x close

สยามพิวรรธน์-ปตท. ผนึกพลังนำร่อง Net Zero ใช้พลังงานหมุนเวียน ที่สยามดิสคัฟเวอรี่

           สยามพิวรรธน์ ร่วมมือกับ กลุ่ม ปตท. ผนึกพลังนำธุรกิจสู่เป้าหมายความยั่งยืนระดับประเทศ นำร่องสยามดิสคัฟเวอรี่ ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนนำไปสู่เป้าหมาย Net Zero
           เทรนด์รักษ์โลก กลายเป็นสิ่งที่คนทั่วโลกให้ความตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ที่กระทำต่อสิ่งแวดล้อมมายาวนานจนสร้างปัญหาให้โลกใบนี้มากมาย ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมก็เช่นเดียวกันที่เริ่มหันมาทำธุรกิจแบบรักษ์โลกที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผู้คน และสังคมมากขึ้น เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่สิ่งแวดล้อมถูกทำลาย ธุรกิจก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จต่อไปได้ในอนาคต “ความยั่งยืน” (Sustainability) ​จึงเป็นทางรอดของหลายองค์กรด้วยนั่นเอง
Net Zero

สยามพิวรรธน์ ผนึกพลัง ปตท. ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน
สู่เป้าหมาย Net Zero

           ยกตัวอย่าง “กลุ่ม ปตท.” ยักษ์ใหญ่แห่งวงการพลังงานและปิโตรเคมีครบวงจรที่ได้ร่วมมือกับกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์” ผู้นำวงการอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีก ที่มีศูนย์การค้าระดับ World Class Top of Mind อย่างสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพฯ ที่ต้องการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านแนวคิดความยั่งยืนที่ครอบคลุม 3 ด้าน ดังนี้
Net Zero

1. จัดการพลังงานหมุนเวียนนำไปสู่เป้าหมาย Net Zero

           โครงการนำร่องแรกเป็นการจัดการพลังงานหมุนเวียนนำไปสู่เป้าหมาย Net Zero โดยเริ่มจากศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม โดยใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ผ่านการซื้อใบรับรองสิทธิการผลิตพลังงานหมุนเวียน หรือ Renewable Energy Certificates (RECs) จากบริษัท รี แอค จำกัด (ReAcc) ซึ่งเป็นบริษัทใน กลุ่ม ปตท. โดยทั้ง ปตท. และสยามพิวรรธน์ วางแผนการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายความร่วมมือไปสู่การพัฒนาอาคารประหยัดพลังงาน หรือ Smart Building ในการติดตั้งสถานีอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station) และการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์อีกด้วย
ก้าวสำคัญในการส่งเสริมภาคธุรกิจไทยให้หันมาใช้ไฟฟ้า
จากแหล่งพลังงานหมุนเวียนในประเทศมากขึ้น
          ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่ และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้พูดถึงแนวคิดนี้ว่า “ความร่วมมือกับสยามพิวรรธน์ในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของ ปตท. ในการส่งเสริมภาคธุรกิจไทยให้หันมาใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนในประเทศมากขึ้น และนำไปสู่การใช้พลังงานที่ปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon) เพิ่มศักยภาพการพัฒนานวัตกรรมพลังงานยั่งยืนของประเทศสู่เวทีโลกในอนาคต สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรด้านพลังงานที่มุ่งสนับสนุนแนวทางการผลักดันประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ พร้อมส่งเสริมการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง”

ร่วมฟื้นฟูและส่งต่อโลกที่น่าอยู่ให้กับคนรุ่นหลัง
และเข้าไปอยู่ใกล้ชีวิตประจำวันของผู้คนได้ง่ายขึ้น

           ในมุมของกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ นางมยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายองค์กรสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ได้กล่าวว่า “สยามพิวรรธน์สร้างความยั่งยืนผ่านทุกกระบวนการและในทุกธุรกิจที่ดำเนินการ (Sustainable Value In Process) เพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันในทุกภาคส่วน ทั้งกับผู้คน สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ การผนึกความแข็งแกร่งของสยามพิวรรธน์ ในฐานะผู้พัฒนาศูนย์การค้าที่เป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตของผู้คนด้วยความคิดสร้างสรรค์ และได้ใช้สยามดิสคัฟเวอรี่ ซึ่งเป็นศูนย์การค้าที่ดำเนินธุรกิจแบบร่วมสร้าง (Co-Creation) บุกเบิกแนวคิดที่ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม โดยจับมือกับ ReAcc ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท. ผู้ให้บริการซื้อ-ขายพลังงานสะอาด จะทำให้เราสามารถพัฒนาต้นแบบของธุรกิจด้วยแนวคิดความยั่งยืน ร่วมฟื้นฟูและส่งต่อโลกที่น่าอยู่ให้กับคนรุ่นหลังและเข้าไปอยู่ใกล้ชีวิตประจำวันของผู้คนได้ง่ายขึ้น”

