x close

ทำคู่มืออาหารพระ แจกญาติโยมทำบุญ
ทำคู่มืออาหารพระ แจกญาติโยมทำบุญ (ไทยโพสต์)

          คนทำบุญอาจเป็นบาป "จุรินทร์" เผยพระสงฆ์-สามเณร ร้อยละ 55 ป่วยและเสี่ยงป่วย สาเหตุหลักมาจากสูบบุหรี่และฉันอาหารญาติโยมมาถวาย เตรียมจัดทำคู่มือแนะนำประชาชน เลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพถวายพระสงฆ์ 

          นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้เปิดโครงการ "มหกรรมการดูแลสุขภาพพระสงฆ์-สามเณร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554" โดยมีพระสงฆ์ สามเณรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 1,000 รูป เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำร่องโครงการดูแลสุขภาพของพระภิกษุสามเณรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในลักษณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดยทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ของ รพ.สงฆ์ กรมการแพทย์ จะดูแลตั้งแต่การตรวจคัดกรอง ตรวจสุขภาพ และนำถวายความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพและการรักษาด้วยควบคู่กันไป ซึ่งเป็นแนวทางที่กรมการแพทย์ได้ดำเนินการทั่วประเทศ

          ผลสำรวจสุขภาพพระสงฆ์โดยรวมล่าสุดในปี 2550 พบว่า พระภิกษุสามเณรที่มีสุขภาพดีไม่ถึงครึ่ง หรือเพียงร้อยละ 45 เท่านั้น ส่วนร้อยละ 55 เป็นทั้งผู้ป่วยและผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง โดยเป็นผู้ป่วยประมาณร้อยละ 30 และอยู่ในกลุ่มเสี่ยงร้อยละ 25 สาเหตุจากพฤติกรรมการดำรงชีวิตและการบริโภค

          รมส.สธ.กล่าวต่อว่า สธ.ได้ถวายความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อนำไปสู่การป้องกันโรค ได้แก่ การลดหวาน มัน เค็ม และเพิ่มผักผลไม้ เพิ่มการออกกำลังกาย ลดอบายมุขโดยเฉพาะบุหรี่ รวมทั้งการทำจิตใจให้ผ่องใส และเน้นให้พระ-เณรออกกำลังกาย แต่มีข้อจำกัดเพราะพระ-เณรต้องฉันอาหารตามที่ญาติโยมนำมาถวาย กรมการแพทย์จะหารือกับมหาเถรสมาคมและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำคู่มือให้ความรู้การดูแลสุขภาพพระ-เณร และเป็นแนวทางแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไปซึ่งมีอยู่เกือบ 50 ล้านคนทั่วประเทศ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องการทำอาหารหรือซื้ออาหารถวายพระว่าควรจะเป็นลักษณะใด ซึ่ง สธ.ก็มีแนวทางอยู่แล้ว

          สำหรับในต่างจังหวัด มูลนิธิ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ภายใต้พระราชูปถัมภ์ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ร่วมกับ สธ. ได้จัดทำโครงการตรวจสุขภาพกับพระภิกษุสามเณรทั่วประเทศ จำนวนประมาณ 350,000 รูป ถัดจากนี้ไปภายใน 2 ปีจะดำเนินการตรวจสุขภาพพระภิกษุสามเณรครอบคลุมทั่วประเทศ รวมทั้งจะจัดโครงการตรวจสุขภาพให้กับอิหม่าม คอเต็บ ผู้สอนศาสนาอิสลามทั่วประเทศเพิ่มเติมอีกเช่นเดียวกันขอขอบคุณข้อมูลจาก

ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ทำคู่มืออาหารพระ แจกญาติโยมทำบุญ อัปเดตล่าสุด 17 ธันวาคม 2553 เวลา 16:28:46 16,567 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP