MEA จัดเสวนา The Future of EV ชูมาตรฐานการให้บริการแบบครบวงจร

MEA จัดเสวนา The Future of EV ทิศทางการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต พร้อมชูมาตรฐานให้บริการด้วยความเชี่ยวชาญด้าน EV แบบครบวงจร โดยทีม KEN by MEA

the future of ev

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ได้จัดเสวนาภายใต้หัวข้อ "The Future of EV ทิศทางการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต" โดยมี นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) เข้าร่วมเสวนา ภายในงานได้มีการพูดคุยถึงทิศทางการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับความนิยม และคาดว่าจะมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต ซึ่งทางการไฟฟ้านครหลวงพร้อมสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้า โดยเปิดให้บริการติดตั้งระบบไฟฟ้ารองรับ EV Home Charger รวมถึงการให้บริการแบบครบวงจรโดยทีม KEN by MEA

นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA ได้ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งตอบสนองแผนงานด้านพลังงานในการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย รวมไปถึงด้านความปลอดภัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ใช้รถยนต์ EV จะต้องคำนึงถึงความสำคัญ ปัจจุบัน MEA ได้มีบริการ KEN by MEA ที่ให้บริการติดตั้งระบบไฟฟ้ารองรับ EV Home Charger ที่ครอบคลุมการติดตั้งเครื่องตัดวงจรกระแสเกิน เครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) Type B ซึ่งเป็นข้อกำหนดสูงสุดตามมาตรฐานการติดตั้ง ขณะเดียวกันยังสามารถตรวจสอบความพร้อมของระบบไฟฟ้าภายในบ้านให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและไม่เสื่อมสภาพ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2564 และมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับบริภัณฑ์จ่ายไฟยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการอัดประจุไฟฟ้าฯ อีกด้วย

the future of ev

นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ MEA (การไฟฟ้านครหลวง)

สำหรับ KEN by MEA นอกจากจะเป็นบริการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่รองรับ EV Home Charger แล้ว ยังมีคุณภาพและมาตรฐานสูง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน โดยมีการควบคุมคุณภาพด้วยการตรวจสอบทุกขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการจัดหา จนถึงกระบวนการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับจ่ายไฟให้กับยานยนต์ไฟฟ้า ด้วยเครื่องมือทดสอบที่ทันสมัย และอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง กรณีที่ลูกค้ามีความจำเป็นต้องเพิ่มขนาดเครื่องวัดฯ หรือเปลี่ยนประเภทเครื่องวัดฯ เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่ลูกค้าได้รับรถ EV

the future of ev

นอกจากนี้ MEA ยังมีบริการทดสอบอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charger) สำหรับผู้ประกอบการกลุ่มต่าง ๆ โดยให้บริการครอบคลุมการทดสอบในห้องปฏิบัติการ (In laboratory test) และการทดสอบ ณ สถานีอัดประจุไฟฟ้า (On site test) เพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การทดสอบระบบการสื่อสารระหว่างรถยนต์ไฟฟ้ากับอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้า และ Server ของ MEA มีการจำลองสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อดูการทำงานของอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้า ตลอดจนการทดสอบด้านความปลอดภัยหลังจากการติดตั้ง อีกทั้งยังมีบริการตรวจสอบประจำปี เสมือนการตรวจสภาพรถยนต์ ทำให้มั่นใจว่าอุปกรณ์อัดประจุยังมีคุณภาพดีและปลอดภัยกับผู้ใชังาน

the future of ev

สำหรับผู้สนใจติดตั้ง EV Charger สามารถเลือกรับบริการจาก KEN by MEA ได้ 2 Package คือ Package ติดตั้ง EV Charger ขนาด 7.4 kW 1 Phase ราคา 29,000 บาท และ Package ติดตั้ง EV Charger ขนาด 22 kW 3 Phase ราคา 46,000 บาท ซึ่งสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของคุณสมบัติแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าที่เลือกใช้ โดยทั้ง 2 Package ดังกล่าวยังครอบคลุมการติดตั้งสายเมนที่ 2 สำหรับ EV, อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินหลัก Main CB 40A, อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว RCD Type B 40A และระบบสายดิน

the future of ev

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่สนใจติดตั้ง EV Charger หรืองานบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกี่ยวเนื่องของ MEA สามารถดูรายละเอียดบริการ KEN by MEA ได้ที่ www.mea.or.th/minisite/ken หรือติดต่อ KEN by MEA ได้ผ่านช่องทางอีเมล ken@mea.or.th และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 "ถามมืออาชีพ ถาม KEN" ตลอด 24 ชั่วโมง และเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี MEA EV ที่ได้ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานทดแทนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า MEA จึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน MEA EV Application ช่วยค้นหาสถานีชาร์จรถ EV จากทุกผู้ให้บริการ โดยสามารถดาวน์โหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ได้ทาง onelink.to/meaev 

the future of ev

#TheFutureOfEV
#MEAEV #MEAsmartservice 
#EV #EVChargingStation 
#EVApplication #EVcharger
#MEA #การไฟฟ้านครหลวง
#MEASMARTENERGY
#MEASMARTPROJECT
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
MEA จัดเสวนา The Future of EV ชูมาตรฐานการให้บริการแบบครบวงจร อัปเดตล่าสุด 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:25:05
TOP