x close

เปิดข้อกฎหมาย พาเมียไปสวิงกิ้ง หลังจากนั้นเป็นชู้กับคนอื่น แบบนี้ฟ้องร้องได้ไหม

          เปิดข้อกฎหมาย พาเมียไปสวิงกิ้ง หลังจากนั้นเป็นชู้กับคนอื่น แบบนี้ฟ้องร้องได้หรือไม่ เหตุเกิดเคสข้าราชการระดับสูง ทำครอบครัวแตกแยก

แฟนนอกใจ
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

          กรณีฉาวเมื่อหนุ่มพาภรรยาเข้าวงการสวิงกิ้ง สุดท้ายภรรยาปันใจให้ข้าราชการระดับสูง จนคิดฟ้องร้องค่าเสียหาย เพราะทำครอบครัวแตกแยก

อ่านข่าว : ขรก. คนดัง สวิงกิ้งจนติดใจเมียชาวบ้าน นัดซ้ำ - ซื้อ BMW ให้ เรื่องแดงกรุ๊ปไลน์แตกซ่าน !


ทนายรัชพล ศิริสาคร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทนายรัชพล ศิริสาคร Fanpage

          วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เฟซบุ๊ก ทนายรัชพล ศิริสาคร Fanpage มีการโพสต์ถึงประเด็นนี้ว่า กฎของชมรมสวิงกิ้งเป็นโมฆะ เพราะฝ่าฝืนศีลธรรม หากสมาชิกชมรมฝ่าฝืน ฟ้องร้องไม่ได้ ฟ้องหย่าไม่ได้ พร้อมยกข้อกฎหมาย 2 มาตรา ดังนี้

          มาตรา 150 มีหลักคือ การใดมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายเป็นการพ้นวิสัยหรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การนั้นเป็นโมฆะ

          มาตรา 1516 เหตุฟ้องหย่ามีดังต่อไปนี้

          (1) สามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันภริยาหรือสามี เป็นชู้หรือมีชู้ หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจิณ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

          มาตรา 1517 เหตุฟ้องหย่าตามมาตรา 1516 (1) ถ้าสามีหรือภริยาแล้วแต่กรณี ได้ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทำที่เป็นเหตุหย่านั้น ฝ่ายที่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจนั้นจะยกเป็นเหตุฟ้องหย่าไม่ได้

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดข้อกฎหมาย พาเมียไปสวิงกิ้ง หลังจากนั้นเป็นชู้กับคนอื่น แบบนี้ฟ้องร้องได้ไหม โพสต์เมื่อ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 14:59:53 13,994 อ่าน
TOP