แนะใช้สิทธิประกันสังคม คลอดบุตร-สงเคราะห์บุตร

ประกันสังคมเรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก สำนักงานประกันสังคม

          สำนักงานประกันสังคม แนะผู้มีสิทธิประกันสังคม ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร และรับเงินสงเคราะห์บุตรด้วย

          สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แนะนำผู้ที่ได้รับสิทธิประกันสังคม หรือที่เรียกว่า ผู้ประกันตน โดยเฉพาะฝ่ายหญิงให้ทำการใช้สิทธิประกันสังคม กรณีคลอดบุตร ด้วยการเบิกค่าคลอดบุตรเหมาจ่ายได้เป็นเงิน 12,000 บาท รวมถึงมีเงินสงเคราะห์จากการหยุดงานเพื่อคลอดบุตรอีก 50% ของค่าจ้างเฉลี่ย อีกเป็นเวลา 90 วัน นอกจากนี้ยังมีเงินสงเคราะห์บุตรรายเดือนให้ด้วยเช่นกัน

          ทั้งนี้การเบิกค่าคลอดบุตรนั้น หากสามี-ภรรยา เป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ แนะนำให้ใช้สิทธิของฝ่ายหญิงก่อน เนื่องจากจะได้รับสิทธิในการคลอดบุตร และเงินสงเคราะห์จากการหยุดงานด้วย จากนั้นจึงค่อยใช้สิทธิของฝ่ายชาย เพราะคู่สามี-ภรรยา สามารถใช้สิทธิได้คนละ 2 ครั้ง แต่รวมแล้วไม่เกิน 4 ครั้ง

          ซึ่งในการขอรับสิทธิของผู้ประกันตนนั้น มีหลักเกณฑ์ดังนี้

          - การเบิกค่าคลอดบุตร ผู้ประกันตนจะต้องส่งเงินสมทบมาไม่น้อยกว่า 7 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนวันคลอด

          - การเบิกค่าสงเคราะห์บุตรรายเดือน ผู้ประกันตนจะต้องส่งเงินสมทบมาไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน

          - ผู้ประกันตนหญิง วิธีการใช้สิทธิ ให้ยื่น แบบฟอร์ม สปส.2-01 พร้อมแนบหลักฐาน คือ สำเนาสูติบัตรของบุตร สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรประกันสังคม และสำเนาสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประกันตน

          - ผู้ประกันตนชาย ใช้หลักฐานแบบเดียวกับฝ่ายหญิง แต่เพิ่มเติม สำเนาทะเบียนสมรส หรือ หนังสือรับรองบุตร (กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรส) เพราะจะต้องเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
แนะใช้สิทธิประกันสังคม คลอดบุตร-สงเคราะห์บุตร โพสต์เมื่อ 3 สิงหาคม 2553 เวลา 08:38:39 88,159 อ่าน แสดงความคิดเห็น