x close

เปิดประวัติ คณะรัฐมนตรี สมัคร 4

นายพิเชษฐ์ ตันเจริญ          นายพิเชษฐ์ ตันเจริญ เกิดเมื่อวันที่  9 ธันวาคม 2498 การศึกษาจบบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิทยาลัยลุ่มน้ำ เข้าสู่ถนนการเมืองใน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกลุ่มบ้านริมน้ำ และได้รับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฉะเชิงเทรา และเป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน และมีบทบาทโดดเด่นหลังจาก นายสุวิทย์ คุณกิตติ หัวหน้าพรรคประกาศถอนตัวจากการร่วมรัฐบาล และในวันที่ 2 สิงหาคม 2551 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งเป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  

 นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล          นายชวรัตน์ ชาญวีรกูลเกิดเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2479 จบเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ. รุ่นที่ 3) พ.ศ. 2549 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

          ประวัติการทำงาน 

          พ.ศ. 2537-2538 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง สมัยที่ 1 พ.ศ. 2539-2540 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง สมัยที่ 2 รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภาฯที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

          นอกจากนี้ยังเคยเป็น กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท ยูไนเต็ดมอเตอร์เวิคส์ สยาม จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท ฟินิกซ พัลพ แอนด์เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท ซันพาราเทค จำกัด กรรมการบริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท ไทยอินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท ดีเอชแอล (ประเทศไทย) จำกัด กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ประเทศปาปัวนิวกินี ประจำประเทศไทย รองประธานคณะอนุกรรมการสรรหาบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการที่ปรึกษาสมาคมเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สุดท้ายเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

 นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์          นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์เกิดเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2495 จบการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มเข้าทำงานกับบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในตำแหน่งพนักงานฝ่ายขาย และต่อมาได้เลื่อนขั้นขึ้นไปทำงานในแผนกการตลาด แผนกประชาสัมพันธ์ โฆษณา สื่อสารองค์กร ไปถึงระดับไดเร็คเตอร์ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และกรรมการและเลขานุการมูลนิธิ โตโยต้า ประเทศไทย นายมิ่งขวัญเป็นพนักงานคนเดียวในบรรดาพนักงานโตโยต้า 7 หมื่นคนในเครือโตโยต้าทั้งหมด ที่สามารถข้ามขั้นจากผู้จัดการฝ่ายไปเป็น associate director 

          นายมิ่งขวัญได้รับเลือกให้เข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) นายมิ่งขวัญเป็นผู้ปฏิรูปสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อ.ส.ม.ท. จากยุคเดิมที่เป็นแดนสนธยาให้กลายเป็นโมเดิร์นไนน์ทีวี และด้วยความสำเร็จในการบริหาร อสมท 

          นายมิ่งขวัญ ได้รับการทาบทามให้มาเป็นหัวหน้าคณะทำงานด้านเศรษฐกิจของพรรคพลังประชาชน และในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย พ.ศ. 2550 นายมิ่งขวัญได้ลงสมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน เขต 6 สังกัดพรรคพลังประชาชน และได้รับเลือก และในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 นายมิ่งขวัญเข้ารับตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ก่อนได้เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ          พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ เกิดเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2490 เป็นชาวอำเภอผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นบุตรของ นายเกษม วัฒนะ อดีตข้าราชการครู และนายอำเภอผักไห่ กับ นางสวง วัฒนะ ชีวิตครอบครัวสมรสกับ พญ.วันทนีย์ วัฒนะ

          จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 6 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่น 22 ชีวิตรับราชการไต่เต้าจากตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) หรือตำรวจป่ามากว่า 27 ปี ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เมื่อ พ.ศ. 2537 ก่อนขยับเป็น ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ รอง ผบ.ตร. เมื่อ พ.ศ. 2543 ตามลำดับ

          เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2547 พล.ต.อ.โกวิท ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ในยุค พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี นั่งเก้าอี้เบียดคู่แข่งคนสำคัญอย่าง พล.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถิตย์ อย่างไม่เห็นฝุ่น อาศัยอาวุโสกว่าและเป็นต้นแบบของภาพลักษณ์ "ความซื่อสัตย์" และ "พอเพียง" 

