x close

ปภ.แนะโดยสารรถตู้ อย่างปลอดภัยปภ.แนะโดยสารรถตู้อย่างปลอดภัย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

          ปภ. แนะผู้โดยสารรถตู้สาธารณะคาดเข็มขัดนิรภัยและล็อคประตูรถทุกครั้งก่อนออกเดินทาง  รวมถึงไม่นอนหลับ ส่วนผู้ขับรถโดยสารควรตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งาน
  

          นายวิบูลย์  สงวนพงศ์  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า รถตู้โดยสารเป็นทางเลือกใหม่สำหรับ ผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายและความรวดเร็วในเดินทาง ซึ่งบ่อยครั้งที่มักเกิดอุบัติเหตุรุนแรงสร้างความเสียหายอย่างมหาศาล เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิต  ขอแนะผู้โดยสารและผู้ขับรถตู้โดยสารปฏิบัติ ดังนี้

ผู้โดยสาร

          
เลือกใช้บริการรถตู้ ที่มีแผ่นป้ายทะเบียนรถสีเหลือง หมายเลขทะเบียนรถสีดำ  ด้านข้างรถระบุชื่อผู้ประกอบการขนส่ง และเครื่องหมายการเข้าร่วมบริการ พร้อมระบุชื่อเส้นทางและหมายเลขเส้นทางอย่างชัดเจน

          เลือกนั่ง บริเวณตอนกลาง หรือด้านขวาของรถที่อยู่ฝั่งเดียวกับพนักงานขับรถจะปลอดภัยที่สุด หลีกเลี่ยงการนั่งใกล้ประตูรถ เพราะเป็นส่วนที่มีโครงสร้างเปราะบาง หากประสบอุบัติเหตุรุนแรง ประตูรถอาจยุบตัวเข้ามาหรือเปิดออก จนผู้โดยสารถูกอัดติดอยู่ในรถหรือถูกเหวี่ยงออกนอกรถ ทำให้เกิดอันตรายรุนแรงขึ้น 

          หากจำเป็นต้องนั่งริมประตูรถ ให้ล็อคประตูรถทุกครั้ง จะช่วยให้ปลอดภัยมากขึ้น รวมถึงควรคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่เดินทาง เนื่องจากเข็มขัดนิรภัยจะยึดลำตัวมิให้กระแทกกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในรถ และผู้โดยสารรายอื่น รวมถึงป้องกันการกระเด็นออกจากตัวรถเมื่อประสบอุบัติเหตุ จึงช่วยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตได้ 

         ไม่ควรนอนหลับขณะเดินทาง เพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉิน จะได้มีสติ และสามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัย ควรหากิจกรรมอื่นทำในระหว่างเดินทาง เช่น ฟังเพลง เล่นเกม คุยโทรศัพท์ 

          หมั่นสังเกตพฤติกรรมและลักษณะการขับขี่ของผู้ขับรถ หากมีอาการหาวบ่อยครั้ง อยู่ในสภาพอ่อนเพลีย ขับรถเร็ว แซงกระชั้นชิด ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรให้ดำเนินการตักเตือน หากไม่ปฏิบัติตามให้โทรแจ้งสายด่วนศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584

          กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้นั่งโดยก้มหรือโน้มศีรษะไปทางด้านหน้า เก็บศอกให้ชิดลำตัวมากที่สุด เพื่อป้องกันศีรษะ ลำคอ ถูกแรงกระแทก และแรงเหวี่ยง ซึ่งจะช่วยลดอาการบาดเจ็บและอัตราการเสียชีวิตลงได้

ผู้ขับรถตู้โดยสาร

          ก่อนเดินทาง

         - เตรียมร่างกายให้พร้อม โดยนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

         - ตรวจสอบรถและอุปกรณ์นิรภัยภายในรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย

         - ศึกษาและเลือกใช้เส้นทางที่มีความชำนาญและปลอดภัย

         - ตรวจสอบให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งก่อนออกรถ 

ขณะเดินทาง

         - ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ความเร็วสูง ไม่ขับจี้ท้าย ไม่ขับตัดหน้ากระชั้นชิด ไม่เปลี่ยนช่องทางกะทันหัน ไม่โทรศัพท์ขณะขับขี่

         - ไม่บรรทุกผู้โดยสารเกินอัตราที่กำหนด  

         - ผู้ขับรถตู้โดยสารต้องมีใบอนุญาตขับขี่ประเภทรถโดยสารสาธารณะ 

         - ห้ามดัดแปลง หรือเพิ่มที่นั่ง เพราะการบรรทุกผู้โดยสารเกินอัตราที่กำหนด จะทำให้รถเสียการทรงตัวและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
ขอขอบคุณข้อมูลจาก

ขอขอบคุณภาพประกอบโดย คุณแดน จาก bbznet.pukpik.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ปภ.แนะโดยสารรถตู้ อย่างปลอดภัย อัปเดตล่าสุด 22 มกราคม 2554 เวลา 12:16:29 8,031 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP