สยามพิวรรธน์ ร่วมสนับสนุน APEC 2022 พร้อมโชว์ศักยภาพภายใต้แนวคิด Universe of Value

          สยามพิวรรธน์ ตอกย้ำศักยภาพองค์กรด้านความยั่งยืน ร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม APEC 2022 พร้อมโชว์เคสในงาน APEC Showcase Green Press Center ด้วยแนวคิด “การสร้างคุณค่าสู่มูลค่า” (Universe of Value)
สยามพิวรรธน์

          ถือเป็นอีกครั้งที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานระดับภูมิภาคอาเซียนและต้อนรับผู้นำจากประเทศต่าง ๆ ในการเข้าร่วมประชุม APEC 2022 และในงานนี้ กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกชั้นนำ เจ้าของและผู้บริหารโครงการที่มีชื่อเสียงระดับโลก ก็ได้เป็นพันธมิตรด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ โดยให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจาก 21 เขตเศรษฐกิจและสื่อมวลชนจากทั่วโลก
          ครั้งนี้จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่ทางสยามพิวรรธน์ได้นำเสนอศักยภาพขององค์กรไทยด้านความยั่งยืนในงาน APEC Showcase Green Press Center ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2565 ด้วยแนวคิด “การสร้างคุณค่าสู่มูลค่า” (Universe of Value) เพื่อตอกย้ำจุดยืนด้านการสร้างความยั่งยืน อีกทั้งยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นานาประเทศที่มีต่อประเทศไทย และสามารถต่อยอดไปสู่การลงทุนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวและบริการอีกด้วย ซึ่งต้องยอมรับเลยว่า การร่วมออกบูธของสยามพิวรรธน์ สร้างความน่าประทับใจและสร้างการรับรู้ถึงความพร้อมของประเทศไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้มากมาย

สยามพิวรรธน์ ร่วมงาน APEC 2022 ชูจุดเด่นสร้างสรรค์บูธด้วยวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

          ไฮไลต์ภายในงาน สยามพิวรรธน์ได้ออกแบบโครงสร้างบูธที่จัดแสดงใน APEC Showcase Green Press Center ให้โดดเด่นและสอดคล้องกับแนวคิด Green Press Center โดยออกแบบงานสานสีทองให้คล้ายกับรูปแบบของชะลอม ตราสัญลักษณ์ของงานเอเปก สื่อถึงความเป็นไทย โดยใช้เศษวัสดุจากโรงงานเหล็กนำมาขึ้นรูป อีกทั้งโครงสร้างภายในบูธยังผลิตด้วยวัสดุ Upcycling จากไม้เทียมที่ใช้วัสดุ Recycle พร้อมจัดแสดงข้อมูลผ่านจอดิจิทัล 360 องศา ขนาดใหญ่ และ Graphic Board Lightbox ซึ่งภายหลังการจัดแสดงครั้งนี้ยังสามารถนำกลับมาประยุกต์ใช้ต่อได้ในอนาคต
สยามพิวรรธน์

          คุณชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ เปิดเผยว่า “นับเป็นเกียรติและรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่สยามพิวรรธน์ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในพันธมิตรด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัด APEC 2022 ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับภาคเอกชนของไทยที่จะสนับสนุนภาครัฐ และเป็นโอกาสสำคัญสำหรับประเทศไทยที่จะได้แสดงศักยภาพบนเวทีโลก หลังจากการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอีกครั้ง อีกทั้งยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นานาประเทศที่มีต่อประเทศไทย และสามารถต่อยอดไปสู่การลงทุนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวและบริการด้วย”
สยามพิวรรธน์

คุณชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์

โชว์ศักยภาพการดำเนินธุรกิจ ภายใต้แนวคิด Universe of Value

          สำหรับความน่าสนใจภายในบูธของสยามพิวรรธน์ สิ่งหนึ่งก็คือการถ่ายทอดอุดมการณ์ดำเนินธุรกิจที่สร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับหัวข้อหลักของการประชุม APEC 2022 คือ “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล หรือ Open. Connect. Balance” นั่นคือ

  • Open - สยามพิวรรธน์เปิดพื้นที่ในการสร้างโอกาสพร้อมผลักดันคนไทยที่มีศักยภาพเพื่อนำไปสู่เวทีโลก สนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยในหลากหลายมิติ ทั้งยังร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร ช่วยเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกได้ โดยสร้างแบรนด์ร้านค้าในศูนย์การค้าต่าง ๆ ได้แก่ สุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ที่รวบรวมของดีจาก 77 จังหวัดทั่วไทย, ไอคอนคราฟต์ ซึ่งพื้นที่รวมผลงานจากช่างฝีมือไทยทั่วประเทศที่ใหญ่ที่สุด และ ODS (Objects of Desire Store) ซึ่งเป็นความร่วมมือกับกรมการค้าระหว่างประเทศเพื่อคัดสรรผลิตภัณฑ์และงานออกแบบที่โดดเด่นของดีไซเนอร์ที่ชนะรางวัลมาแล้วรวมกว่า 130 แบรนด์
  • Connect - เชื่อมพันธมิตร คู่ค้า ร้านค้า สร้างธุรกิจและโครงการที่เป็นต้นแบบในการปฏิวัติวงการค้าปลีกจากหลักการ Sharing Economy เพื่อร่วมฟื้นฟูและส่งเสริมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ
  • Balance - สร้างความสมดุลให้กับโลก ส่งเสริมความหลากหลาย เท่าเทียม และการมีส่วนร่วม  อีกทั้งยังมีหลากหลายโครงการที่มีจุดประสงค์เพื่อฟื้นฟูโลกให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น อาทิ การออกแบบทุกโครงการด้วยแนวคิดอารยสถาปัตย์ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียม, ยกระดับการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน, โครงการลดก๊าซเรือนกระจก และโครงการโซลาร์ รูฟท็อป ไอคอนสยาม เป็นต้น
สยามพิวรรธน์