          เมื่อวันที่ 19 กันยาย 2549 เกิดการรัฐประหาร พล.ต.อ.โกวิท ร่วมเป็นสมาชิกคณะปฏิรูปการปกครองฯ วันที่ 22 เมษายน 2550 ถูกย้ายตำแหน่ง ผบ.ตร.ไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำระดับ 11 สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แต่เจ้าตัวฟ้องศาลปกครองให้วินิจฉัยคำสั่งว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ต้องยกเลิกคำสั่ง ทำให้อยู่ในตำแหน่ง ผบ.ตร.จนเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2550

          หลังเกษียณอายุราชการ พล.ต.อ.โกวิท ได้รับการแต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค จนได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ เป็น รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แทน "สิงห์เหลิม" ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง

 นายมั่น พัธโนทัย          นายมั่น พัธโนทัย เกิดวันที่ 21 มกราคม 2484 จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2507 ปริญญาโท รัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอเมริกัน (American University) วอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2512 ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคนชิงตัน (Kensington University) มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2522 

          เป็นฐานะ "เด็กปั้น" ของ "เจ้าพ่อปากน้ำ" นายวัฒนา อัศวเหม ประธานพรรคเพื่อแผ่นดิน อดีตหัวหน้าพรรคราษฎร ตำนานของ "กลุ่มงูเห่า" อันลือลั่น ฝีมือและผลงานเข้าตาได้รับการผลักดันให้เป็นเลขาธิการพรรคราษฎรและตาม นายวัฒนา เป็นเลขานุการรัฐมนตรีหลายกระทรวง เมื่อปี 2544 ชีวิตการเมืองเข้าสู่จุดอับ เมื่อ "เจ้าพ่อปากน้ำ" ยกพรรคราษฎรให้ พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ ก่อนเปลี่ยนเป็นพรรคมหาชน ทำให้ชื่อเสียงเริ่มหายไปแล้วกลับมาใหม่ในตำแหน่ง สมาชิกวุฒิสภาสมุทรปราการ ปี 2549 ก่อนจะมาเป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน เข้าร่วมรัฐบาลนั่งเก้าอี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) 

          เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2549 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ 4 สมัย เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ช่วยเลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ล่าสุดได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯเป็น รองนายกรัฐมนตรี ควบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) 

 นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช          นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช เกิดเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2495 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2518 ปริญญาโท M.Sc. in Economics, The London School of Economics and Political Science, United Kingdom 2522 ปริญญาเอก Ph.D. in Economics, McMaster University, Canada 2526  

          ประสบการณ์ 

           พ.ศ. 2534-2536 : รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
           พ.ศ. 2535-2538 : กรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค 
           พ.ศ. 2541-2545 : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน) 
           พ.ศ. 2544 : กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
           พ.ศ. 2544-2545 : กรรมการ การประปานครหลวง 
           พ.ศ. 2546 : ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
           พ.ศ. 2546-มีนาคม 2548 : ที่ปรึกษานโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
           กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกรับเบอร์ จำกัด (มหาชน) 

          ปัจจุบัน 

          กรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รองศาสตราจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรรมการนโยบายข้าว (กนข.)  

          กรรมการปิโตรเลียม ที่ปรึกษา คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ป.ต.ท. จำกัด (มหาชน)

          กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) 
          กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) 
          กรรมการสภามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายประสงค์  โฆษิตานนท์          นายประสงค์  โฆษิตานนท์  เกิดเมื่อวันที่  15  ธันวาคม 2486 จบการศึกษาปริญญาตรี  สาขาการเงินและการธนาคาร  (สถาบัน Far Eastern : ฟิลิปปินส์) ปริญญาโท  สาขาการตลาด  (สถาบัน Dallas : สหรัฐ)

          เป็นเจ้าของบริษัท อาณาจักรสุโขทัยหินอ่อนและแกรนิต จำกัด เป็นคนกว้างขวางในกลุ่มนักการเมือง สนิทสนมกับ พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี 

          เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เพชรบูรณ์ ระหว่างปี 2535-2539 เป็นอดีตกรรมาธิการสามัญ การเศรษฐกิจ การพาณิชย์ และอุตสาหกรรม อดีตกรรมาธิการวิสามัญ  สภาเศรษฐกิจราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ส่งเสริมการลงทุนและความลับทางการค้าแร่ ก่อนได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯเป็นรัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงการมหาดไทย แทน นายสิทธิชัย โควสุรัตน์ 

