x close

คำไทยคุ้นตา ที่มักเขียนผิดกันบ่อย ๆ


          คำไทยที่มักเขียนผิดบ่อย ๆ จะมีคำไหนบ้าง ลองตรวจสอบกันหน่อยว่าตัวเราเขียนถูกทุกคำไหมนะ          แทบไม่น่าเชื่อว่าเดี๋ยวนี้ "ภาษาไทย" ของคนไทยไม่แข็งแรงเอาเสียเลย โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ที่มักจะเขียนภาษาไทยกันอย่างผิด ๆ แม้แต่บางคำที่ไม่น่าจะเขียนผิด แต่เพราะความเคยชิน ทำให้เขียนผิดอย่างที่คุณครูสอนภาษาไทยยังต้องกุมขมับ ซึ่งบางทีเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจเขียนผิด แต่เป็นเพราะเห็นตามร้านค้า ป้ายประกาศตามสถานที่ต่าง ๆ เขียนเช่นนี้จนคุ้นตา ทำให้เราเข้าใจว่าคำดังกล่าวเขียนถูกต้อง นำไปสู่การจดจำที่ผิด ๆ โดยไม่รู้ตัวนั่นเอง

          โดยเฉพาะ "คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ" ซึ่งคนไทยนิยมออกเสียงตรี ที่มักนำมาเขียนกันแบบผิด ๆ ให้เห็นอยู่บ่อย ๆ เช่น คำว่า คุ๊กกี้ ช๊อกโกแลต ซีฟู๊ด น๊อต นู๊ด ท๊อป แฟ๊บ ร๊อก สนุ๊กเกอร์ เสื้อเชิ๊ต รู้ไหมว่าจริง ๆ แล้วคำเหล่านี้เขียนผิดทั้งหมด 

          เพราะตามหลักภาษาไทยที่ได้บัญญัติไว้ในราชบัณฑิตยสถานนั้น ได้ระบุไว้ว่า "วรรณยุกต์ตรี" ไม่สามารถใช้กับคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะเสียงต่ำ หรืออักษรต่ำได้ (อักษรต่ำ มีทั้งหมด 24 ตัว แบ่งเป็น อักษรต่ำคู่ 14 ตัว คือ ค, ฅ, ฆ, ช, ฌ, ซ, ฑ, ฒ, ท, ธ, พ, ภ, ฟ และ ฮ และอักษรต่ำเดี่ยว 10 ตัว คือ ง, ญ, ณ, น, ม, ย, ร, ล, ว และ ฬ)

          ดังนั้นแล้วคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษบางคำที่ออกเสียงตรี อาจใช้ไม้โท ไม้ไต่คู้แทน หรือไม่ต้องใส่วรรณยุกต์ใด ๆ เลย ดังนั้น จากคำข้างต้นที่เขียนถูกต้องต้องเป็น คุกกี้ ช็อกโกแลต ซีฟู้ด นอต นู้ด ท็อป ร็อก สนุกเกอร์ เสื้อเชิ้ต

          
          และวันนี้กระปุกดอทคอมก็ได้รวบรวมเอาคำภาษาไทยที่ใช้บ่อย ๆ และมักจะเขียนผิดกันอยู่เป็นประจำมาฝาก เพื่อให้จดจำและนำคำที่ถูกต้องไปใช้กัน สำหรับใครที่ต้องการตรวจสอบว่าคำที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เขียนได้ถูกต้องหรือไม่ สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของราชบัณฑิตยสถานค่ะ

