สภาไฟเขียวขึ้นเงินเดือนตำรวจชั้นประทวน
เงินสภาไฟเขียวขึ้นเงินเดือนตำรวจชั้นประทวน (ไอเอ็นเอ็น)

         ที่ประชุมสภาฯ ไฟเขียว ขึ้นเงินเดือนตำรวจชั้นประทวน สูงสุดกว่า  33,450  บาท มีผลย้อนหลังตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553

         การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเรื่องพิจารณาวาระเพิ่มเติมเรื่องที่คณะกรรมธิการ พิจารณาเสร็จแล้วร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ ฉบับที่ พ.ศ. ...  และร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง ฉบับที่ พ.ศ. …  ซึ่งคณะกรรมธิการวิสามัญเสร็จแล้ว มีสาระสำคัญคือ ขึ้นค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้กับข้ารกาชตำรวจโดยเฉพาะชั้นประทวนจากเพดานเดิม  22,500 บาท  ให้ปรับขึ้นเป็น 25,700 บาท แต่ในชั้นคณะกรรมมาธิการมีการแก้ปรับขึ้นเป็น 33,450 บาท เพื่อความเหมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจ โดยได้มีการกำหนดให้มีผลย้อนหลัง ถึงเดือนตุลาคม 2553

         ทั้งนี้ ส.ส.ฝ่ายค้านและรัฐบาลอภิปรายสนับสนุนในวาระ 2 และเห็นว่าเป็นการดี ที่ปรับขึ้นตามฐานเงินเดือนของทหารที่ปรับขึ้นไปก่อนหน้านี้ 

         นอกจากนี้ ยังถือเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานด้วย ทั้งนี้ที่ประชุมไม่มีใครติดใจ และมีมติเห็นชอบในวาระ 3 ทั้ง 2 ฉบับ ซึ่งหลังจากนี้จะส่งทั้ง 2 ร่าง ให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไป
 


สภาไฟเขียวขึ้นเงินเดือนตำรวจชั้นประทวน โพสต์เมื่อ 27 มกราคม 2554 เวลา 07:22:01 96,776 อ่าน แสดงความคิดเห็น