พันธบัตรไทยเข้มแข็ง 2553 ครั้งที่ 2 เปิดขาย 7-11 มิ.ย.เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก ปฏิบัติการไทยเข็มแข็ง

          กระทรวงการคลัง เปิดขายพันธบัตรไทยเข้มแข็ง ล็อต 2 วันนี้ (7 มิ.ย.) เป็นวันแรก จนถึง 11 มิ.ย. วงเงิน 100,000 ล้านบาท

          กระทรวงการคลังได้ทำการเปิดขายพันธบัตรไทยเข้มแข็ง ล็อต 2 ในวันที่ 7-11 มิ.ย. โดยจะเปิดขายให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปก่อน ใน 2 วันแรก หรือวันที่ 7-8 มิ.ย. หลังจากนั้นในวันที่ 9-11 มิ.ย. จะนำพันธบัตรที่เหลือขายให้กับบุคคลทั่วไป

          โดยพันธบัตรไทยเข้มแข็งสามารถหาซื้อได้จาก ธนาคาร 12 แห่งทั่วประเทศ รวม 7,000 สาขา ซึ่งจำกัดวงเงินการซื้อขั้นต่ำที่ 10,000 บาท และไม่เกิน 1,000,000 บาท

          ขณะที่ผลตอบแทนของพันธบัตรในครั้งนี้ คือ

          - อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ในปีที่ 1-2

          - อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ในปีที่ 3-4

          - อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ในปีที่ 5

          - อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ในปีที่ 6 

          หรือเฉลี่ยแล้วจะได้รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.16 มีการจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 งวด

          อย่างไรก็ตามการจัดสรรพันธบัตรสำหรับธนาคารต่าง ๆ ประกอบด้วย

          - ธนาคารกรุงเทพ วงเงินจำหน่าย 20,000 ล้านบาท

          - ธนาคารกรุงไทย วงเงินจำหน่าย 18,000 ล้านบาท

          - ธนาคารกสิกรไทย วงเงินจำหน่าย 14,000 ล้านบาท

          - ธนาคารไทยพาณิชย์ วงเงินจำหน่าย 14,000 ล้านบาท

          - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา วงเงินจำหน่าย 7,900 ล้านบาท

          - ธนาคารออมสิน วงเงินจำหน่าย 7,800 ล้านบาท

          - ธนาคารทหารไทย วงเงินจำหน่าย 6,000 ล้านบาท

          - ธนาคารนครหลวงไทย วงเงินจำหน่าย 4,000 ล้านบาท

          - ธนาคารธนชาต วงเงินจำหน่าย 4,000 ล้านบาท

          - ธนาคารยูโอบี วงเงินจำหน่าย 2,000 ล้านบาท

          - ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย วงเงินจำหน่าย 1,000 ล้านบาท

          - ธนาคารซิตี้แบงก์ วงเงินจำหน่าย 300 ล้านบาท
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก

พันธบัตรไทยเข้มแข็ง 2553 ครั้งที่ 2 เปิดขาย 7-11 มิ.ย. โพสต์เมื่อ 7 มิถุนายน 2553 เวลา 09:40:05 14,180 อ่าน แสดงความคิดเห็น