 คำที่เขียนถูก
มักเขียนผิดเป็น
กงเกวียนกำเกวียน
กงกำกงเกวียน 
 กงสุล
กงศุล 
 กฎ
กฏ 
กฎหมาย 
กฏหมาย 
กบ (เต็ม,แน่น) เช่น เลือดกบปาก 
เลือดกลบปาก 
กบฏ  
 กบฎ, กบถ
 กบาล, กระบาล 
กะบาล, -บาน 
กระจิริด
กระจิ๊ดริด, กะจิ๊ดริด
กระหนก (ลายไทย)
กนก
กรีฑา (กีฬาประเภทหนึ่ง) 
 กรีทา, กรีธา
กรีธาทัพ (เคลื่อน ยก เดินเป็นหมู่หรือเป็นกระบวน)
กรีฑาทัพ 
กะทันหัน  
กระทันหัน 
กะเทย
กระเทย
 กะบังลม 
กระบังลม 
 กะพง
 กระพง
กะพริบ  
 กระพริบ
 กะพรุน
 กระพรุน
กะเพรา 
กระเพรา 
กะหรี่
กระหรี่
  กังวาน  กังวาล
กาลเทศะ  
 กาละเทศะ
 เกม
 เกมส์
 เกษียณอายุ
 เกษียนอายุ
เกษียนหนังสือ 
เกษียณหนังสือ, เกษียรหนังสือ
 เกษียรสมุทร  เกษียณสมุทร, เกษียนสมุทร
 เกสร
เกษร 
เกาต์ 
 เก๊าท์
 แก๊ง
 แก๊งค์, แก๊งก์
 ขะมักเขม้น  
 ขมักเขม้น
 ข้าวเหนียวมูน
 ข้าวเหนียวมูล
 คทา 
 คฑา, คธา
ครอก (ฝูงลูกสัตว์ที่เกิดร่วมในคราวเดียวกัน) 
คลอก (ไฟล้อมเผาออกไม่ได้) 
 คริสตกาล 
 คริสต์กาล
 คริสตจักร 
 คริสต์จักร
คริสต์ทศวรรษ 
คริสตทศวรรษ 
 คริสต์ศตวรรษ
คริสตศตวรรษ 
 คริสต์ศักราช
 คริสตศักราช
คริสต์ศาสนา 
 คริสตศาสนา
ครุภัณฑ์ คุรุภัณฑ์
ครุศาสตร์  คุรุศาสตร์
คลิก
คลิ้ก, คลิ๊ก
คลินิก  
 คลีนิก, คลินิค
 ค้อน
 ฆ้อน
 คอนแวนต์
 คอนแวนท์
 คะ ค๊ะ 
 คำนวณ
คำนวน 
 คุกกี้
คุ้กกี้, คุ๊กกี้ 
 เครื่องราง 
เครื่องลาง 
เครื่องสำอาง 
เครื่องสำอางค์ 
แค็ตตาล็อก  
 แคตตาล็อก, แคตาล็อก
 แคระแกร็น แคระแกรน 
โควตา 
 โควต้า
งูสวัด  
 งูสวัส, งูสวัสดิ์
เงินทดรอง 
เงินทดลอง 
จงกรม
 จงกลม
จะงอย
 จงอย
จะจะ
จะ ๆ
จะละเม็ด
จาละเม็ด, จาระเม็ด, จรเม็ด, จระเม็ด
จักจั่น
จั๊กจั่น 
จักรพรรดิ 
 จักรพรรดิ์
จักรวรรดิ
 จักรวรรดิ์
 จักสาน
จักรสาน 
 จาระบี
จารบี 
 จำนง/เจตจำนง  จำนงค์/เจตจำนงค์
 โจทก์จำเลย
 โจทย์จำเลย
โจทย์เลข 
โจกท์เลข 
โจษจัน 
โจทจัน, โจทย์จัน, โจษจรรย์ 
ฉัน เช่น ฉันญาติ ฉันมิตร; รับประทาน ใช้กับพระสงฆ์ 
 ฉันท์
ชโลม
ชะโลม
 ชอุ่ม ชะอุ่ม 
ซาวเสียง 
ซาวด์เสียง, ซาวน์เสียง, ซาวนด์เสียง 
 ซ่าหริ่ม สลิ่ม, ซะหริ่ม, ซ่าหลิ่ม 
ซีเมนต์
 ซีเม็นต์, ซีเมนท์, ซีเม็นท์, ซีเม็น
เซ็นชื่อ
เซ็นต์ชื่อ
เซนติเมตร
เซ็นติเมตร 
 ฌาน  ฌาณ
