จุดพลังซีรีส์ EP.2 สานต่อความผูกพัน จุดพลังขับเคลื่อนสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

สานต่อความผูกพันระหว่าง ปตท. กับคนไทย จากแสงสว่างด้านพลังงาน เคียงคู่ไปกับการรับผิดชอบสังคม สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์และยั่งยืน

45 ปี ปตท.

หลังจากที่เราได้เล่าถึงจุดเริ่มต้นพลังใจ กับพลังงานเพื่อคนไทย ขับเคลื่อนทุกชีวิตกับความผูกพันด้านพลังงาน ที่ ปตท. มุ่งเน้น เฟ้นหา พัฒนาพลังงานเพื่อให้คนไทยเข้าถึงได้ สามารถใช้ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งความพยายามในการจุดพลังด้านต่าง ๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ได้จบลงเพียงบทบาทการเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติเท่านั้น ยังได้สานต่อพลังขับเคลื่อนชีวิตให้กับคนไทยในแง่มุมอื่น ๆ อีกด้วย ทั้งการช่วยเหลือสังคมและชุมชนท้องถิ่น ที่ไม่ว่าจะเจอวิกฤตหรือเหตุการณ์ใด ๆ ก็ยังอยู่เคียงข้างกันมาเสมอ รวมไปถึงการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน ว่าแล้วตามเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าตลอดระยะเวลากว่า 45 ปีที่ผ่านมา ปตท. ได้ร่วมมือร่วมใจกันจุดพลังขับเคลื่อนสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างไรบ้าง

จุดพลังขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่น ยกระดับการศึกษา
เติมพลังสังคมให้เข้มแข็ง

แม้ภารกิจหลักของ ปตท. คือ การสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน ด้วยการจัดหาพลังงานมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด แต่การดูแลสังคมและชุมชนให้ยั่งยืนได้ด้วยตัวเอง ถือเป็นอีกภารกิจสำคัญที่ ปตท. ยึดถือคู่กันเสมอมา ด้วยความเชื่อมั่นในการพัฒนาศักยภาพของคน เพราะเมื่อใดก็ตามที่ชุมชนเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมไทยก็จะเติบโตได้อย่างมีศักยภาพไปพร้อม ๆ กัน รวมไปถึงการพัฒนาระบบการศึกษาไทยให้สามารถผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าต่อไป

สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

ความมุ่งมั่นที่ต้องการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้ถือกำเนิด บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (SPSE) ขึ้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE) โดยใช้องค์ความรู้ของ กลุ่ม ปตท. อย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงการที่น่าสนใจ ดังนี้

Cafe' Amazon for Chanceโครงการที่เปิดโอกาสให้แก่ผู้พิการทางการได้ยินและผู้พิการทางการเรียนรู้ รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานที่คาเฟ่ อเมซอน โดยจัดอบรมและฝึกปฏิบัติการเป็นบาริสต้ามาตรฐานของร้าน เป็นการสร้างโอกาสในการทำงานที่มั่นคง สร้างรายได้ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสร้างความเท่าเทียมในการดำรงชีวิตให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

Cafe' Amazon for Chance

Cafe' Amazon for Chance

Community Coffee Sourcing โครงการจัดหาเมล็ดกาแฟจากชุมชน เพื่อให้เกษตรกรชาวเขาที่ทำไร่กาแฟมีช่องทางในการจำหน่ายเมล็ดกาแฟที่แน่นอน ในระบบราคาที่เป็นธรรม สร้างรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงการจัดอบรมในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับกาแฟ สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกและผลิตกาแฟภายใต้ระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน จากการใช้ไม้ยืนต้นที่จัดหาไว้ให้ปลูกเป็นร่มเงาให้กับต้นกาแฟ ช่วยยืดอายุต้นกาแฟ และสามารถเก็บผลผลิตเป็นรายได้เพิ่มด้วย โดยปัจจุบันมีพื้นที่ที่รับเมล็ดกาแฟ ได้แก่ อำเภอบ้านปางขอน จังหวัดเชียงราย, ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

Community Coffee Sourcing

ภาพจาก : sarnpalung.pttgrp.com

ขับเคลื่อนพลังใจ ก้าวข้ามผ่านทุกวิกฤตไปด้วยกัน

ในช่วงระยะเวลา 45 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันมากมาย ทั้งวิกฤตเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ หรือโรคระบาด แต่ก็สามารถฝ่าฟันและก้าวข้ามปัญหานั้นมาได้ตลอด โดย ปตท. ได้เข้าไปช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เพื่อหวังฟื้นกำลังใจกำลังกายของคนไทยให้กลับมาเข้มแข็งได้อีกครั้ง และก้าวผ่านวิกฤตต่าง ๆ ไปด้วยกันได้โดยเร็วที่สุด อาทิ

ต่อสู้วิกฤตโควิด-19 ร่วมกับคนไทย ด้วย “ลมหายใจเดียวกัน”

