ขนส่งเผยเดือนเดียว ปชช.โทร.ร้องเรียน 1,700 ราย


ขนส่งเผยเดือนเดียว ปชช.โทร.ร้องเรียน 1,700 ราย (ไทยรัฐ)

         สายด่วนศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 ไหม้ ปชช.โทร.ร้องเรียนสูงถึง 1,700 สาย ชี้แท็กซี่ถูกร้องเรียนมากที่สุดเกือบ1,000ราย รองลงมาเป็น ขสมก. และรถร่วม...  

         เมื่อวันที่ 18ก.ย. นายชัยรัตน์ สงวนชื่อ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้รับการร้องเรียนจากประชาชน เกี่ยวกับการให้บริการของรถโดยสารสาธารณะ ผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 สูงถึง เดือนละกว่า 1,700 ราย โดยรถยนต์รับจ้างแท็กซี่ยังคงถูกร้องเรียนมากที่สุดเกือบ 1,000 ราย รองลงมาเป็นรถโดยสารประจำทางขสมก. และรถร่วมบริการ ขสมก. ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้เรียกตัวผู้ถูกร้องเรียนมาสอบสวนและลงโทษเปรียบเทียบปรับแล้วกว่า 700 ราย โดยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป กรมการขนส่งทางบกจะเข้มงวดกวดขันรถแท็กซี่ให้ติดตั้งมิเตอร์และป้ายแสดงบัตรประจำตัวผู้ขับรถตามที่กำหนด ให้ประชาชนเห็นอย่างชัดเจน ผู้ฝ่าฝืนจะไม่ผ่านการตรวจสภาพและถูกลงโทษเปรียบเทียบปรับ 1,000 บาท ทุกราย  

         นายชัยรัตน์กล่าวเพิ่มเติมว่า ในเดือนสิงหาคม 2552 ที่ผ่านมา  ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 1,735 ราย เป็นรถแท็กซี่สูงถึง 947 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ ปฏิเสธผู้โดยสาร แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ ไม่ใช้มาตรค่าโดยสารและพาไปในเส้นทางที่อ้อมเกินควร โดยกรมการขนส่งทางบกได้เรียกตัวผู้ถูกร้องเรียนมาสอบสวนและพบว่ากระทำผิดจริง จำนวน 600 ราย จึงได้ลงโทษเปรียบเทียบปรับ เป็นเงินทั้งสิ้น 290,000 บาท โดยผู้ที่กระทำผิดซ้ำในข้อหาเดิมได้บันทึกประวัติและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้มงวดในการต่ออายุใบอนุญาตขับรถเพิ่มขึ้น

          สำหรับรถโดยสารประจำทาง ขสมก. และรถร่วมบริการ ขสมก. ได้รับการร้องเรียน จำนวน 657 ราย รถโดยสาร บขส. และรถร่วมบริการ บขส. จำนวน 55 ราย  รถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน 49 ราย และรถโดยสารสองแถว จำนวน 19 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ ขับรถประมาท ไม่ส่งผู้โดยสารที่ป้าย เก็บค่าโดยสารเกินราคาและแสดงกิริยาไม่สุภาพ โดยได้เรียกตัวผู้กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษเปรียบเทียบปรับ จำนวน 134 ราย คิดเป็นเงินค่าปรับทั้งสิ้น 45,700 บาทขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก

ขนส่งเผยเดือนเดียว ปชช.โทร.ร้องเรียน 1,700 ราย โพสต์เมื่อ 19 กันยายน 2552 เวลา 09:00:02 14,808 อ่าน แสดงความคิดเห็น