ปูดหญิงไทยแห่ค้าประเวณี บิ๊กกทม.แฉแอฟริกาใต้อื้อ

ขายบริการ


ปูดหญิงไทยแห่ค้าประเวณี บิ๊ก กทม. แฉแอฟริกาใต้อื้อ

         นพ.สิทธิสัตย์ เจียมวงศ์แพทย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร  กล่าวเมื่อวันที่ 16 มิ.ย.ว่า ตามที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (กทม.) เดินทางไปศึกษาดูงาน ที่ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้  เข้าพบ นายเดช บุนนาค เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงพริทอเรีย เพื่อหารือกรณีหญิงไทยเดินทางไปค้าประเวณีในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ พบว่าปัจจุบันปัญหาการค้าประเวณีของหญิงไทยในประเทศแอฟริกาใต้มีแนวโน้มสูงขึ้น คาดว่ามีหญิงไทยเดินทางเข้าไปค้าประเวณีประมาณ 1,000 คน มีทั้งที่สมัครใจและถูกหลอกลวงว่าจะไปประกอบอาชีพอื่น 

         จากข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงพริทอเรีย ปี 2549 ให้ความช่วยเหลือไป 60 ราย ปี 2550 ช่วยเหลือแล้ว 75 ราย และปี 2551 (ม.ค.-เม.ย.) ช่วยเหลือแล้ว 20 ราย พบว่าส่วนมากติดเชื้อเอดส์และไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสมทำให้สุขภาพกายและสุขภาพใจอ่อนแอ อีกทั้งเมื่อเดินทางกลับประเทศไทยผู้หญิงเหล่านี้ก็ออกไปประกอบอาชีพค้าประเวณีอีก หรือบางคนก็แต่งงานมีคู่สมรสใหม่ทำให้เกิดการแพร่เชื้อไปในวงกว้าง ซึ่งยากที่จะดูแลได้อย่างทั่วถึง 

         รองปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวต่อว่า ขอให้ประชาชนทั่วไปทั้งหญิงและชายที่ต้องการจะเดินทางไปทำงานยังต่างประเทศระมัดระวังตนเองอย่าหลงเชื่อกับการเชิญชวนเพียงว่าการไปทำงานต่างประเทศจะค่าตอบแทนสูงเพียงเท่านั้น ควรศึกษาข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลของบริษัทจัดหางาน และนายหน้าต่างๆ ที่ดำเนินการในรูปแบบของการล่อลวงให้หญิงไทยสมรสกับชาวต่างชาติ การชักชวนให้ไปทำงานร้านเสริมสวย การทำงานด้านพยาบาลดูแลผู้สูงอายุ ร้านอาหารไทย สปาไทย เพราะอาจถูกยึดหนังสือเดินทางเพื่อป้องกันการหลบหนีและบังคับให้ค้าประเวณีได้

 


ข้อมูลจาก
 
ภาพประกอบทางอินเทอร์เน็ต  ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

ปูดหญิงไทยแห่ค้าประเวณี บิ๊กกทม.แฉแอฟริกาใต้อื้อ โพสต์เมื่อ 17 มิถุนายน 2551 เวลา 09:15:51 80,552 อ่าน แสดงความคิดเห็น