x close

วันหยุดปี 2565 เช็กปฏิทินวันหยุดราชการ 2565 มีวันไหนบ้าง

          มีแววว่าอีกไม่นานเราจะได้เที่ยวกันสมใจแล้ว ใครกำลังวางแผนเตรียมลาหยุดในปี 2565 ลองมาเปิดปฏิทินวันหยุดราชการ เช็กวันหยุดยาวกันดีกว่า
          หลายคนทนเก็บความอัดอั้นที่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนกันมาพักใหญ่ ๆ และคิดไว้ว่าปี 2565 จะต้องใช้วันหยุดยาวให้คุ้มจงได้ ถ้าอย่างนั้นมาเปิดปฏิทินวันหยุด ปี 2565 ที่เรารวบรวมมาให้กันได้เลย โดยมีทั้งวันหยุดประจำปี วันหยุดราชการ วันหยุดยาว รวมไปถึงวันหยุดธนาคาร ปี 2565 ให้วางแผนกันล่วงหน้าด้วย
วันหยุดประจำปี 2565
วันหยุด 2565

วันหยุด เดือนมกราคม 2565

 • วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565 วันขึ้นปีใหม่
 • วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่

วันหยุด เดือนกุมภาพันธ์ 2565

 • วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 วันมาฆบูชา

วันหยุด เดือนเมษายน 2565

 • วันพุธที่ 6 เมษายน 2565 วันจักรี
 • วันพุธที่ 13 เมษายน 2565 วันสงกรานต์
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2565 วันสงกรานต์
 • วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2565 วันสงกรานต์

วันหยุด เดือนพฤษภาคม 2565

 • วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 วันแรงงานแห่งชาติ
 • วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ
 • วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 วันฉัตรมงคล
 • วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 วันพืชมงคล
 • วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 วันวิสาขบูชา
 • วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

วันหยุด เดือนมิถุนายน 2565

 • วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันหยุด เดือนกรกฎาคม 2565

 • วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 วันอาสาฬหบูชา
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 วันเข้าพรรษา
 • วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 วันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ
 • วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 วันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ

วันหยุด เดือนสิงหาคม 2565

 • วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

วันหยุด เดือนตุลาคม 2565

 • วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 วันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ
 • วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 วันปิยมหาราช
 • วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช

วันหยุด เดือนพฤศจิกายน 2565

 • วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 วันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเนื่องในการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปก) 2565 (เฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล)
 • วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 วันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเนื่องในการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปก) 2565 (เฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล)
 • วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 วันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเนื่องในการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปก) 2565 (เฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล)

วันหยุด เดือนธันวาคม 2565

 • วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
 • วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 วันรัฐธรรมนูญ
 • วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
 • วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 วันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ
 • วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 วันสิ้นปี
วันหยุดยาว ปี 2565
วันหยุด 2565

หยุดยาวเดือนมกราคม 2565

วันขึ้นปีใหม่ หยุดติดกัน 3 วัน

          - วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565 วันขึ้นปีใหม่

          - วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2565

          - วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่

หยุดยาวเดือนเมษายน 2565

วันสงกรานต์ หยุดติดกัน 5 วัน

          - วันพุธที่ 13 เมษายน 2565 วันสงกรานต์

          - วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2565 วันสงกรานต์

          - วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2565 วันสงกรานต์

          - วันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2565

          - วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2565

หยุดยาวเดือนพฤษภาคม 2565

วันแรงงานแห่งชาติ หยุดติดกัน 3 วัน

          - วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565

          - วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 วันแรงงานแห่งชาติ

          - วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ

วันพืชมงคลและวันวิสาขบูชา หยุดติดกัน 4 วัน

          - วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565

          - วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565

          - วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 วันวิสาขบูชา

          - วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

หยุดยาวเดือนมิถุนายน 2565

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี หยุดติดกัน 3 วัน

          - วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

          - วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565

          - วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565

หยุดยาวเดือนกรกฎาคม 2565

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา หยุดติดกัน 5 วัน

          - วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 วันอาสาฬหบูชา

          - วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 วันเข้าพรรษา

          - วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 วันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ

          - วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565

          - วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว หยุดติดกัน 4 วัน

          - วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

          - วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 วันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ

          - วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565

          - วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2565

หยุดยาวเดือนสิงหาคม 2565

วันแม่แห่งชาติ หยุดติดกัน 3 วัน

          - วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

          - วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565

          - วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565

หยุดยาวเดือนตุลาคม 2565

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หยุดติดกัน 4 วัน

          - วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

          - วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 วันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ

          - วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565

          - วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565

วันปิยมหาราช หยุดติดกัน 3 วัน

          - วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565

          - วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 วันปิยมหาราช

          - วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช

หยุดยาวเดือนพฤศจิกายน 2565

วันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเนื่องในการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปก) 2565 (เฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล) หยุดติดกัน 5 วัน
          - วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565
          - วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 
          - วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 
          - วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565
          - วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565

หยุดยาวเดือนธันวาคม 2565

วันพ่อแห่งชาติ หยุดติดกัน 3 วัน

          - วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565

          - วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565

          - วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันรัฐธรรมนูญ หยุดติดกัน 3 วัน

          - วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 วันรัฐธรรมนูญ

          - วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565

          - วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

วันสิ้นปี-วันขึ้นปีใหม่ หยุดติดกัน 4 วัน

          - วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 วันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ

          - วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 วันสิ้นปี

          - วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566 วันขึ้นปีใหม่

          - วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566 วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่

          ได้เห็นปฏิทินวันหยุดปี 2022 กันแล้ว คราวนี้ก็อย่ารอช้า มาวางแผนเที่ยวกันให้สะใจล่วงหน้าไปเลยยาว ๆ และสำหรับใครอยากรู้วันหยุดธนาคาร ปี 2565 เราก็รวมมาให้แล้วเหมือนกัน ไปเช็กกันได้เลยจ้า
 

วันหยุดธนาคาร ปี 2565 มีวันไหนบ้าง

* หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 15 สิงหาคม 2565

ขอบคุณข้อมูลจาก
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
myhora.com
กรมพัฒนาที่ดิน 
 
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วันหยุดปี 2565 เช็กปฏิทินวันหยุดราชการ 2565 มีวันไหนบ้าง อัปเดตล่าสุด 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:32:59 90,478 อ่าน
TOP