กาฬสินธุ์จัดงานบุญบั้งไฟแห่นางแมวขอฝน


บุญบั้งไฟ


กาฬสินธุ์จัดงานบุญบั้งไฟแห่นางแมวขอฝน (ไอเอ็นเอ็น)

 
          ชาวบ้านกาฬสินธุ์ จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตามประเพณีโบราณ ตกแต่งริ้วขบวนอย่างสวยงาม พร้อมจัดพิธีแห่นางแมวรอบหมู่บ้านเพื่อขอฝน สร้างความสามัคคีให้กับในชุมชนเป็นอย่างมาก

          ชาวบ้านตำบลนาจาน กว่า 5,000 คน ในเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกันจัดงานประเพณีบุญเดือน 6 หรือ ประเพณีงานบุญบั้งไฟ ซึ่งชาวอีสานเชื่อว่าการจุดบั้งไฟนี้ จะเป็นการส่งสัญญาณให้กับพญาแถนให้ส่งน้ำฝนลงมา และนับเป็นจุดเริ่มต้นแห่งฤดูกาลทำนาปีของชาวอีสาน การจัดงานในชุมชนแห่งนี้ จึงเกิดขึ้นด้วยความสามัคคี มีการจัดริ้วขบวนแห่อย่างสวยงาม ด้วยฝีมือของชาวบ้านในชุมชน แต่เนื่องจากปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ชาวบ้านยังได้จัดให้มีพิธีแห่นางแมวเพื่อขอฝน โดยได้นำแห่ไปรอบหมุ่บ้านซึ่งในแต่ละบ้าน เมื่อนางแมวผ่านก็จะมีการร้องรำทำเพลงและอ้อนวอนขอฝน ขณะที่ในส่วนของขบวนแห่ ชาวบ้านยังได้คิดค้นประดิษฐศิวลึงค์ขนาดใหญ่ ซึ่งชาวอีสานเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ ไปร่วมกับขบวนแห่ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวยังได้สร้างความสามัคคีให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีด้วย
กาฬสินธุ์จัดงานบุญบั้งไฟแห่นางแมวขอฝน โพสต์เมื่อ 9 พฤษภาคม 2553 เวลา 10:51:01 10,996 อ่าน แสดงความคิดเห็น