2. การบริหารจัดการขยะและของเสีย (Waste Management)

           เป็นแนวคิดต่อยอดจากโครงการบริหารจัดการขยะและของเสียที่ร่วมมือกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC นำขยะพลาสติกใช้แล้วหลากหลายประเภท เช่น ขวดน้ำดื่ม กล่องหรือวัสดุพลาสติก แก้วพลาสติก ฝาขวด แผ่นซีดี และช้อน-ส้อมพลาสติก มาประกอบเป็น ต้นคริสต์มาสรักษ์โลก” จัดแสดงในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 8 มกราคม 2566 ณ ลานดิสคัฟเวอรี่ พลาซ่า ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดการดำเนินโครงการจัดการขยะและของเสียแบบ 360 องศา ของสยามพิวรรธน์ ในฐานะที่เป็นต้นแบบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ส่งเสริมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมุ่งสู่ “องค์กรขยะเป็นศูนย์” รายแรกของไทย

3. โครงการการพัฒนาที่ยั่งยืนต่าง ๆ ในอนาคต

           นอกจากนี้ทั้ง 2 องค์กรยังร่วมกันมองหาและพัฒนาโครงการที่จะต่อยอดจากการบริหารจัดการขยะภายใน ONESIAM นำมาสร้างคุณค่าสู่มูลค่าอย่างเป็นรูปธรรมเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยใช้พื้นที่ ECOTOPIA ภายในสยามดิสคัฟเวอรี่ เป็นจุดเพิ่มโอกาสและทางเลือกที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการรุ่นใหม่กับผู้บริโภค สร้างมิติแห่งความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
Co-creating Shared Value for Sustainability
สยามพิวรรธน์กับนโยบายด้านความยั่งยืน
           นอกจากความร่วมมือในครั้งนี้แล้ว กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ เป็นองค์กรที่มีแนวทางทำธุรกิจไปสู่ความยั่งยืนภายใต้นโยบาย “Co-creating Shared Value for Sustainability” ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ มากมายในกรอบ ESG (Environment-Social-Governance) มุ่งเน้นให้ความสำคัญใน 3 มิติ คือ ผู้คน ชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะมิติด้านสิ่งแวดล้อม ใช้พื้นที่ในทุกโครงการสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อม สนับสนุนให้คนใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ที่สมดุล และร่วมกันดูแลรักษาธรรมชาติให้คงอยู่ได้อย่างยั่งยืนไปพร้อม ๆ กันด้วย อาทิ
  • การให้ความสำคัญต่อภาวะโลกร้อน CFO (Carbon Footprint Offset) มีการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

  • ติดตั้งระบบประตูอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของระบบทำความเย็น

  • ปรับเปลี่ยนระบบปรับอากาศ (Chiller) ที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงขึ้น

  • โครงการ Siam Piwat 360° Waste Journey to Zero Waste สร้างต้นแบบการจัดการขยะแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

  • เปิดให้บริการ Recycle Collection Center หรือจุดรับวัสดุบรรจุภัณฑ์สะอาดที่ไม่ใช้แล้วแบบไดรฟ์ทรู (Drive-Thru) แห่งแรกในประเทศไทย และต่อยอดนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์รักษ์โลกภายใต้แบรนด์ ECOTOPIA นำเสนอพื้นที่สร้างสรรค์จากกลุ่มคนรักษ์โลก รวบรวมผลิตภัณฑ์รักษ์โลกกว่า 300 แบรนด์ เป็นต้น
Net Zero

           และนี่เองถือเป็นตัวอย่างความรับผิดชอบต่อสังคมของ 2 องค์กรใหญ่ ที่ลุกขึ้นมาแสดงเจตนารมณ์ในการมุ่งมั่นใช้พลังงานสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) ที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อนได้ และยังเป็นการสนับสนุนผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดในประเทศไทยให้สามารถสร้างรายได้เพิ่มจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ RECs ได้อีกด้วย
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สยามพิวรรธน์-ปตท. ผนึกพลังนำร่อง Net Zero ใช้พลังงานหมุนเวียน ที่สยามดิสคัฟเวอรี่ อัปเดตล่าสุด 2 ธันวาคม 2565 เวลา 18:59:30 5,299 อ่าน
TOP