ผลเลือกตั้ง ส.ส. 29 เขต 100% อย่างไม่เป็นทางการ

 


ผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. 29 เขต 100% อย่างไม่เป็นทางการ ทุกจังหวัด พรรคร่วมรัฐบาลกวาด 20ที่นั่ง

          ผลเลือกตั้งซ่อม ส.ส. 29 เขต พรรคร่วมรัฐบาลกวาด 20 ที่นั่ง ประชาธิปัตย์ 7 ที่นั่ง ชาติไทยพัฒนา 10 ที่นั่ง เพื่อแผ่นดิน 3 ที่นั่ง พรรคฝ่ายค้านได้ไปแค่ 9 ที่นั่ง พรรคเพื่อไทย 5 ที่นั่ง พรรคประชาราช 4 ที่นั่ง

          คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)กลาง จัดให้มีการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จำนวน 22 จังหวัด 26 เขตเลือกตั้ง รวม 29 คน เมื่อวันที่ 11 มกราคม ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคการเมือง 3 พรรค ประกอบด้วย พรรคพลังประชาชน, พรรคชาติไทย และพรรคมัชฌิมาธิปไตย ทำให้หัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคที่เป็น ส.ส.ต้องพ้นจากตำแหน่งไป ประกอบด้วย ลำปาง เขต 1, ลำพูน เขต 1, นครพนม เขต 1, อุดรธานี เขต 2 มหาสารคาม เขต 1, ร้อยเอ็ด เขต 2, อุบลราชธานี เขต 2, ศรีสะเกษ เขต 1 และเขต 2, บุรีรัมย์ เขต 2 และเขต 4, สระบุรี เขต 2, ลพบุรี เขต 1, อุทัยธานี เขต 1, สุพรรณบุรี เขต 1 และเขต 2, นครปฐม เขต 1, ราชบุรี เขต 1, สมุทรปราการ เขต 1, ฉะเชิงเทรา เขต 1, อ่างทอง เขต 1 และกรุงเทพมหานคร เขต 10

          ทั้งนี้ เวลา 19.37 น. นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ปลัด กทม. กล่าวว่า ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. กทม. เขตเลือกตั้งที่ 10 ประกอบด้วย 4 เขต คือ ทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ บานขุนเทียน และบางบอน ปรากฏว่า มีผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งสิ้น 164,858 คน คิดเป็น 50.92% บัตรดี 143,107 ใบ บัตรเสีย 9,292 ใบ ไม่ลงคะแนน 12,459 ใบ 


สำหรับผลการนับคะแนนที่ครบทุกหน่วย 100%แล้ว แต่ยังไม่ประกาศผลอย่างเป็นทางการ ประกอบด้วย

กรุงเทพมหานคร 1 ที่นั่ง  

 กทม. เขต 10 

          หมายเลข 3 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ จากพรรคประชาธิปัตย์ ได้ 78,664 คะแนน คิดเป็น 54.97%  รองลงมาคือ  หมายเลข 1  นายจารุวงศ์ เรืองสุวรรณ จากพรรคเพื่อไทย ได้ 57,105 คะแนน คิดเป็น 39.90% หมายเลข 2 นายถนอมศักดิ์ นวลเศรษฐ จากพรรคสาธารณชน ได้ 6,195 คะแนน คิดเป็น 4.33% หมายเลข 4 นายบุญฤทธิ์ ขวัญชุม จากพรรคประชากรไทย ได้ 591 คิดเป็น 0.41% และอันดับ 5 หมายเลข 5 นายอนุสรณ์ สมอ่อน จากพรรคความหวังใหม่ ได้ 552 คิดเป็น 0.39%

ภาคใต้ 1 ที่นั่ง

 นราธิวาส เขต 2 

          นายนิอาริส เจตาภิวัฒน์ ผู้สมัครพรรคชาติไทยพัฒนา ได้ 47,132 คะแนน ทิ้งห่างนายอับดุลอาซิ หามะ ผู้สมัครพรรคประชาราช ได้ 28,408 คะแนน 

ภาคเหนือ (2 ที่นั่ง)

