ในหลวงทรงขอ ให้ผู้พิพากษา ไม่ต้องอายที่จะทำดี

          วันนี้ (15 พ.ค.) เวลา 16.44 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้นายวิรัช ลิ้มวิชัย ประธานศาลฎีกา นำผู้พิพากษาประจำศาล สำนักงานศาลยุติธรรม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ครั้งแรก

 
         ในการนี้ นายพินิจ สุเสารัจ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม นายวิชัย อริยะนันทกะ เลขาธิการประธานศาลฎีกา และนายสราวุธ เบญจกุล รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย


          โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราโชวาท ความว่า …. ผู้พิพากษาศาลฎีกาในปฏิญาณตนอย่างเข้มแข็งนี้ เป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะว่าบ้านเมืองต้องมีผู้พิพากษา บ้านเมืองต้องมีผู้ที่รักษาความยุติธรรม ต้องมีศาลเพื่อที่จะรักษาความยุติธรรมนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะว่าในบ้านเมือง ถ้าไม่มีความยุติธรรม บ้านเมืองก็จะล่มจม  และสำคัญท่านทั้งหลายได้ตั้งใจที่ท่านจะทำหน้าที่ ท่านได้เตรียมตัวไว้แล้วอย่างดี คือท่านได้เรียนรู้และเตรียมตัวที่จะทำหน้าที่ หน้าที่นี้เป็นการทำสิ่งที่เป็น เป็นความยุติธรรม

        คำว่ายุติธรรมนี้ หมายความว่า เป็นคนที่จะวางตัวที่ดี วางตัวที่ตรง วางตัวที่จะทำอะไรที่ตรงไปตรงมา ในโรงศาลเองก็จะต้องทำ และนอกโรงศาลก็จะต้องทำทุกแห่ง ท่านจะต้องทำตัวให้ดีให้ยุติธรรม เพราะว่าผู้ที่เป็นผู้พิพากษาเป็นตัวอย่างของความดี ความดีของผู้ที่จะวางตัวให้ดี คือ วางตัวให้ตรง วางตัวให้ยุติธรรม คือวางตัวให้ดี ให้ดีนี่ลำบากเพราะว่า ถ้าท่านอะไรดีตรงไปตรงมา  ไม่มีอะไรไม่มีปัญหา แต่ไอ้ปัญหาอยู่ที่ว่า ความตรงไปตรงมาอยู่ที่ไหน ความตรงไปตรงมา ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านจะทำ ในเวลาทั้งหน้าที่และนอกหน้าที่ จะต้องวางตัวให้ดี ก็หมายว่าแต่ละท่านจะต้องพยายาม ที่จะทำเป็นตัวอย่างแก่ประชาชน ทำเป็นตัวอย่างที่ดี คือถ้าท่านอะไรก็ตาม ท่านต้องทำให้แสดงให้เห็นว่า ไม่มีอะไรเหนือความยุติธรรม บางทีคนที่เป็นผู้พิพากษาเข้าใจว่าจะทำความยุติธรรมนั้น เวลาขึ้นศาลในโรงศาล แต่ไม่ใช่อย่างนั้น จะต้องทำตัวอย่างในเวลาทุกเมื่อนั้น ถือว่าเป็นผู้พิพากษาที่ดี เพราะอันนี้พูดยากกว่าจะทำอย่างไร การที่เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคนได้เห็นว่า มีผู้พิพากษาในโรงศาลแล้วก็นอกโรงศาลด้วย อันนี้เป็นสิ่งที่ลำบาก เพราะว่าถ้าท่านวางตัวให้ดีนอกโรงศาล อันนั้นจะเป็นความเป็นผู้พิพากษาที่ครบถ้วน ถ้าท่านทำอย่างนั้นได้คนก็เชื่อถือ ถ้าคนเชื่อถือได้ก็หมายความว่า ประเทศชาติมีขื่อมีแปได้ทุกเมื่ออันนี้สำคัญ


          ฉะนั้นก็ขอให้ท่านได้วางตัวให้ดีสิ่งที่ได้เรียนรู้ไว้ สิ่งที่ได้ทบทวนไว้ให้ปฏิบัติดี ทุกเมื่ออันนี้สำคัญ ถ้าการปฏิบัติตนให้ดีทุกเมื่อก็จะทำให้มีหลักมีเกณฑ์ ในบ้านเมืองอันนี้ที่สำคัญ ถ้าท่านทำอย่างนี้ทุกคน ประชาชนทุกคนก็จะรู้ว่าในบ้านเมืองมีความยุติธรรมแล้ว ท่านก็เป็นตัวอย่างของความยุติธรรม เป็นสิ่งที่ทำยาก เพราะว่าจะต้องมีความรู้ จะต้องมีความสามารถในตัวฉะนั้น ก็ที่พูดซ้ำซากอย่างนี้ ก็เพราะว่าเป็นสิ่งที่ยากที่ จะต้องวางตัวให้ยุติธรรม ถ้าทำตัวให้ยุติธรรมประชาชนจะเห็นว่า ในเมืองในบ้านเมืองมีคนที่ดี เป็นคนที่ประกันของความยุติธรรม คือกระทำได้ก็เชื่อว่าบ้านเมือง จะอยู่เย็นเป็นสุขได้

 
          ฉะนั้นก็ที่ขอร้องให้ท่านเป็นตัวอย่างเป็นสัญลักษณ์ของความยุติธรรม ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยบ้านเมืองให้ปลอดภัยได้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ง่าย เพราะว่าต้องเสียสละมากๆ ความเสียสละนั้นของผู้พิพากษาเป็นสิ่งที่ทำยาก แต่ถ้าทำได้ท่านก็เป็นตัวอย่างของความดี ท่านจะเป็นผู้ที่เป็นประกันของคนยุติธรรมของศาล เป็นผู้ที่สามารถที่จะรักษาความยุติธรรม ในบ้านเมือง ถ้าทำได้แล้วท่านก็เป็นผู้ที่ได้ เป็นคนที่ดีเป็นคนที่ช่วยบ้านเมือง ให้อยู่ได้ให้ปลอดโปร่งได้ ก็ขอให้ท่านได้พยายามทำ เพื่อที่จะให้บ้านเมืองมีความ มีขื่อมีแป ให้มีขื่อมีแปหมายความ ว่ามีความสุข


         การที่มีความยุติธรรม ถ้าท่านรักษาความยุติธรรม เรียกว่าท่านเป็นผู้ที่ช่วยบ้านเมือง ให้อยู่ได้ ถ้าไม่มีความยุติธรรมในบ้านเมือง อยู่ไม่ได้เพราะว่า คนเขาสงสัยอยู่เสมอ ก็ต้องให้ไม่มีความสงสัยในบ้านเมือง ให้บ้านเมืองมีแต่ความยุติธรรม ฉะนั้น ขอร้องให้ท่านพยายาม และรักษาความยุติธรรมแท้ๆ  ซึ่งสิ่งที่อยากมากเชื่อว่าท่านตั้งใจจะทำ ฉะนั้นก็ขอให้ท่านตั้งใจรักษาความยุติธรรมในบ้านเมือง เป็นการรักษาความยุติธรรมในบ้านเมืองนี้ เหมือนว่าไม่ง่าย เพราะว่าท่านเป็นผู้พิพากษา แต่ว่าถ้าเว้นจากความเป็นผู้พิพากษาสักนิดเดียว ก็จะทำให้เสียหาย ฉะนั้นก็ขอให้ท่านรักษาความยุติธรรมในบ้านเมือง ท่านได้เรียนรู้ท่านได้ฝึกฝนมาด้วยการเรียนแล้วก็การปฏิบัติ ท่านก็คงทำได้ไม่ใช่ง่าย แต่ถ้าท่านทำได้แล้ว ท่านจะเป็นวีรบุรุษของบ้านเมือง เป็นผู้ที่รักษาความยุติธรรม ฉะนั้นก็ขอให้ท่านวางตัวเป็นวีรบุรุษ ....


