ปุระชัย ตอบรับนั่งหัวหน้าพรรคประชาสันติร.ต.อ.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์

ร.ต.อ.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ปุระชัย ตอบรับนั่งหัวหน้าพรรคประชาสันติแล้ว (ไอเอ็นเอ็น)


           พรรคธรรมาธิปัตย์ เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคประชาสันติ หลัง ร.ต.อ.ปุระชัย ตอบรับเป็นหัวหน้าพรรคแล้ว พร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการ 1 เม.ย. นี้

           การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของพรรคธรรมาธิปัตย์ เพื่อคัดเลือกหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ที่ประชุมมีมติเลือก นายเสรี สุวรรณภานนท์ เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ และ นายพันธ์เลิศ ใบหยก เป็นรองหัวหน้าพรรค รวมทั้งเปลี่ยนชื่อพรรคธรรมาธิปัตย์ เป็นพรรคประชาสันติ ภายหลังจากที่นายธันวา ไกรฤกษ์ ได้ยื่นหนังสือ ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค เมื่อวันที่ 25 ก.พ. ที่ผ่านมา เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง โดย นายเสรี เปิดเผยว่า ร.ต.อ.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ตอบรับเป็นหัวหน้าพรรค และเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในต้นเดือนเมษายน พร้อมเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดถาวร เพื่อเดินหน้ากิจกรรมทางการเมือง และเตรียมเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งโดยยอมรับว่า มีทั้ง ส.ส.ต่างพรรค อดีต ส.ส. และนักการเมืองท้องถิ่น เตรียมเข้าร่วมงานกับพรรค ซึ่งพรรคไม่ได้ปิดกั้นแต่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียด

           อย่างไรก็ตามก็ตามพรรคประชาสันติ จะมีการระดมทุนเพื่อเตรียมพร้อมในการเลือกตั้ง หลังจากที่ ร.ต.อ.ปุระชัย เข้ามาทำหน้าที่แล้ว


ประวัติของ ร.ต.อ.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์


การศึกษา

           ปริญญาตรี รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
           ปริญญาโท M.S.บริหารงานยุติธรรม Michigan State University
           ปริญญาเอก Ph.D.อาชญาวิทยา Florida State University

ประวัติการทำงาน

           2548-ปัจจุบัน ศาสตาพิชาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
           2539-ปัจจุบัน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
           2549-2551 ประธานคณะกรรมาธิการการยุติธรรมการตำรวจและสิทธิมนุษยชน (รัฐสภา)
           2549-2551 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (รัฐสภา)
           2546-2548 รองนายกรัฐมนตรี (สำนักนายกรัฐมนตรี)
           2545-2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (กระทรวงยุติธรรม)
           2544-2545 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (กระทรวงมหาดไทย)
           2544 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ (พรรคไทยรักไทย)
           2541-2544 เลขาธิการพรรคไทยรักไทย และผู้ร่วมก่อตั้งพรรค (พรรคไทยรักไทย)
           2540-2544 ประธานโครงการก่อตั้ง และอธิการบดี (มหาวิทยาลัยชินวัตร)
           2531-2539 ศาสตราจารย์ (คณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA)
           2534-2538 อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
           2532-2534 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน (คณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA)
           2530-2532 คณบดี (คณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA)
           2528-2531 รองศาสตราจารย์ (คณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA)
           2525-2527 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (คณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA)
           2524-2525 อาจารย์ (คณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA)
           2523-2524 ผู้บังคับกองร้อยที่ 4 (โรงเรียนนายร้อยตำรวจ)
           2522-2523 ประจำแผนภาควิชาการตำรวจ (โรงเรียนนายร้อยตำรวจ)
           2515-2516 ผู้บังคับหมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 203 (กรมตำรวจ)  

    
ขอขอบคุณข้อมูลจาก

, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ปุระชัย ตอบรับนั่งหัวหน้าพรรคประชาสันติ โพสต์เมื่อ 21 มีนาคม 2554 เวลา 17:48:05 แสดงความคิดเห็น