 ลำปาง เขต 1

          นายสมโภช  สายเทพ ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย ได้ 109,546 คะแนน เฉือนชนะนายมัธยม นิภาเกษม ผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์ ได้ 105,609 คะแนน 

 ลำพูน เขต 1

          นายขยัน วิพรหมชัย อดีตนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ และส.จ.ลำพูน ผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์ ได้ 97,107 คะแนน เฉือนชนะนายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล ประธานที่ปรึกษากลุ่มคนเสื้อแดง"รักเชียงใหม่ 51" ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย ได้ 88,145 คะแนน 

ภาคอีสาน (10 ที่นั่ง)

 นครพนม เขต 1

          นายสุริยา พรหมดี ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย ได้คะแนน 48,083 เฉือนชนะ น.ส.สุมาลี พูลศิริกุล ผู้สมัครพรรคเพื่อเแผ่นดิน ได้ 46,876 คะแนน

 บุรีรัมย์ เขต 2

          นายจักรกฤษณ์ ทองศรี ผู้สมัครพรรคประชาราช หลานนายทรงศักดิ์ ทองศรี อดีตส.ส.พรรคพลังประชาชน ได้ 84,673 คะแนน ทิ้งห่างนายจำรัส เวียงสงค์ ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย ได้ 41,903 คะแนน 

 บุรีรัมย์ เขต 4 

          นายพีระพงษ์ เฮงสวัสดิ์ อดีตส.ส.ไทยรักไทย 2 สมัย ซึ่งคราวนี้ลงสมัครในนามพรรคเพื่อแผ่นดิน ที่มี"กลุ่มเพื่อนเนวิน"หนุนหลัง ได้ 66180 คะแนน ทิ้งห่างนางเจติยา เลี้ยงผ่องพันธ์ พรรคชาติไทยพัฒนา ภรรยานายปณวัตร เลี้ยงผ่องพันธ์ อดีตส.ส.บุรีมย์หลายสมัย และกรรมการบริหารพรรคชาติไทย ได้ 55,524 คะแนน 

 ศรีสะเกษ เขต 1

          นายสุตา พรมดวง ผู้สมัครพรรคประชาราช ได้ 72,693 คะแนน เฉือนชนะนางสกุลทิพย์ อังคสกุลเกียรติ ผู้สมัครพรรคชาติไทยพัฒนา มารดาของนายสิริพงศ์  อดีตส.ส.ศรีสะเกษ กรรมการบริหารพรรคชาติไทย ได้ 64,687 คะแนน  

 ศรีสะเกษ เขต 2 

          น.ส.จิรวดี จึงวรานนท์ พรรคประชาราช ได้ 84,346 คะแนน ทิ้งห่างคู่แข่งสำคัญ นางมาลินี อินฉัตร พรรครวมใจชาติพัฒนา อดีตส.ส.ศรีสะเกษ เขต 7 บุตรสาวของนางสุนีย์ อินฉัตร อดีตส.ว.ศรีสะเกษ ได้ 76,603 คะแนน

 ร้อยเอ็ด เขต 2 

          นายปิยะรัช หมื่นแสน ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย เพื่อนสนิทของนายนิสิต สินธุไพร อดีตส.ส.พรรคพลังประชาชน ได้ 115,944 คะแนน ทิ้งห่างนางรัชนี พลซื่อ ผู้นสมัครพรรคเพื่อแผ่นดินภรรยานายเอกภาพ พลซื่อ ได้ 68,839 คะแนน

 มหาสารคาม เขต 1 

          นายขจิตร ชัยนิคม ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย อดีตส.ส.อุดรธานี 3 สมัย ข้ามจังหวัดมาคว้าเก้าอี้ไปครอง โดยได้ 83,251 คะแนน เฉือนชนะนางกุสุมารวตี ศิริโกมุท พรรคเพื่อแผ่นดิน อดีตส.ส.เจ้าถิ่นตัวเต็งกับคู่แข่งสำคัญคือนายอภิราช บรรณารักษ์ ผู้สมัครพรรคประชาราช ที่ได้คะแนน 57,816 และ 52,716 ตามลำดับ