นำเสนอหลากหลายกิจกรรมภายในงาน เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทย

          นอกจากการถ่ายทอดผลงานและความสำเร็จของสยามพิวรรธน์ ตลอด 63 ปีที่ผ่านมาในการเป็นผู้พัฒนาสถานที่ที่เป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกแล้ว ภายในบูธของสยามพิวรรธน์ ณ  APEC Showcase Green Press Center ยังมีมุมสาธิตงานหัตถศิลป์จากไอคอนคราฟต์ และสุขสยาม เพื่อสร้างสรรค์งานดีไซน์และสะท้อนถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทย ผ่านความร่วมมือกับชุมชนและภาคส่วนต่าง ๆ  ซึ่งมีกิจกรรมหลากหลายไม่ซ้ำกันในแต่ละวัน อาทิ การแกะหนังตะลุง, การทำหัวโขนจิ๋ว, การเขียนผ้าบาติก, การทำขนมช่อม่วงโดย CHADA Tea Boutique, การทำน้ำปรุง – น้ำหอมตำรับไทย และงาน High-Class ปักผ้าไหมไทย โดยแบรนด์ LIVE LIFE DETAIL ซึ่งต้องบอกเลยว่าสามารถสร้างความประทับใจให้กับชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี
สยามพิวรรธน์

สนับสนุนการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ APEC 2022 อย่างเต็มรูปแบบ

          เพื่อให้การจัดการประชุม APEC 2022 สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สยามพิวรรธน์ได้สนับสนุนการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในทุกศูนย์การค้าในเครืออย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน ทั้งยังได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ในช่วงจัดงาน อาทิ

  • คุณชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มสยามพิวรรธน์ ทำหน้าที่เป็นผู้แทนภาคเอกชน ร่วมนำเสนอความคิดเห็น ในการประชุมของ ABAC : APEC Business Advisory Council ภายใต้หัวข้องาน “Thriving as Businesswomen leader in Asia Pacific” เพื่อพัฒนาบทสรุปและข้อเสนอแนะทางธุรกิจเฉพาะด้านยื่นต่อผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก
  • กลุ่มสยามพิวรรธน์ได้รับเกียรติเป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงรับรองสุดยอดผู้นำภาคเอกชนของเอเปกที่สยามพารากอนและไอคอนสยาม และร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อมอบประสบการณ์เหนือระดับและข้อเสนอสุดพิเศษ รวมถึงสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกเอเปกผู้ถือ “บัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปก” หรือ APEC Business Travel Card (ABTC)
  • จัดงานนิทรรศการประกวดภาพถ่าย APEC Photo Contest 2022 Exhibition บริเวณ ICONLUXE Gallery ไอคอนสยาม ถ่ายทอดเรื่องราวความเชื่อมโยงของประชากรในเอเชีย - แปซิฟิก และผลงานที่ผ่านมาของเอเปก
  • จัดนิทรรศการ ICONSIAM APEC Showcase บริเวณเจริญนคร ฮอลล์ ณ ไอคอนสยาม แสดงนวัตกรรมความรู้สู่ความยั่งยืน APEC Thailand 2022 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการประชุมเอเปก ภายใต้แนวคิด Open. Connect. Balance. หรือ “เปิดกว้าง สร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” พร้อมสร้างการรับรู้ให้คนไทยภาคภูมิใจและมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกในครั้งนี้
สยามพิวรรธน์

          จากกิจกรรมทั้งหมดที่ทางสยามพิวรรธน์ตั้งใจสรรค์สร้างในการสนับสนุนประชุม APEC 2022 ในครั้งนี้ ก็เพื่อแสดงให้นานาประเทศเห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ นับเป็นอีกหนึ่งในความยิ่งใหญ่ของประเทศไทยที่จะได้สร้างความเชื่อมั่นในแนวทางแห่งความยั่งยืนบนเวทีโลกต่อไป
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สยามพิวรรธน์ ร่วมสนับสนุน APEC 2022 พร้อมโชว์ศักยภาพภายใต้แนวคิด Universe of Value อัปเดตล่าสุด 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:54:15 6,244 อ่าน
TOP