ดอกจัน (เครื่องหมาย) 
ดอกจันทร์, ดอกจันทน์
ดอกไม้จันทน์ 
 ดอกไม้จันทร์
ดัตช์ 
 ดัชต์, ดัชท์, ดัทช์
 ดำรง ดำรงค์ 
 โดยดุษณี (อาการนิ่งซึ่งแสดงถึงการยอมรับ)
 โดยดุษฎี (ความยินดี, ชื่นชม)
ตรรกะ, ตรรก
ตรรกกะ  
ตระเวน/ลาดตระเวน
ตระเวณ/ลาดตระเวณ
ตราสัง
 ตราสังข์
ตะราง (ที่คุมขังนักโทษ) 
ตาราง 
ต่าง ๆ นานา 
ต่าง ๆ นา ๆ  
ตานขโมย
ตาลขโมย 
เต็นท์ 
 เต๊นท์
ใต้เท้า
ไต้เท้า 
ไต้ก๋ง  
ใต้ก๋ง 
ไตรยางศ์
ไตรยางค์
ถนนลาดยาง
ถนนราดยาง
ทโมน 
ทะโมน, โทมน
ทยอย
ทะยอย
ทแยง 
ทะแยง, แทยง 
ทรงกลด
ทรงกรด 
ทรราช (ผู้ปกครองบ้านเมืองที่ใช้อำนาจสร้างความเดือดร้อน)
ทรราชย์ 
ทระนง, ทะนง
ทรนง, ทนง 
ทลาย
ทะลาย
 ทศกัณฐ์
ทศกัณฑ์
ทอนซิล
ทอมซิน
ทะนุถนอม
ทนุถนอม
ทะลาย (ช่อหมาก, มะพร้าว)
ทลาย (แตกหัก, พัง) 
ทะเลสาบ
ทะเลสาป
เทคนิค
เทคนิก
ทูนหัว 
ทูลหัว 
ทูลกระหม่อม
ทูนกระหม่อม
เท่
เท่ห์
เทพนม
เทพพนม
เทิด 
เทอด 
เทเวศร์
เทเวศน์
 เท้าความ  ท้าวความ
 แท็กซี่  แท๊กซี่
นอต 
น็อต, น๊อต 
นัย
นัยยะ
นัยน์ตา 
นัยตา 
น้ำจัณฑ์
น้ำจัน
น้ำมันก๊าด
น้ำมันก๊าซ, -ก๊าส
น้ำแข็งไส
น้ำแข็งใส
โน้ต
โน๊ต, โน้ท, โน๊ท 
บ่วงบาศ
บ่วงบาศก์, บ่วงบาต, บ่วงบาท
บังสุกุล 
บังสกุล 
บัญญัติไตรยางศ์
บัญญัติไตรยางค์
บัตรสนเท่ห์ 
บัตรสนเท่
บันได 
บรรได 
บันเทิง
บรรเทิง 
บันลือ
บรรลือ
บางลำพู
บางลำภู
บิณฑบาต
 บิณฑบาตร, บิณฑบาท
บิดพลิ้ว  
บิดพริ้ว 
เบรก
เบรค
ประกายพรึก
ประกายพฤกษ์
ประจัญบาน
ประจันบาน, ประจันบาล, ประจัญบาล 
ประจันหน้า 
ประจัญหน้า
ประณต
ประนต
ประณม (การน้อมไหว้)
ประนม (ยกกระพุ่มมือ)
ประณาม (กล่าวร้าย) 
ประนาม 
ปรากฏ 
 ปรากฎ
ปรานี (เอ็นดู) 
ปราณี (ผู้มีชีวิต) 
ปล้นสะดม ปล้นสดมภ์
ปะแล่ม
ปแล่ม, แปล่ม
ปาติโมกข์
ปาฏิโมกข์ 
ปิกนิก
ปิคนิค 
ปุโรหิต
ปุโลหิต 
เปอร์เซ็นต์
เปอร์เซนต์
ผล็อย
ผลอย
ผลัดเปลี่ยน
ผัดเปลี่ยน
ผลัดเวร
ผัดเวร 
ผอบ
ผะอบ
ผัดวันประกันพรุ่ง
 ผลัดวันประกันพรุ่ง
ผัดหนี้
ผลัดหนี้ 
ผาสุก
ผาสุข
เผอเรอ
เผลอเรอ
ผัดไทย
ผัดไท 
พะแนง 
พแนง, แพนง 
พะยอม
พยอม 
พันทาง
พันธุ์ทาง
พัศดี
พัสดี
พากย์หนัง
พากษ์หนัง
พานจะเป็นลม 
พาลจะเป็นลม 
พิศวาส 
พิสวาส 
พิสดาร
พิศดาร 
พิสมัย
พิศมัย
พุทธชาด
พุทธชาติ 
เพชฌฆาต
 เพชรฆาต, เพ็ชรฆาต