 อุดรธานี เขต 2 

          อันดับ 1 นายเกียรติอุดม เมนะสวัสดิ์ พรรคเพื่อไทย ได้คะแนนรวม 86,763 คะแนน ดร.ณัฐกมล นนทะโชติ พรรคเพื่อแผ่นดิน มีคะแนน 71,169 คะแนน มาเป็นอันดับ 2  นายบุญจันทร์ โมทะภัตร์ พรรคสาธารณชน มีคะแนน 3,269 คะแนนตามมาอยู่ห่างๆ

 อุบลราชธานี เขต 2 

          นายอุดร ทองประเสริฐ ผู้สมัครพรรคเพื่อแผ่นดิน ได้ 85,122 คะแนน ทิ้งห่างนายสุขุมรัฏฐ์ สาริบุตร ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย ได้ 52,950 คะแนน  

 อุบลราชธานี เขต 3

           นางอุดร จินตะเวช ผู้สมัครพรรคชาตไทยพัฒนา ได้ 92,114 คะแนน เฉือนชนะนายกิตติพงษ์ เทียมสุวรรณ ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย ได้ 74,189 คะแนน

ภาคกลาง (15 ที่นั่ง)

 สมุทรปราการ เขต 1

          น.ส.สรชา วีรชาติวัฒนา ผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์ ได้ 80,890 คะแนน เฉือนชนะนางอรุณลักษณ์ กิจเลิศไพโรจน์ ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย ได้ 61,247 คะแนน 

 สระบุรี เขต 2

          นายองอาจ วงษ์ประยูร ผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์ ได้ 79,567 คะแนน ทิ้งห่างนายตระกูล จันทร์แจ่มใจ พรรคเพื่อแผ่นดิน ได้ 10,633 คะแนน


 ปทุมธานี เขต 1

          นางชนากานต์ ยืนยง ผู้สมัครพรรคประชาราช 86,453 คะแนน   

 ฉะเชิงเทรา เขต 1 

          นายณัชพล ตันเจริญ ผู้สมัครพรรคเพื่อแผ่นดิน ได้ 52,192 คะแนน ทิ้งห่างนายสิครินทร์ จันทรศร ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย ได้ 42,013 คะแนน ซึ่งถือว่านายณัชพลได้รับชัยชนะการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้อย่างไม่เป็นทางการด้วยวัยเพียง 26 ปี

 อุทัยธานี เขต 1 

          นายอดุลย์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้สมัครพรรคชาติไทยพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด 84,940 คะแนน ทิ้งห่างคู่แข่งคือนายกุลเดช พัวพัฒนกุล ผู้สมัครพรรคประชาราช ได้เพียง 31,878 คะแนน

 ลพบุรี เขต 1 

          น.ส.มัลลิกา จิระพันธ์วาณิชย์ ผู้สมัครพรรคชาติไทยพัฒนา ได้ 104,959 คะแนน ทิ้งห่างคู่แข่งคือนายประสงค์ สอนมานะ พรรคเพื่อไทย ได้เพียง 41,352 คะแนน

 สุพรรณบุรี ผู้สมัครพรรคชาติไทยพัฒนา ทิ้งคู่แข่งหายห่วงกวาดเรียบ 5 เก้าอี้ 

          - เขต 1 ประกอบด้วย นายนพดล มาตรศรี นายชาญชัย ประเสริฐสุวรรณ และนายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง  ได้ 153,789 คะแนน 148,016 คะแนน และ144,829 คะแนนตามลำดับ 

          - เขต 2 ประกอบด้วย น.ส.พัชรี โพธสุธน ได้ 111,354 คะแนน และนายเจรจา เที่ยงธรรม ได้105,972 คะแนน

 อ่างทอง เขต 1 

          นายภคิน ปริศนานันทกุล ผู้สมัครพรรคชาติไทยพัฒนา ลูกชายนายสมศักดิ์ ปริศนานันกุล ได้ 60,693 คะแนน ทิ้งห่างน.ส.พ็ญชิสา หงษ์อุปถัมภ์ชัย คู่แข่งคนสำคัญจากพรรคเพื่อไทย ได้ 32,006 คะแนน

