ปปช.ชี้มูลความผิด สุรพงษ์ สมัยเป็น รมว.คลัง
นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลีปปช.ชี้มูลความผิดสุรพงษ์สมัยเป็นรมว.คลัง (ไอเอ็นเอ็น)

          ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด นพ.สุรพงษ์ ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีแต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการผุ้ทรวงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย ครั้งเป็น รมว.คลัง

          คณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. มีมติชี้มูล นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี เมื่อครั้งดำรงค์ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีมูลความผิดทางอาญา ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด โดยกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือ กระทำความผิดต่อหน้าที่ราชการ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการธนาคาแห่งประเทศไทย ซึ่ง คณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณา แล้วเห็นว่า กรรมการคัดเลือกต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง แต่ นพ.สุรพงษ์ แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ธนาคารธหารไทย ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนกระทรวงการคลัง และดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จึงเป็นการแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียที่ขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ และมีคุณสมบัติต้องห้าม ตาม พ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทย 

          อย่างไรก็ตาม จะดำเนินการส่งรายงาน และเอกสารความเห็น ไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินการฟ้องต่อศาลอาญาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ต่อไป
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก ศูนย์ข้อมูลการเมืองไทย
ปปช.ชี้มูลความผิด สุรพงษ์ สมัยเป็น รมว.คลัง โพสต์เมื่อ 23 มีนาคม 2554 เวลา 07:51:01 แสดงความคิดเห็น