กรมการขนส่งทางบก คุมเข้มรถตู้ ห้ามผู้โดยสารยืน

กรมการขนส่งทางบก คุมเข้มรถตู้ ห้ามผู้โดยสารยืน

 


กรมขนส่งฯ คุมเข้มรถตู้ ห้ามผู้โดยสารยืน (ไอเอ็นเอ็น) 

          กรมการขนส่งทางบก คุมเข้มรถตู้ ห้ามผู้โดยสารยืน พบผิดกฎหมายฟันแน่! พร้อมเตือนสายอยุธยา-สุพรรณบุรี-ตลาดโรงเกลือ

          นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ขณะนี้ประชาชนนิยมใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะมากขึ้น ทำให้มีผู้ประกอบการแก้ไขดัดแปลงจำนวนที่นั่งเกินจำนวนที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้รถตู้บางคันถึงขั้นให้ผู้โดยสารยืนบนรถตู้ เช่น สายอยุธยา-สุพรรณบุรี-ตลาดโรงเกลือ ดังนั้น กรมการขนส่งทางบกจึงสั่งให้เพิ่มมาตรการตรวจเข้มในเส้นทางต่าง ๆ โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี และสระแก้ว ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก โดยหากพบการกระทำผิดจะถูกลงโทษตามกฎหมายสูงสุด

          ทั้งนี้ จากการตรวจสอบตามจุดต่าง ๆ มาตลอดอย่างต่อเนื่อง พบว่าระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2554 จากการตรวจสอบ 7,772 ราย พบรถตู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 749 ราย 

           ความผิดส่วนใหญ่ คือ ไม่พกใบอนุญาตขับรถ และแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ จำนวน 146 ราย มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท 

           รองลงมาคือ วิ่งออกนอกเส้นทาง จำนวน 140 ราย มีความผิดปรับคันละไม่เกิน 5,000 บาท/วัน จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

           ไม่มีชื่อเส้นทาง หรือ ป้ายแสดงอัตราค่าโดยสาร จำนวน 134 ราย มีความผิดต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน 50,000 บาท

           การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของตัวรถ (การเพิ่มจำนวนที่นั่ง) จำนวน 113 ราย มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท 

          ซึ่งผู้ตรวจการได้เปรียบเทียบปรับ จำนวน 552 ราย และออกใบสั่งผู้ตรวจการ จำนวน 197 ฉบับ เพื่อให้เจ้าของรถ หรือ ผู้ประจำรถมาชำระค่าปรับต่อไป โดยมาตรการตรวจเข้มจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องจริงจัง

          อย่างไรก็ตาม นายอัฌษไธค์ กล่าวว่า ขอให้ประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพิทักษ์สิทธิในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ พบเห็นพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ขับรถไม่ปลอดภัย แจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

 
 

กรมการขนส่งทางบก คุมเข้มรถตู้ ห้ามผู้โดยสารยืน โพสต์เมื่อ 6 สิงหาคม 2554 เวลา 15:04:15 แสดงความคิดเห็น