เรียกว่าจำไม่ลืมเลยสำหรับ “โควิด-19” โรคระบาดที่เกิดขึ้นแบบไม่มีใครได้ทันตั้งตัว ไม่เพียงแค่ผลกระทบจากอาการของโรคเท่านั้น แต่ยังสร้างความเสียหายในวงกว้าง แต่ด้วยพลังความร่วมมือร่วมใจของคนไทยที่ช่วยเหลือกัน ทำให้เราพ้นจากสถานการณ์โรคระบาดนั้นมาได้ และ ปตท. ก็คือหนึ่งในพลังที่อยู่เคียงข้างคนไทยมาตลอด ผ่านโครงการลมหายใจเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น

  • สนับสนุนอุปกรณ์สู้โควิด-19 ที่กำลังขาดแคลนให้กับโรงพยาบาลในช่วงวิกฤตเร่งด่วน เช่น แอลกอฮอล์, อุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ, Face Shield, อุปกรณ์สำหรับผลิตหมวกอัดอากาศ (PAPR) เป็นต้น
อุปกรณ์สู้โควิด-19

ภาพจาก : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

อุปกรณ์สู้โควิด-19

ภาพจาก : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

  • ก่อตั้งโครงการลมหายใจเดียวกัน มีหน่วยคัดกรองผู้ติดเชื้อ พร้อมโรงพยาบาลสนามครบวงจร (End-to-End) ณ อาคาร EnCo Terminal โดยจัดสรรเตียงรักษาสำหรับผู้ป่วยเขียว เหลือง แดง ตลอดจนบริการ “กล่องพลังใจ” บรรจุยาและของใช้จำเป็นให้ผู้ป่วยที่รักษาตัวแบบ Home Isolation
โรงพยาบาลสนามครบวงจร ปตท.

ภาพจาก : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

โรงพยาบาลสนามครบวงจร ปตท.

ภาพจาก : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

  • สนับสนุนเชื้อเพลิงที่ใช้ในการปฏิบัติงานทางการแพทย์ / ลดและตรึงราคาขายปลีกก๊าซ NGV / ลดราคาก๊าซหุงต้มให้กับผู้มีรายได้น้อย
Restart Thailand กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการจ้างงาน หลังวิกฤตโควิด-19

ช่วงเวลาที่คนไทยต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 ระบบเศรษฐกิจได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง หนึ่งในนั้นคือนักศึกษาจบใหม่ ที่จบการศึกษาแต่ไม่สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ ปตท. ร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการจ้างงาน สร้างงาน และสร้างอาชีพ ผ่านโครงการ Restart Thailand เปิดรับแรงงานและนักศึกษาเข้ามาทำงานในธุรกิจและงานด้านการพัฒนาสังคม ของกลุ่ม ปตท. รวมมากกว่า 20,000 อัตรา

โครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้มกลุ่ม ปตท.

เป็นโครงการที่นำทักษะเทคโนโลยี นวัตกรรม ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ ด้วยหลัก SMART Farming และ SMART Marketing ของ กลุ่ม ปตท. มาใช้เพื่อพัฒนาการเกษตรไทย สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มช่องทางการขายให้ทันสมัยมากขึ้น เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้ง

โครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้มกลุ่ม ปตท.

ภาพจาก : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

โดรนการเกษตร ปตท.

ภาพจาก : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

สร้างนักวิทยาศาสตร์ สร้างชาติ จุดพลังการศึกษา พัฒนาสู่ระดับโลก
วังจันทร์วัลเลย์

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ปตท. ให้ความสำคัญกับการศึกษาของเยาวชนไทย โดยเฉพาะการบ่มเพาะบุคลากรเพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย เป็นพลังขับเคลื่อนองค์ความรู้จากห้องทดลองสู่นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงนำมาสู่การก่อตั้งสถานศึกษาสำหรับนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยโดยเฉพาะ เพื่อปลุกปั้นคนไทยที่มีความสามารถตั้งแต่ยังเป็นต้นกล้าแบบจริงจัง ผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือนักวิจัยชั้นสูง มีคุณภาพ ออกมาสู่สังคมจำนวนมาก และยังมีศักยภาพเพียงพอที่จะผงาดสู้ในเวทีระดับนานาชาติ ได้แก่

โรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS)
จุดกำเนิดไอน์สไตน์น้อยแห่งหุบเขาวังจันทร์

เปรียบเสมือนโรงบ่มเพาะกล้าพันธุ์ที่ปลุกปั้นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมปลาย จุดประกายความเป็นนักวิทย์ นักวิจัยค้นคว้า และนวัตกร ก่อนถูกส่งต่อไปเจียระไนเป็นเพชรเม็ดงามในการศึกษาระดับสูงขึ้นและเป็นกำลังพัฒนาประเทศต่อไป

โรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS)

สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งแรกของประเทศไทย
ผลิตนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยคุณภาพระดับโลก

