มติพรรคร่วม 280 : 162 เสียง ให้ สมัคร นั่งนายกฯ ต่อ

สมัคร สุนทรเวชสภาฯ โหวตเปิดเผย รัฐบาลแน่นพรึบเสียงไม่แตก

        
วันนี้ (27 มิถุนายน) มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลอีก 7 คน ทั้งนี้ นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เริ่มดำเนินการประชุม และชี้แจงเรื่องการลงมติไว้วางใจ หรือไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีก่อน จากนั้นจะเป็นลงมติรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล รวมทั้งชี้แจงเรื่องการออกเสียงลงคะแนน

         โดย นายชัยได้ให้สมาชิกออกเสียง ด้วยการกดคะแนน แต่เนื่องจากถามผิด ทำให้สมาชิกในที่ประชุมลุกขึ้นคัดค้าน ส่วนนายบัญญัติ บรรทัดฐาน ส.ส.ระบบสัดส่วน พรรคประชาธิปัตย์ ลุกขึ้นอภิปรายให้มีการลงคะแนนลับ เพื่อให้เป็นเรื่องที่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และผู้นำฝ่ายค้าน เสนอให้เป็นดุลยพินิจของประธานสภาผู้แทนราษฎร

         ขณะที่นายสุขุมพงษ์ โง่นคำ ส.ส.สัดส่วน พรรคพลังประชาชน ในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวถึงการลงคะแนนว่า ถือว่าไม่ใช่การเห็นชอบบุคคล หรือแต่งตั้งบุคคล แต่เป็นการลงมติไม่ไว้วางใจ การลงคะแนนวันนี้จึงต้องกระทำโดยเปิดเผย ด้วยการใช้บัตรกด โดยไม่เห็นว่าจะมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆ ที่จะเคลือบแคลงสงสัยว่า การลงคะแนนเปิดเผยจะชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

         ด้านนางสาวกัญจนา ศิลปอาชา รองหัวหน้าพรรคชาติไทย เสนอให้ประธานสภาฯ เป็นผู้ตัดสิน  และเห็นว่าการลงมติควรเปิดเผย รวมทั้งไม่ควรลบชื่อออก

         ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการลงคะแนนโดยเปิดเผย มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 441  ท่าน เห็นด้วยกับญัตติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี 162 เสียง และไม่เห็นด้วยกับญัตติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี  280 เสียง  งดลงคะแนนเสียง 1 เสียง นั่นหมายถึงว่า สมาชิกยังมั่นใจในการทำงานของ สมัคร ถึง 280 เสียง   

ส่วนคะแนน รัฐมนตรีเป็นรายบุคคลอีก 7 คน เป็นดังนี้

          นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีสมาชิกไม่เห็นด้วยกับญัตติไม่ไว้วางใจ 279 เสียง เห็นด้วยกับญัตติ 161  เสียง และงดออกเสียง  1 เสียง นั่นหมายถึงว่า สมาชิกยังมั่นใจในการทำงานของ นพ.สุรพงษ์ ถึง 279 เสียง  

          นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีสมาชิกไม่เห็นด้วยกับญัตติไม่ไว้วางใจ 279 เสียง  เห็นด้วยกับญัตติ 161 เสียง และงดออกเสียง  1 เสียง นั่นหมายถึงว่า สมาชิกยังมั่นใจในการทำงานของ มิ่งขวัญ ถึง 279 เสียง   

          ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีสมาชิกไม่เห็นด้วยกับญัตติ 279 เสียง  เห็นด้วยกับญัตติ  162 เสียง นั่นหมายถึงว่า สมาชิกยังมั่นใจในการทำงานของ ร.ต.อ.เฉลิมถึง 279 เสียง   

          นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีสมาชิกไม่เห็นด้วยกับญัตติ280 เสียง เห็นด้วยกับญัตติ  162 เสียง นั่นหมายถึงว่า สมาชิกยังมั่นใจในการทำงานของ นายสมพงษ์ ถึง 280 เสียง   

          นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สมาชิกไม่เห็นด้วยกับญัตติ 279 เสียง เห็นด้วยกับญัตติ  162 เสียง  นั่นหมายถึงว่า สมาชิกยังมั่นใจในการทำงานของ นายสันติ ถึง 279 เสียง   

          นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มีสมาชิกไม่เห็นด้วยกับญัตติ 280 เสียง เห็นด้วยกับญัตติ  162 เสีย นั่นหมายถึงว่า สมาชิกยังมั่นใจในการทำงานของ นายทรงศักดิ์ ถึง 280 เสียง   

          นายนพดล ปัทมะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  สมาชิกไม่เห็นด้วยกับญัตติ 278 เสียง  เห็นด้วยกับญัตติ  162 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง และไม่ลงคะแนน 1 เสียง นั่นหมายถึงว่า สมาชิกยังมั่นใจในการทำงานของ นายนพดล ถึง 278 เสียง   
  


           เกาะติดสถานการณ์ ข่าวการเมืองทั้งหมดคลิกเลยข้อมูลจาก


ภาพประกอบจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก

 เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
มติพรรคร่วม 280 : 162 เสียง ให้ สมัคร นั่งนายกฯ ต่อ โพสต์เมื่อ 27 มิถุนายน 2551 เวลา 11:03:39 30,273 อ่าน
TOP