x close

MEA เตรียมพร้อมระบบไฟฟ้ารองรับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.

             นายจุมภฎ หิมะเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่รับผิดชอบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ ให้ความสำคัญกับการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) โดยจัดเจ้าหน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้า และลงพื้นที่บำรุงรักษาระบบจำหน่าย ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ตลอดจนมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรอง จัดเจ้าหน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้าเพื่อเตรียมพร้อมทุกหน่วยเลือกตั้ง ศูนย์รวมคะแนน รวมถึงศูนย์อำนวยการประสานงานการเลือกตั้งจุดต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 50 เขต ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

             ทั้งนี้ เพื่อให้การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) รวมถึงการนับคะแนน การรายงานผลการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส เป็นไปด้วยความเรียบร้อย MEA มีการวางแผนงานดูแลระบบไฟฟ้า 24 ชั่วโมง มีประสิทธิภาพ มั่นคง ปลอดภัย รองรับเหตุฉุกเฉินและขัดข้องต่าง ๆ รวมถึงบูรณาการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้การสนับสนุนร่วมกันแก้ไขปัญหาในทุกภาคส่วน

             MEA ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เตรียมพร้อมไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค. 65 นี้ เวลา 08.00-17.00 น.

ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งผ่านเว็บไซต์ ได้ที่

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/#/

ดูรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ที่

https://www.prbangkok.com/th/news/detail/55/12060

ดูรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 50 เขต ได้ที่

https://www.prbangkok.com/th/news/type/56/

             หากประชาชนพบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุด หรืออยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ MEA ได้ทุกเขต หรือที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 รวมถึงสามารถแจ้งผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ได้แก่

             Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA
             Line : MEA Connect
             Twitter : @mea_news
             MEA Smart Life แอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนระบบ iOS และ Android ของ MEA ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ดาวน์โหลดฟรี คลิก

             #เลือกตั้ง #ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร #สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
             #MEA #การไฟฟ้านครหลวง
             #พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
MEA เตรียมพร้อมระบบไฟฟ้ารองรับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. โพสต์เมื่อ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:31:25 567 อ่าน
TOP