ที่เปิดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เน้นการเรียนการสอนเพื่อผลิตงานวิจัย “ชั้นแนวหน้า” ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ แต่ใช้ประโยชน์ได้จริง พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมทั้งเครื่องมือวิจัยและห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย เพื่อผลิตนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยที่มีความรู้ความชำนาญ มีคุณภาพ เพื่อสร้างประโยชน์และพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่ยุคเทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียมกับนานาชาติ

สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

ฟื้นฟูป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว ใส่ใจสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน

เพราะโลกที่อ่อนแอลง การปลูกป่า เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้กับประเทศ ฟื้นฟูระบบนิเวศ เพิ่มแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยวิธีทางธรรมชาติ ถือเป็นอีกหนึ่งมิชชั่นหลักที่ ปตท. มุ่งมั่นทำควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจมาตลอด 45 ปี ไม่ว่าจะเป็นในระดับชุมชน จังหวัด ไปจนระดับประเทศ หรือแม้แต่การปลูกฝังภายในองค์กร

ปลูกป่า ปตท.

ภาพจาก : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ปลูกป่า 1 ล้านไร่ ปลูกป่าในใจคน

จุดเริ่มต้นการปลูกป่าของ ปตท. ต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2537 ที่รับอาสาภารกิจใหญ่ของประเทศ ในการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้กับประเทศจำนวน 1 ล้านไร่ ในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ในทุกภาคของประเทศไทย โดยทำงานร่วมกับกรมป่าไม้ ชุมชนท้องถิ่น ผู้ดูแลบำรุงรักษาป่า ฯลฯ นอกเหนือจากการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูป่าให้อุดมสมบูรณ์ เรียกสัตว์ป่าให้กลับคืนแล้ว เมื่อป่าดีขึ้น ชุมชนรอบผืนป่ายังมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นจากผลิตผลจากป่า รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่ดีของประเทศอีกด้วย 

พลิกผืนป่า 1 ต้นกล้า สู่ป่าล้านที่ 2 

เพื่อร่วมผลักดันประเทศไทยสู่เป้าหมายสังคมคาร์บอนต่ำ และบรรลุเป้าหมายของ ปตท. ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) เป็นที่มาของโครงการที่เป็นจุดเริ่มต้นปลูกป่าเพิ่มอีก 1 ล้านไร่ ของ ปตท. โดยล่าสุดได้มีการจัดกิจกรรม “ปตท. จุดพลังชีวิต พลิกผืนป่า” 1 ต้นกล้า… สู่ป่าล้านที่ 2 เป็นกิจกรรม Kick-off เริ่มต้นโครงการปลูกป่าอีก 1 ล้านไร่ ของ ปตท. โครงการร่วมกับภาครัฐ เครือข่าย และชุมชน ร่วมกันปลูกป่า 4,500 ต้น บนพื้นที่จัดสรรจากกรมป่าไม้จำนวน 413 ไร่ ณ แปลงปลูกป่า ปตท. ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี และได้กำหนดเป้าหมายพื้นที่ปลูกป่ารวม 86,173 ไร่ทั่วประเทศ ควบคู่ไปกับการนำแปลงปลูกขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ

ปลูกป่า ปตท.

ภาพจาก : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ปตท. ตั้งเป้าปลูกป่าเพิ่ม 1 ล้านไร่ บวกกับอีก 1 ล้านไร่ จากความร่วมมือของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ภายในปี พ.ศ. 2573 และเมื่อรวมพื้นที่ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ อีก 1 ล้านไร่ พื้นที่ป่าที่ปลูกกว่า 3 ล้านไร่นี้ จะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีศักยภาพในการดูดซับมากกว่า 4.15 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีเลยทีเดียว

เพราะสังคมจะดีขึ้นได้ คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนต้องเข้มแข็ง มีศักยภาพที่จะผลิตบุคลากรที่มีพลังเพื่อสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ขับเคลื่อนประเทศชาติให้ก้าวไปข้างหน้าได้ และต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่เพียงพอ ในฐานะที่เป็นคนไทย รักและหวงแหนประเทศไทย ก็อย่าหยุดที่จะร่วมมือร่วมใจกันจุดพลังขับเคลื่อนสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นไปอีกเรื่อย ๆ สังคมดี ชีวิตดี สิ่งแวดล้อมดี ประเทศชาติก็จะดีขึ้นตามไปด้วยอย่างมีคุณภาพ

สามารถติดตามอ่าน “จุดพลังซีรีส์ กับพลังดี ๆ ที่ ปตท. มีให้กับคนไทย” กับตลอด 45 ปี ที่ ปตท. จุดพลังชีวิต ขับเคลื่อนอนาคตของคนไทยไปพร้อม ๆ กับการดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน ทั้งหมดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยค่ะ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
จุดพลังซีรีส์ EP.2 สานต่อความผูกพัน จุดพลังขับเคลื่อนสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อัปเดตล่าสุด 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:06:12 21,985 อ่าน
TOP