ยก 9 วัด ขึ้นเป็นพระอารามหลวง

วัด


          เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม นายอำนาจ บัวศิริ ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม (มส.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า ที่มส.มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณายกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธ.ค. 2550 โดยยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ 9 วัด ดังนี้

          1.วัดราชสิงขร เขตบางคอแหลม กทม. 

          2.วัดบัวขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 

          3.วัดศรีโสดา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

          4.วัดพายัพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

          5.วัดศรีสระแก้ว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 

          6.วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

          7.วัดราษฎร์บูรณาราม อ.หลังสวน จ.ชุมพร 

          8.วัดแก้วพิจิตร อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 

          9.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

          นายอำนาจกล่าวอีกว่า ขณะเดียวกัน สืบเนื่องจากจังหวัดต่างๆส่งรายงานขออนุญาตสร้างวัด ตามบัญชีที่ 14/2550-บัญชีที่ 35/2550 มายังพศ. ที่ประชุมมส.นำเรื่องดังกล่าวเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามลำดับ ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง และเจ้าคณะพระสังฆาธิการตามลำดับจนถึงระดับจังหวัด นายชูศักดิ์ ศิรินิล รมต.ประจำสำนักนายกฯ และสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เห็นชอบให้สร้างวัดตามที่ยื่นจำนงมาจำนวน 220 วัด


ข้อมูลจาก

ภาพประกอบทางอินเทอร์เน็ต

ยก 9 วัด ขึ้นเป็นพระอารามหลวง โพสต์เมื่อ 22 พฤษภาคม 2551 เวลา 10:13:05 แสดงความคิดเห็น