 นครปฐม เขต 1 

          นายมารุต บุญมี พรรคประชาธิปัตย์ 104,490 คะแนน

 สิงห์บุรี เขต 1 

          นายโชติวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ พรรคประชาธิปัตย์ 48,539 คะแนน

 นราธิวาส เขต 2

          นายนิอาริส เจตาภิวัฒน์ ผู้สมัครพรรคชาติไทยพัฒนา ได้ 47,132 คะแนน ทิ้งห่างนายอับดุลอาซิ หามะ ผู้สมัครพรรคประชาราช ได้ 28,408 คะแนน 

 ราชบุรี หมายเลข 1

          นายยศศักดิ์  ชีววิญญู พรรคประชาธิปัตย์  ได้คะแนนสูงสุด 148,373 คะแนน และ หมายลข 2 นายเดชา ตุลาธาร พรรคเพื่อไทย ได้ 37,834 คะแนน

---------------------------------------------------------------


การเลือกตั้ง ส.ส.แทนตำแหน่งที่ว่าง 

          ด้วยศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้มีการยุบพรรคการเมืองจำนวน 3 พรรค คือ พรรคชาติไทย พรรคพลังประชาชน และพรรคมัชฌิมาธิปไตย ทำให้ ส.ส. ที่เป็นกรรมการบริหารพรรคถูกเพิกถอนสิทธิจึงต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน 29 คน 26 เขตเลือกตั้ง ใน 22 จังหวัด ซึ่งกกต.ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2552 ดังนี้ 

          1. จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 10 เขตราษฎร์บูรณะ, เขตทุ่งครุ, เขตบางขุนเทียน, เขตบางบอน 

          2. จังหวัดฉะเชิงเทรา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอบางน้ำเปรี้ยว, อำเภอคลองเขื่อน, อำเภอบางคล้า, อำเภอราชสาส์น, อำเภอพนมสารคาม, อำเภอสนามชัยเขต, อำเภอเมือง - เฉพาะตำบลบางแก้ว, ตำบลบางขวัญ, ตำบลท่าไข่, ตำบลบ้านใหม่ และตำบลคลองจุกกระเฌอ 

          3. จังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองนครปฐม, อำเภอกำแพงแสน, อำเภอนครชัยศรี 

          4. จังหวัดนครพนม เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอท่าอุเทน, อำเภอศรีสงคราม,อำเภอนาทม, อำเภอบ้านแพง, อำเภอเมืองนครพนม (ยกเว้นตำบลวังตามัว), อำเภอนาหว้า (ยกเว้นตำบลนาหว้าตำบลนางัว และเทศบาลตำบลนาหว้า), อำเภอธาตุพนม - เฉพาะตำบลนาถ่อน 

          5. จังหวัดนราธิวาส เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอระแงะ, อำเภอจะแนะ, อำเภอเจาะไอร้อง, อำเภอแว้ง, อำเภอสุไหงปาดี, อำเภอสุคิริน 

          6. จังหวัดบุรีรัมย์ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสตึก, อำเภอกระสัง, อำเภอพลับพลาชัย, อำเภอประโคนชัย, อำเภอบ้านกรวด 

          7. จังหวัดบุรีรัมย์ เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอนาโพธิ์, อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์, อำเภอพุทไธสง, อำเภอลำปลายมาศ, อำเภอคูเมือง 

          8. จังหวัดปทุมธานี เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองปทุมธานี, อำเภอลาดหลุมแก้ว, อำเภอสามโคก, อำเภอคลองหลวง 

          9. จังหวัดมหาสารคาม เขตเลือกตั้งที่ 1  อำเภอเมืองมหาสารคาม, อำเภอโกสุมพิสัย, อำเภอกุดรัง, อำเภอกันทรวิชัย, อำเภอเชียงยืน, อำเภอชื่นชม 

