกือบ 2 ปี

 
 
              โค้ชเช หรือ ชเว ยอง ซอก หัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทย เข้ายื่นเอกสารขอสัญชาติไทยแล้ว หลังเฝ้ารอมาตลอดหลายปี คาดใช้เวลาเกือบ 2 ปี ทราบผลตามกฎหมาย

             เรียกว่าเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในวงการกีฬาของไทย สำหรับ โค้ชเช หรือ ชเว ยอง ซอก หัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทย โดยที่ผ่านมาโค้ชเชได้เคยออกมาประกาศพร้อมสละสัญชาติเกาหลีใต้ เพื่อขอสัญชาติไทย แต่เวลาผ่านมานานแล้วก็ยังไม่มีความคืบหน้า ต่อมา กระทรวงมหาดไทย ยืนยันว่า ทันทีที่สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย​ยื่นเรื่อง ขอสัญชาติไทยให้โค้ชเช​ กรมการปกครองจะรีบพิจารณาให้สัญชาติไทยกับโค้ชเชโดยเร็วที่สุด

            อ่านข่าว : สิ่งที่เฝ้ารอ ! มหาดไทย มั่นใจขอสัญชาติไทยให้ โค้ชเช ไม่มีปัญหา เตรียมยื่นเรื่อง

             วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เดลินิวส์ออนไลน์ รายงานว่า ขณะนี้ทนายของโค้ชเชได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาล เพื่อยื่นเอกสารบางส่วนในการขอสัญชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงแต่โค้ชเชต้องมายื่นเอกสารด้วยตัวเองอีกส่วนกับเจ้าหน้าที่โดยตรง


             ทั้งนี้ สำหรับการขอแปลงสัญชาติเป็นไทยของบุคคลต่างด้าวทั่วไป ตามมาตรา 10, 11 และ 12 แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยผู้มีภูมิลำเนาใน กทม. มีขั้นตอนดังนี้

             - ขั้นตอนที่ 1 ยื่นคำขอฯ พร้อมเอกสารหลักฐาน พบเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายและวินัย กองบังคับการอำนวยการกองบัญชาการตำรวจสันติบาล (ระยะเวลา 1 วัน)

             - ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบเอกสารและพฤติการณ์ ตรวจสอบเอกสารและพฤติการณ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประมวลสรุปเรื่องฯ เพื่อส่งไปยังกระทรวงมหาดไทย (ระยะเวลา 99 วัน)

             - ขั้นตอนที่ 3 กระทรวงมหาดไทยพิจารณา ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานและคุณสมบัติ

             - ขั้นตอนที่ 4 เข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะอนุกรรมการฯ รับการสัมภาษณ์จากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)

             - ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ประชุมพิจารณา เสนอรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้ดุลพินิจพิจารณา

             - ขั้นตอนที่ 6 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต กรณีรัฐมนตรีฯ อนุญาต แจ้งสำนักงานราชเลขาธิการฯ กราบบังคมทูลขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาต กรณีรัฐมนตรีฯ ไม่อนุญาต ต้องแจ้งผู้ยื่นคำขอฯ ทราบ

             - ขั้นตอนที่ 7 ทำพิธีสัตยาธิษฐานสาบานตัวและพิมพ์มือเปรียบเทียบตัวบุคคล แจ้งผู้ยื่นคำขอฯ มาทำพิธีสัตยาธิษฐานสาบานตัว พิมพ์มือเปรียบเทียบตัวบุคคล (กองบัญชาการตำรวจสันติบาล)

             - ขั้นตอนที่ 8 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 5 กระทรวงมหาดไทยส่งรายชื่อฯ เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา

             - ขั้นตอนที่ 9 รับหนังสือสำคัญการแปลงสัญชาติเป็นไทย ยื่นคำขอฯ ต่อเจ้าหน้าที่กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ชำระค่าธรรมเนียม 500 บาท รับหนังสือสำคัญการแปลงสัญชาติเป็นไทย โดยระยะเวลาดำเนินการรวมทั้งหมด 730 วัน


ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์ออนไลน์
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ใกล้สิ่งที่เฝ้ารอ ! โค้ชเช ยื่นเอกสารขอสัญชาติไทยแล้ว คาดใช้เวลาเกือบ 2 ปี อัปเดตล่าสุด 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 21:44:55 5,288 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP