x close

ไร้สายสื่อสาร ! MEA จับมือภาคีรื้อสายสื่อสาร ถ.อโศกมนตรี ระยะทาง 2.4 กิโลเมตร

          ไร้สายสื่อสาร ! MEA จับมือภาคีรื้อสายสื่อสาร บน ถ.อโศกมนตรี หลังดำเนินโครงการสายสื่อสารใต้ดินแล้วเสร็จ
MEA จับมือภาคีรื้อสายสื่อสาร ถ อโศกมนตรี

          วันที่ 4 เมษายน 2567 นายฐิติวุฒิ เงินคล้าย รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วย รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รศ.สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นายราชันย์ เพ็ญศิริ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม และภาคีเครือข่าย ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานรื้อสายสื่อสาร ถนนอโศกมนตรี ตั้งแต่ แยกถนนเพชรบุรี ถึง แยกถนนสุขุมวิท รวมระยะทาง 2.4 กิโลเมตร หลังจากดำเนินโครงการสายสื่อสารใต้ดินแล้วเสร็จ

          MEA ในฐานะหน่วยงานผู้ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้สนับสนุนการจัดระเบียบสายสื่อสารตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยอย่างต่อเนื่อง พร้อมอำนวยความสะดวกในด้านความปลอดภัยจากการทำงานบนเสาไฟฟ้าให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบสายสื่อสาร เพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านความปลอดภัย ทัศนียภาพที่ดี รวมถึงความมั่นคงด้านระบบไฟฟ้า ลดอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

MEA จับมือภาคีรื้อสายสื่อสาร ถ อโศกมนตรี

          ทั้งนี้ ปี 2567 MEA และหน่วยงานภาคี มีแผนนำสายสื่อสารลงใต้ดินจำนวน 29 เส้นทาง ระยะทางรวมกว่า 61 กิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นที่บางช่วงของถนนสายสำคัญต่าง ๆ เช่น ถนนอโศกมนตรี ถนนศรีอยุธยา ถนนพระรามที่ 4 และถนนจรัญสนิทวงศ์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าให้มีระเบียบเรียบร้อย รวมระยะทางกว่า 570 กิโลเมตร เฉลี่ยดำเนินงานเดือนละ 45 กิโลเมตร

          และในปี 2568 ยังมีเป้าหมายจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้ารวมระยะทาง 800 กิโลเมตร ซึ่งในส่วนนี้ MEA ได้สนับสนุนการติดตั้งคอนสายสื่อสารเพื่อใช้สำหรับการยึดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า ดำเนินการควบคุมให้ติดตั้งสายสื่อสารตามมาตรฐาน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ MEA รวมถึงการจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า Smart CCM (Smart Communication Cable Management) เพื่อให้บริการขออนุญาตติดตั้งสายสื่อสารแบบออนไลน์ (Online) บันทึกข้อมูลของสายสื่อสาร และแผนผังเส้นทางที่ติดตั้งสายสื่อสารในแผนที่ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) ของ MEA ช่วยบริหารจัดการข้อมูลสายสื่อสารที่ติดตั้งขึ้นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

MEA จับมือภาคีรื้อสายสื่อสาร ถ อโศกมนตรี

MEA จับมือภาคีรื้อสายสื่อสาร ถ อโศกมนตรี

          นอกจากการดำเนินงานที่เจาะจงในด้านสายสื่อสารโดยเฉพาะแล้ว MEA ยังมีโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินที่กำหนดเป้าหมาย 313.5 กิโลเมตร ให้แล้วเสร็จภายในปี 2572 โดยโครงการดังกล่าว จะบูรณาการความร่วมมือในการนำสายสื่อสารลงใต้ดินไปในคราวเดียวกันเพื่อลดปัญหาการดำเนินงานบางส่วนที่ซ้ำซ้อน และลดผลกระทบที่อาจเกิดกับประชาชนในพื้นที่ก่อสร้างอีกด้วย

          สำหรับประชาชนที่พบเห็นปัญหาสายสื่อสารรกรุงรัง สายสื่อสารหลุดห้อยไม่ปลอดภัย เสาสื่อสารชำรุด สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน กสทช. โทร. 1200 หรือ LINE@ : @nbtc1200 หรือคลิก liff.line.me

MEA จับมือภาคีรื้อสายสื่อสาร ถ อโศกมนตรี

MEA จับมือภาคีรื้อสายสื่อสาร ถ อโศกมนตรี

          หรือพบว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุด อยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน ใช้งานได้ทั้งผ่านระบบ iOS และAndroid

          หรือสอบถามผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่
 •  Facebook: การไฟฟ้านครหลวง MEA
   
 • X: @mea_news
   
 • Line: MEA Connect (@MEAthailand) สัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการ เลือกเมนูติดต่อ
   
 • MEA Call Center Online 1130 ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
   
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ไร้สายสื่อสาร ! MEA จับมือภาคีรื้อสายสื่อสาร ถ.อโศกมนตรี ระยะทาง 2.4 กิโลเมตร อัปเดตล่าสุด 4 เมษายน 2567 เวลา 17:59:20 3,085 อ่าน
TOP