x close

ทำความรู้จักโรงเรียน CONNEXT ED ซีพี ออลล์-เซเว่น อีเลฟเว่น การศึกษายุคใหม่ที่ไม่ใช่แค่ในตำรา

            พาไปทำความรู้จักกับโรงเรียนต้นแบบสร้างการเรียนรู้มิติใหม่ จากการสนับสนุนของซีพี ออลล์-เซเว่น อีเลฟเว่น ปูทางสร้างโอกาส สร้างอาชีพให้กับเยาวชนมีรายได้อย่างยั่งยืน
โรงเรียน CONNEXT ED

           เพราะการศึกษาคือรากฐานสำคัญของชีวิต นำไปสู่การพัฒนาสังคม พัฒนาประเทศให้เดินไปข้างหน้าได้ด้วยพลังของคนรุ่นใหม่ เหตุนี้เอง เยาวชนไทยจึงควรได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่ดี มีคุณภาพ เพื่อให้นำไปต่อยอดให้เกิดแรงขับเคลื่อนในอนาคต “ยกระดับการศึกษา” จึงเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่ทำให้หลายหน่วยงานลุกขึ้นมาปั้นเด็กไทยให้มีคุณภาพมากขึ้น หนึ่งในนั้นคือ คอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED) จากแรงสนับสนุนของ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหาร เซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ ที่มุ่งหวังจะพัฒนาโรงเรียน ด้วยการนำเอาจุดแข็งของโรงเรียนมาต่อยอด พร้อมเสริมจุดอ่อน บวกกับนำเอาพื้นฐานการสร้างอาชีพจากชุมชนมาผนวกเข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อสร้างโอกาส สร้างความรู้ให้แก่ครู นักเรียน รวมถึงคนในชุมชน นำไปต่อยอดสร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน เกิดเป็นองค์ความรูใหม่ เติมประสบการณ์ให้มากกว่าความรู้ในห้องเรียน ถ้าพร้อมแล้ว เราไปทำความรู้จักกับโรงเรียนและที่มาที่ไปของโครงการนี้กันเลย
โรงเรียน CONNEXT ED

ภาพจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

ตัวอย่างความสำเร็จจากโรงเรียนคอนเน็กซ์ อีดี

          หลังจากดำเนินโครงการเข้าสู่เฟส 4 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561-2565 ทาง ซีพี ออลล์-เซเว่น อีเลฟเว่น ได้พัฒนาโรงเรียนไปแล้วกว่า 500 โรงเรียน ความสำเร็จที่เกิดขึ้นทั้งหลักสูตรท้องถิ่นและศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ได้ถูกต่อยอดไปเป็นองค์ความรู้ของชุมชน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ Lifelong Learning มีโรงเรียนที่ดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Best Practice) ถึง 25 โรงเรียน โรงเรียนต้นแบบ (School Model) จำนวน 16 โรงเรียน และโรงเรียนในโครงการร่วมพัฒนา (Partnership School) อีก 9 โรงเรียน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบโอกาสดี ๆ ให้แก่โรงเรียนที่ต้องการโอกาสให้ได้อย่างเร็วที่สุด ซึ่งช่วงปลายปีการศึกษา 2564 ถึงต้นปีการศึกษา 2565 มีโครงการดี ๆ ที่เกิดขึ้นจากโรงเรียนคอนเน็กซ์ อีดี มากมาย อาทิ

Smart Farmer สร้างความรู้ด้านการเกษตรในทุกมิติ โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน

โรงเรียน CONNEXT ED

ภาพจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

          เป็นการนำความรู้ของชุมชนผนวกเข้ากับหลักสูตรการศึกษา โดยเป็นโครงการของโรงเรียนบ้านโคกมะเมียน อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ที่ให้ความรู้นักเรียนและคนในชุมชนได้เข้าใจภาคเกษตรกรรมในทุกมิติ ทั้งการบริหารจัดการ ด้านธุรกิจ และด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้ภาคเกษตรกรรมของไทยในอนาคต และยังมีการสร้างผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลินิล ช่วยให้โรงเรียนและชุมชนมีรายได้อย่างยั่งยืน
โรงเรียน CONNEXT ED

ภาพจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

โรงเรียน CONNEXT ED

ภาพจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

โรงเรียน CONNEXT ED

ภาพจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

หูหิ้วถ้วยกาแฟ เส้นกกสายใยรักษ์โลก โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์)

โรงเรียน CONNEXT ED

ภาพจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

           หนึ่งในโครงการจากโรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ที่พลิกโฉมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่หลักสูตรการเรียนรู้นอกห้องเรียน ต่อยอดนำเส้นกกมาทำเป็นหูหิ้วแก้วกาแฟ ผลิตภัณฑ์รักษ์โลกที่ทั้ง ทนทาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และยังมีผลิตภัณฑ์กระเป๋ากระจูดสานมือ ช่วยสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
โรงเรียน CONNEXT ED

ภาพจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

โรงเรียน CONNEXT ED

ภาพจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

โรงเรียน CONNEXT ED

ภาพจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

หูหิ้วแก้วกาแฟจากเส้นกกและกระเป๋ากระจูดสานมือ

ท่องโลกกล้วย ผลิตภัณฑ์สุดครีเอตจากกล้วย โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์

โรงเรียน CONNEXT ED

ภาพจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

          เมื่อมีกล้วยเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช จึงได้นำการแปรรูปปาล์มกล้วย มาบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม ผนวกกับภูมิปัญญากับชาวบ้านและคนในชุมชน นำวัตถุดิบจากธรรมชาติมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เชือกกล้วยหูหิ้วถ้วยกาแฟ ถาดใส่อาหารทำจากใบตอง กระถางต้นไม้จากใยกล้วยที่สามารถเพาะลงกระถางและย่อยสลายไปพร้อมกับดิน เป็นต้น สร้างมูลค่าเพิ่ม ต่อยอดเป็นอาชีพ สร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชน และยังเพิ่มสกิลการบริหารจัดการคำนวณต้นทุนผลผลิต การคิดราคาจำหน่าย การใช้สื่อออนไลน์ในการขายสินค้า และยังเป็น "ศูนย์การเรียนรู้" ให้ชาวบ้านในชุมชนเข้ามาศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life long Learning) อีกด้วย

โรงเรียน CONNEXT ED

ภาพจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

โรงเรียน CONNEXT ED

ภาพจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

ภาคีครือข่ายโรงเรียนต้นกล้าไร้ถัง โรงเรียนต้นอนุบาลทับสะแก

โรงเรียน CONNEXT ED

ภาพจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

           โรงเรียนต้นอนุบาลทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นโรงเรียนต้นแบบที่บูรณาการเรื่องการจัดการขยะเข้ากับหลักสูตรการศึกษา เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนลดขยะและจัดการขยะที่ถูกต้องตั้งแต่ต้นทาง มีการคัดแยกวัสดุย่อยสลาย วัสดุรีไซเคิล ออกจากขยะทั่วไป จนเหลือสิ่งที่ใช้ไม่ได้แล้วจริง ๆ โดยสามารถลดขยะในโรงเรียนจาก 15 ตัน เหลือเพียง 2 กิโลกรัมต่อเดือน และยังต่อยอดเพิ่มจำนวนโรงเรียนในภาคีอย่างต่อเนื่อง
โรงเรียน CONNEXT ED

ภาพจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

โรงเรียน CONNEXT ED

ภาพจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

คอนเน็กซ์ อีดี ยกระดับการศึกษา
ให้กว้างกว่าในห้องเรียน
          ในปีการศึกษา 2564-2565 มีโรงเรียนจำนวน 111 แห่ง ที่จะได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED) โดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) อย่างต่อเนื่อว ทั้งเรื่องของงบประมาณ องค์ความรู้ อุปกรณ์การศึกษา วัสดุอุปกรณ์ และส่งผู้นำรุ่นใหม่ (School Partner) เข้าไปช่วยเหลือในโรงเรียนและชุมชนอย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยให้โรงเรียนต่าง ๆ เหล่านี้ สามารถสร้างสรรค์โครงการด้านวิชาชีพ เกษตรกรรม วิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ปูทางให้เยาวชนไทยเข้าถึงโอกาสทั้งด้านความรู้ และยังสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืนสู่ชุมชนอีกด้วย โดยมีเป้าหมาย ดังนี้

          1. สร้างโรงเรียนและชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้ มีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน แม้หลังเสร็จสิ้นโครงการ

          2. บูรณาการความรู้สู่หลักสูตรสถานศึกษาหรือหลักสูตรท้องถิ่น เข้ากับ 8 กลุ่มสาระหลัก ผ่านการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้ทั้ง Project & Problem Based Learning

          3. การพัฒนาสู่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เปิดให้คนในชุมชนสามารถเข้ามาเรียนรู้ในรูปแบบคอร์สระยะสั้น สร้างการเรียนรู้แบบระยะยาว (Lifelong Learning)
          หากอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงของการศึกษาไทย คอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED) ถือเป็นหนึ่งในความหวังที่เป็นรูปธรรม ที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาการศึกษา ปูทางสายอาชีพให้กับเยาวชนไทยยุคใหม่ เพิ่มโอกาสด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความรู้ที่รอบด้านมากขึ้น และยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
ทำความรู้จักโรงเรียน CONNEXT ED ซีพี ออลล์-เซเว่น อีเลฟเว่น การศึกษายุคใหม่ที่ไม่ใช่แค่ในตำรา อัปเดตล่าสุด 14 มกราคม 2565 เวลา 16:38:22 4,293 อ่าน
TOP