นายพิชัย นริพทะพันธุ์          นายพิชัย นริพทะพันธุ์  เกิดเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2504 จบการศึกษาปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทบริหารธุรกิจ คณะบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

          เป็นเจ้าของบริษัท เจมส์ควอลิดี้ จิวเวอร์รี่ จำกัด ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อัญมณีเหมืองแร่ พลอย และการส่งออก เคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และเป็นนายทุนให้กับกลุ่มขอนแก่นของ นายสุวิทย์ คุณกิตติ มาตลอด และเคยให้ นายพชร นริพทะพันธุ์ บุตรชาย ไปเป็นรองโฆษกพรรค และเลขานุการส่วนตัวติดตาม นายสุวิทย์ 

          ก่อนหน้านี้ในช่วงจัดตั้งรัฐบาลสมัคร 1 นายพิชัยเคยได้รับการเสนอชื่อเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) แต่ถูกกลุ่มปากน้ำขัดขวางจนต้องถอนชื่อออกไป คราวนี้นายพิชัยคืนชีพผงาดนั่งเก้าอี้  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง แทน ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี ภรรยาว่าที่ ร.ต.ไพโรจน์ สุวรรณฉวี แกนนำสำคัญของกลุ่มโคราช

อนุสรณ์ วงศ์วรรณ          อนุสรณ์ วงศ์วรรณ  เกิดเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2495 จบมัธยมต้นจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ มัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาลัยบางแสน จ.ชลบุรี ปริญญาตรี WIDENER COLLEGE, PENSYLVANIA, USA ปริญญาโทที่ NORTH CAROLINA STATEU, NORTH CAROLINA, USA (ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ)

          ประวัติการทำงาน

          สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลำพูน 4 สมัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (รัฐบาล นายชวน หลีกภัย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ก่อนดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 นายไชยา สะสมทรัพย์          นายไชยา สะสมทรัพย์ เกิดเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2495 จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จบชั้นอุดมศึกษาจาก โรงเรียนเทคโนโลยีนครปฐม สาขาอนุปริญญาการตลาด 

          เริ่มทำงานการเมืองจากการเมืองท้องถิ่น แล้วเข้ามาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สังกัดพรรคเอกภาพ เมื่อ พ.ศ. 2538-2539 ย้ายมาสังกัดพรรคไทยรักไทย ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2548 และพรรคพลังประชาชน พ.ศ. 2551 เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ระหว่าง พ.ศ. 2543-2544 นายไชยา สะสมทรัพย์ มีพี่น้องที่เล่นการเมืองสังกัดพรรคพลังประชาชน คือนายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ และไชยยศ สะสมทรัพย์ พี่ชาย และนายอนุชา สะสมทรัพย์ น้องชาย ลงสมัครสมาชิกวุฒิสภา ปี พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2551 ตระกูลสะสมทรัพย์ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ค้าวัสดุก่อสร้าง และบริษัท กลุ่ม 79 จำกัด ทำธุรกิจรับเหมาขนขยะจากโรงงานกำจัดขยะของกรุงเทพมหานครที่โรงงานกำจัดมูลฝอยหนองแขม เขตหนองแขม และสถานีขนถ่ายมูลฝอยท่าแร้ง เขตสายไหม ไปฝังกลบที่อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

          นายไชยาไม่ได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ นางจุไร สะสมทรัพย์ ภรรยา ถือหุ้นในบริษัททรัพย์ฮกเฮง จำกัด จำนวน 25,000 หุ้น มูลค่า 2.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด อันเป็นการถือหุ้นเกินร้อยละ 5 ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 269 ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายไชยา สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 182 วรรคหนึ่ง (7) ประกอบมาตรา 269 

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์          นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ เจ้าของฉายา "ขุนค้อน" เกิดเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2497 จบมัธยมศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จบปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาแหล่งน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

          ประวัติการทำงานด้านการเมือง 

          เคยเป็นอดีตที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2539, ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2531-2533, ที่ปรึกษา รมว.มหาดไทย พ.ศ. 2535, ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2538, รองประธานสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2539, กรรมการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2544 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 2550 และได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

ภาพประกอบทางอินเทอร์เน็ต

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดประวัติ คณะรัฐมนตรี สมัคร 4 อัปเดตล่าสุด 3 สิงหาคม 2551 เวลา 16:52:55 6,273 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP