x close

วันหยุดปี 2566 มีวันไหนบ้าง เปิดปฏิทินพร้อมเช็กวันหยุดราชการปี 2566

          ใครวางแผนเที่ยวพักผ่อนในปี 2566 ลองมาเปิดปฏิทินวันหยุดราชการ และวันหยุดยาวตลอดทั้งปี พร้อมวันไหนแพ็กกระเป๋าแล้วออกไปชาร์จพลังกัน
          วันหยุดปี 2566 มีวันหยุดวันไหนบ้าง โดยเฉพาะวันหยุดยาวจะได้เที่ยวพักผ่อนยาวเต็มที่ ใครอยากวางแผนเที่ยวล่วงหน้ามาเปิดปฏิทิน 2566 ที่เรารวบรวมมาให้กันได้เลย โดยมีทั้งวันหยุดประจำปี วันหยุดราชการ รวมไปถึงวันหยุดธนาคาร ปี 2566

วันหยุดประจำปี 2566

วันหยุด 2566

วันหยุด เดือนมกราคม 2566

 • วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566 วันขึ้นปีใหม่
 • วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566 วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่

วันหยุด เดือนมีนาคม 2566

 • วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 วันมาฆบูชา

วันหยุด เดือนเมษายน 2566

 • วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 วันจักรี
 • วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566 วันสงกรานต์
 • วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2566 วันสงกรานต์
 • วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2566 วันสงกรานต์
 • วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

วันหยุด เดือนพฤษภาคม 2566

 • วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 วันแรงงานแห่งชาติ
 • วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566 วันฉัตรมงคล
 • วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 วันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ
 • วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566 วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 

วันหยุด เดือนมิถุนายน 2566

 • วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และวันวิสาขบูชา
 • วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2566 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และวันวิสาขบูชา

วันหยุด เดือนกรกฎาคม 2566

 • วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันหยุด เดือนสิงหาคม 2566

 • วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566 วันอาสาฬหบูชา
 • วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 วันเข้าพรรษา
 • วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
 • วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

วันหยุด เดือนตุลาคม 2566

 • วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 วันปิยมหาราช

วันหยุด เดือนธันวาคม 2566

 • วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
 • วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 วันรัฐธรรมนูญ
 • วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
 • วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566 วันหยุดราชการ
 • วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2566 วันสิ้นปี

วันหยุดยาว ปี 2566

วันหยุด 2566

หยุดยาวเดือนธันวาคม 2565 - มกราคม 2566

วันขึ้นปีใหม่ หยุดติดกัน 4 วัน
 • วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 วันหยุดพิเศษสิ้นปี
 • วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 วันสิ้นปี
 • วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566 วันขึ้นปีใหม่
 • วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566 วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่

หยุดยาวเดือนมีนาคม 2566

วันมาฆบูชา หยุดติดกัน 3 วัน
 • วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566
 • วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566
 • วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 วันมาฆบูชา

หยุดยาวเดือนเมษายน 2566

วันสงกรานต์ หยุดติดกัน 5 วัน
 • วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566 วันสงกรานต์
 • วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2566 วันสงกรานต์
 • วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2566 วันสงกรานต์
 • วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2566 
 • วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

หยุดยาวเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2566

วันแรงงานแห่งชาติ หยุดติดกัน 3 วัน
 • วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566
 • วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566
 • วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 วันแรงงานแห่งชาติ

หยุดยาวเดือนพฤษภาคม 2566

วันฉัตรมงคล หยุดติดกัน 4 วัน
 • วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566 วันฉัตรมงคล
 • วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 วันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ
 • วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566
 • วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566

หยุดยาวเดือนมิถุนายน 2566

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี และวันวิสาขบูชา หยุดติดกัน 3 วัน
 • วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และวันวิสาขบูชา
 • วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2566
 • วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2566 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และวันวิสาขบูชา

หยุดยาวเดือนกรกฎาคม 2566

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว หยุดติดกัน 3 วัน
 • วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2566
 • วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2566

หยุดยาวเดือนสิงหาคม 2566

วันแม่แห่งชาติ หยุดติดกัน 3 วัน
 • วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
 • วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2566
 • วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

หยุดยาวเดือนตุลาคม 2566

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หยุดติดกัน 3 วัน
 • วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566 
 • วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2566
วันปิยมหาราช หยุดติดกัน 3 วัน
 • วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566
 • วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566 
 • วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 วันปิยมหาราช

หยุดยาวเดือนธันวาคม 2566 - มกราคม 2567

วันรัฐธรรมนูญ หยุดติดกัน 3 วัน
 • วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566
 • วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 
 • วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566 วันรัฐธรรมนูญ
วันสิ้นปี-วันขึ้นปีใหม่ หยุดติดกัน 4 วัน
 • วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566 วันหยุดราชการ
 • วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2566 
 • วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2566 วันสิ้นปี
 • วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567 วันขึ้นปีใหม่
           ได้เห็นปฏิทินวันหยุดปี 2023 กันแล้ว คราวนี้ก็อย่ารอช้ามาวางแผนเที่ยวล่วงหน้ากัน จะเที่ยวแบบเช้าไป-เย็นกลับหรือค้างคืน หรือจะไปพบปะญาติมิตรที่ต่างจังหวัด ก็เลือกวันหยุดที่สะดวกได้เลย
* หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 24 ตุลาคม 2566
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วันหยุดปี 2566 มีวันไหนบ้าง เปิดปฏิทินพร้อมเช็กวันหยุดราชการปี 2566 อัปเดตล่าสุด 24 ตุลาคม 2566 เวลา 18:07:44 73,789 อ่าน
TOP