ศึกษาธิการลดเพดานค่าเทอม โรงเรียนเอกชนทุกระดับ

จุรินทร์


ศึกษาธิการลดเพดานค่าเทอม โรงเรียนเอกชนทุกระดับ (คมชัดลึก)

          นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) โดยมีนายบัณฑิต ศรีพฤทธางกูร เลขาธิการ กช. และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ ร่างหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการอุดหนุนเป็นเงินอุดหนุนรายหัวในโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2552 

          นายจุรินทร์ กล่าวอีกว่า เป็นครั้งแรกที่เด็กในระดับอนุบาล 1 อายุตั้งแต่ 3 ขวบขึ้นไป จะได้รับสิทธิลดหย่อนค่าเรียน เพราะที่ผ่านมาโรงเรียนอนุบาลเอกชนจะไม่ได้รับเงินอุดหนุนรายหัวจากรัฐบาล ต่อไปผู้ปกครองจะจ่ายค่าเทอมแค่ 30% ทั้งนี้มีโรงเรียนเอกชนที่รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 3,680 โรง มีผลนับแต่วันที่ 16 พฤษภาคม เป็นต้นไป

          "ขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างกฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมของโรงเรียนเอกชน พร้อมปรับปรุงเรื่องใบอนุญาตของโรงเรียนเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ ดังนี้ โรงเรียนเอกชนในระบบ ปรับจาก 1,000 บาท เป็น 5,000 บาท โรงเรียนเอกชนนอกระบบจาก 1,000 บาท เป็น 3,000 บาท รวมถึงจะเรียกเก็บเรื่องใบยื่นขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชน 500 บาท จากเดิมที่ไม่เคยเก็บ เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน 2550 เพราะอัตราเดิมใช้มาตั้งแต่ปี 2525" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว

 โดยปรับลดเพดานค่าเทอมลงทุกระดับ ดังนี้...

           ก่อนประถมศึกษา 3,874 บาท จากเดิมอนุบาล 2-3 เก็บไม่เกิน 4,960 บาท 

           ประถมฯ 3,404 บาท เดิม 4,460 บาท 

           ม.ต้น 2,635 บาท เดิม 3,900 บาท 

           ม.ปลายสายสามัญ 2,605 บาท เดิม 3,900 บาท 

 สายอาชีพ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

           สาขาช่างอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรม 5,791 บาท เดิม 7,740 บาท 

           สาขาพาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ 4,142 บาท เดิม 5,730 บาท 

           สาขาศิลปหัตถกรรม หรือ ศิลปกรรม 2,923 บาท เดิม 4,520 บาท 

           สาขาเกษตรกรรม หรือเกษตรศาสตร์ 4,015 บาท เดิม 5,740 บาท 

           สาขาคหกรรม หรือคหกรรมศาสตร์ 1,148 บาท เดิม 2,470 บาท 

           สาขาประมง 4,051 บาท เดิม 5,740 บาท 

           สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 4,142 บาท เดิม 5,730 บาท 

           สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 5,791 บาท เดิม 7,740 บาท
 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

ขอขอบคุณภาพประกอบจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ศึกษาธิการลดเพดานค่าเทอม โรงเรียนเอกชนทุกระดับ โพสต์เมื่อ 6 มีนาคม 2552 เวลา 09:30:14 14,352 อ่าน แสดงความคิดเห็น