ชายขายบริการ เชียงใหม่ เกินครึ่งเป็น ไทใหญ่ - กะเหรี่ยง


เผยชีวิตหนุ่มขายตัวเชียงใหม่ เกินครึ่งเป็นไทใหญ่-กะเหรี่ยง (ข่าวสด)

         เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. นายพงศ์ธร  จันทร์เลื่อน ผู้ประสานงานโครงการเพื่อชายรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ (Mplus) เปิดผลการศึกษา ความรุนแรงเชิงบรรทัดฐาน ความเป็นการเมือง พื้นที่ และ อัตลักษณ์ ของชายขายบริการอิสระในเขตเมืองเชียงใหม่ว่า ชายขายบริการทางเพศอิสระ จำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่ง ในพื้นที่ริมถนนสาธารณะ เลียบคูเมืองเชียงใหม่ฝั่งด้านลานประตูท่าแพ และบริเวณหลังเชียงใหม่ไนท์บาซาร์ ย่านธุรกิจ  และแหล่งท่องเที่ยว คือ กลุ่มเยาวชน ที่มีชาติพันธุ์อื่น เช่น ไทใหญ่ กะเหรี่ยง และอีกส่วนหนึ่งคือเยาวชนไทย ที่ถูกมองว่าเป็นเด็กมีปัญหา ไร้ที่อยู่อาศัย ครอบครัวแตกแยก หนีออกจากบ้าน ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับเพื่อน และบางส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เยาวชนเหล่านี้ส่วนใหญ่บอกกับตัวเองว่าไม่ใช่คนรักเพศเดียวกัน แต่เหตุผลที่ทำอาชีพนี้คือด้านเศรษฐกิจเป็นสำคัญ และคนเหล่านี้น้อยครั้งที่จะมีประสบการณ์ทางเพศกับเพศเดียวกันมาก่อน 

         นายพงศ์ธร กล่าวอีกว่า การเป็นชายขายบริการทางเพศไม่ได้เกิดขึ้นเองอย่างอัตโนมัติ แต่มีกระบวนการเรียนรู้ และปรับตัวทั้งจากภายในและการแสดงออก คนเหล่านี้พยายามค้นหาอัตลักษณ์ทางเพศของตนเอง เพื่อไม่ให้หลุดเข้าไปสู่โลกไม่คุ้นเคย จึงต้องทำให้รู้สึกเหมือนการเป็นชายขายบริการไม่มีอยู่จริงในความคิด ใช้ชีวิตบางช่วงทำกิจกรรมธรรมดา เช่น การนั่งคุยเป็นกลุ่มๆ การเล่นหมากฮอส การเล่นสนุกเกอร์ เพื่อให้เห็นถึงการไม่ไยดีต่อการเป็นชายขายบริการทางเพศอิสระ ไม่อยู่ในกรอบเยี่ยงคนขายบริการทางเพศแบบอื่น ๆ ที่มีพื้นที่เฉพาะ เพราะใช้พื้นที่สาธารณะทำงาน ในสายตาคนนอกจึงไม่ตีตราการเป็นชายขายบริการ มีเพียงกลุ่มน้อยที่เรียกว่าคนใน ที่อัตลักษณ์ทางเพศเป็นคนรักเพศเดียวกันและสัมพันธ์กับอัตลักษณ์ของคนเหล่านั้นย่อมรู้ว่ากลุ่มชายเหล่านี้เป็นใครมาทำอะไรในพื้นที่สาธารณะ

         "สิ่งที่น่าสนใจคือชายขายบริการทางเพศอิสระเหล่านี้ ไม่สนใจไยดีต่อถ้อยคำหรือภาษาที่ถูกแบ่งแยกและกดทับ ว่าอยู่ในพื้นที่ชายขอบทางสังคม เป็นพื้นที่ด้านบอดของสังคม เป็นแหล่งมั่วสุม ส่วนใหญ่คำนึงแต่การอยู่รอดในชีวิตประจำวัน ทั้งที่ถูกใช้ความรุนแรงเชิงบรรทัดฐานมาแบ่งแยกคนแต่ละประเภท ทำให้เข้าใจถึงปรากฏการณ์ทางสังคมและการเมืองของชายขายบริการอิสระในเมืองเชียงใหม่ได้ แต่ความรุนแรงที่เกิดก็แนบเนียนจนมองไม่ออกว่าเป็นความรุนแรงล่องหนที่กระทำต่อชีวิตจำนวนมากนี้และยิ่งเล่นแร่แปรธาตุหลากหลายรูปแบบมายิ่งขึ้น"
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
ชายขายบริการ เชียงใหม่ เกินครึ่งเป็น ไทใหญ่ - กะเหรี่ยง โพสต์เมื่อ 5 ธันวาคม 2552 เวลา 09:58:26 18,638 อ่าน แสดงความคิดเห็น