          10. จังหวัดร้อยเอ็ด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสุวรรณภูมิ, อำเภอเกษตรวิสัย, อำเภอจตุรพักตรพิมาน, อำเภอพนมไพร, อำเภอปทุมรัตต์, อำเภอโพนทราย, อำเภอหนองฮี, อำเภอเมืองสรวง 

          11. จังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอบ้านโป่ง, อำเภอโพธาราม, อำเภอดำเนินสะดวก, อำเภอบางแพ, อำเภอจอมบึง 

          12. จังหวัดลพบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองลพบุรี, อำเภอบ้านหมี่, อำเภอพัฒนานิคม, อำเภอท่าวุ้ง 

          13. จังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองลำปาง, อำเภองาว, อำเภอวังเหนือ, อำเภอแจ้ห่ม, อำเภอห้างฉัตร, อำเภอเมืองปาน 

          14. จังหวัดลำพูน เขตเลือกตั้งที่ 1 ทั้งจังหวัด 

          15. จังหวัดศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองศรีสะเกษ, อำเภอกันทรารมย์, อำเภอราศีไศล, อำเภอโนนคูณ, อำเภอยางชุมน้อย, อำเภอพยุห์, อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ, อำเภอศิลาลาด, อำเภอบึงบูรพ์ 

          16. จังหวัดศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอขุขันธ์, อำเภออุทุมพรพิสัย, อำเภอปรางค์กู่, อำเภอภูสิงห์, อำเภอวังหิน, อำเภอห้วยทับทัน, อำเภอเมืองจันทร์ 

          17. จังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองสมุทรปราการ 

          18. จังหวัดสระบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอหนองแค, อำเภอพระพุทธบาท, อำเภอบ้านหมอ, อำเภอวิหารแดง, อำเภอเสาไห้, อำเภอหนองแซง, อำเภอหนองโดน, อำเภอดอนพุด 

          19. จังหวัดสิงห์บุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 ทั้งจังหวัด 

          20. จังหวัดสุพรรณบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองสุพรรณบุรี, อำเภอบางปลาม้า, อำเภอสองพี่น้อง, อำเภออู่ทอง 

          21. จังหวัดสุพรรณบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอศรีประจันต์, อำเภอดอนเจดีย์, อำเภอสามชุก, อำเภอหนองหญ้าไซ, อำเภอเดิมบางนางบวช, อำเภอด่านช้าง 

          22. จังหวัดอ่างทอง เขตเลือกตั้งที่ 1 ทั้งจังหวัด 

          23. จังหวัดอุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอกุมภวาปี, อำเภอหนองหาน, อำเภอโนนสะอาด, อำเภอศรีธาตุ, อำเภอวังสามหมอ, อำเภอไชยวาน, อำเภอกู่แก้ว 

          24. จังหวัดอุทัยธานี เขตเลือกตั้งที่ 1 ทั้งจังหวัด 

          25. จังหวัดอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอตระการพืชผล, อำเภอเขมราฐ, อำเภอศรีเมืองใหม่, อำเภอสิรินธร, อำเภอโพธิ์ไทร, อำเภอกุดข้าวปุ้น, อำเภอนาตาล, อำเภอโขงเจียม 

          26. จังหวัดอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเดชอุดม, อำเภอบุณฑริก, อำเภอน้ำยืน, อำเภอนาจะหลวย, อำเภอสำโรง, อำเภอน้ำขุ่น, อำเภอทุ่งศรีอุดม

          **พบเหตุ หรือ ทราบเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง โปรดแจ้งเหตุได้ที่ โทร.0-2141-8047 ถึง 49 โทรสาร 0-2143-8522 หรือ http://www.ect.go.th/ หรือ สามารถแจ้งเหตุด้วยตนเองที่หน่วยปฏิบัติการข่าว สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 3 เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรวมหน่วยราชการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210ขอขอบคุณข้อมูลจาก
   

ผลเลือกตั้ง ส.ส. 29 เขต 100% อย่างไม่เป็นทางการ โพสต์เมื่อ 11 มกราคม 2552 เวลา 19:52:02 44,509 อ่าน แสดงความคิดเห็น