         .....ท่านอาจจะนึกลึกในใจว่าทำไม ท่านจะต้องรับไอนี่อยู่เป็นภาระ ต้องรับเพราะว่าท่านได้เลือก ได้เลือกหน้าที่นี้ แล้ว ก็เมื่อเลือกหน้าที่นี้ต้องทำ ต้องทำให้ดี ฉะนั้นก็ขอให้ท่าน เมื่อเลือกหน้าที่ ท่านต้องทำหน้าที่ ทำหน้าที่ให้สำเร็จเรียบร้อย มีแต่หน้าที่ใช่ ท่านมีหน้าที่แล้วถ้าทำได้แล้ว ท่านมีความพอใจ ท่านจะมีความพอใจ แล้วก็ท่านจะเป็นผู้ที่คนนับถือได้  ความที่คนนับถือนี่สำคัญมาก อาจจะนึกว่าตัวเอง เป็นคนที่มีคนนับถือ ไม่ใช่ของที่ง่าย แต่ถ้าทำให้คนนับถือได้แล้ว ท่านเองจะสามารถที่จะมีความพอใจแล้วก็ตลอดต่อไป เพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านรักษา ความศักดิ์สิทธิ์ของศาล ความศักดิ์สิทธิ์ของความยุติธรรม ขอให้ท่านทำสำเร็จ แล้วถ้าท่านสำเร็จแล้วท่านจะมีความดีตลอดชีวิตต่อไป ถึงตั้งแต่ต้นจนปลาย ท่านได้ทำหน้าที่ผู้พิพากษา ทำหน้าที่ศักดิ์สิทธิ์นี้แล้ว ก็ถ้าทำได้แล้วท่านก็เป็นคนดี เป็นคนที่ คำว่าคนดีนี่ดูเหมือนพูดง่าย ๆ แต่ไม่ใช่ง่าย คนดีนี่เป็นความดีและคนดี ต้องรักษาไว้ฉะนั้นก็ขอให้ท่านเป็นคนดี เป็นคนที่สามารถ เป็นคนดีแล้วท่านจะมีความภูมิใจ มีความภูมิใจ ต้องรักษาความดีเป็นผู้ที่รักษาความดีและประเทศชาติ ก็ขอให้ท่านสามารถที่จะรักษาความเป็นผู้พิพากษาตลอดรอดฝั่ง จนกระทั่งแก่เฒ่าก็เป็นคนดี ทุกคนที่รักษาความดีได้ ตั้งแต่ทำหน้าที่เข้าทำหน้าที่ จนกระทั่ง จนกระทั่งแก่เฒ่าและจนกระทั่งตาย ก็ถือว่าเป็นเกียรติ และถือว่าท่านตายได้สบาย


        ...ฉะนั้นก็ขอให้ท่านทำหน้าที่สำเร็จแล้วก็ท่านมีความสำเร็จในชีวิต จะทำอะไร ก็ไม่ต้องอายที่จะทำดี ขอให้ท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่ ซึ่งเป็นหน้าที่ที่มีเกียรติอย่างยิ่ง แล้วก็ท่านก็จะรู้สึกว่าไม่มีใครทำดีได้ ก็ขอให้ท่านรับความสำเร็จในการเป็นผู้พิพากษา ที่ครบถ้วนที่ดีที่งาม


ข้อมลูและภาพประกอบจากในหลวงทรงขอ ให้ผู้พิพากษา ไม่ต้องอายที่จะทำดี โพสต์เมื่อ 16 พฤษภาคม 2551 เวลา 10:48:55 แสดงความคิดเห็น