เพนียด
พเนียด, พะเนียด
เพริศพริ้ง
เพริดพริ้ง
เพียบพร้อม
เพรียบพร้อม
แพทยศาสตร์ 
แพทย์ศาสตร์ 
โพนทะนา
โพนทนา
โพสพ
โพศพ
ฟังก์ชัน
ฟังก์ชั่น
ฟิล์ม  
ฟิลม์, ฟิมล์, ฟิม์ล 
ฟุลสแก๊ป
ฟูลสแกป 
ไฟแช็ก
ไฟแชค, ไฟแช็ค 
มงกุฎ
มงกุฏ
มณฑป
มนฑป, มณทป 
ม่อห้อม, ม่อฮ่อม, หม้อห้อม 
หม้อฮ่อม 
มัคคุเทศก์ 
มัคคุเทศ, มัคคุเทศน์
มัคนายก, มรรคนายก มัคทายก, มรรคทายก
มัสตาร์ด 
มัสตาด 
 มัสมั่น
มัสหมั่น 
 มานุษยวิทยา
มนุษยวิทยา 
ม่าเหมี่ยว
มะเหมี่ยว
มุกตลก
มุขตลก 
 ไมยราบ (พรรณไม้)
 ไมยราพ
ไมยราพณ์ (ตัวละครในรามเกียรติ์)
ไมยราพ
ย่อมเยา
 ย่อมเยาว์
 รสชาติ รสชาด 
ระเห็จ  
รเห็จ, เรห็จ
รักษาการ (ปฏิบัติหน้าที่แทนชั่วคราว)
 รักษาการณ์
รักษาการณ์ (เฝ้าดูแลเหตุการณ์)
รักษาการ
ราชัน (พระเจ้าแผ่นดิน)
ราชันย์ (เชื้อสายของพระเจ้าแผ่นดิน)
แร็กเกต
แร็กเก็ต
ลมปราณ
ลมปราน 
ล็อกเกต
ล็อกเก็ต 
ละโมบ
ลโมบ
ละเอียดลออ 
ลเอียดลออ, ละเอียดละออ 
ลายเซ็น
ลายเซ็นต์ 
ลิดรอนสิทธิ์
ริดรอนสิทธิ์
ลิฟต์
ลิปต์, ลิฟ, ลิฟท์  
ลำไย
ลำใย
ลูกนิมิต
ลูกนิมิตร
ลูกบาศก์
ลูกบาศ
เล่นพิเรนทร์
เล่นพิเรนท์
เลือนราง 
 เลือนลาง
เลิกรา 
เลิกลา 
โลกาภิวัตน์ 
โลกาภิวัฒน์ 
 โล่ โล่ห์ 
ไล่เลียง
ไล่เรียง, ไร่เรียง, ไร่เลียง 
วันทยหัตถ์
 วันทยาหัตถ์
วันทยาวุธ
วันทยวุธ 
วายชนม์
วายชน 
วารดิถี
วาระดิถี 
วิ่งเปี้ยว
วิ่งเปรี้ยว
วิ่งผลัด
วิ่งผัด
วิหารคด
วิหารคต 
 วีดิทัศน์ วิดีทัศน์, วีดีทัศน์ 
เวทมนตร์ 
เวทย์มนตร์, เวทมนต์ 
เวนคืน
เวรคืน 
สไบ
สะไบ, ไสบ
สังเกต
สังเกตุ 
สันโดษ
สัญโดษ
สัมมนา
สัมนา, สำมะนา 
สาบสูญ
สาปสูญ 
สาปแช่ง
สาบแช่ง
สามเส้า
สามเศร้า
สายสิญจน์
สายสิญจ์
 สิริมงคล  ศิริมงคล
สีสวาด
สีสวาท, สีสวาส
สุกียากี้
สุกี้ยากี้
เสื้อกาวน์
เสื้อกาว, เสื้อกาวด์ 
แสตมป์ 
สแตมป์ 
หมูหย็อง
หมูหยอง
หมาใน
หมาไน 
หมามุ่ย, หมามุ้ย
หมาหมุ้ย
หย็องแหย็ง 
หยองแหยง 
หลงใหล 
หลงไหล 
หัวมังกุท้ายมังกร
หัวมงกุฎท้ายมังกร
เหลวไหล 
เหลวใหล 
ใหลตาย (โรค)
ไหลตาย 
องคชาต
องคชาติ
อนุญาต
อนุญาติ 
อนุมัติ
อนุมัต
อเนกประสงค์
เอนกประสงค์
อเนจอนาถ
อเนถอนาถ
ออฟฟิศ
อ็อฟ-, -ฟิซ, -ฟิส, -ฟิต  
อ้อยควั่น 
 อ้อยขวั้น, อ้อยฟั่น 
อะลุ่มอล่วย, อะลุ้มอล่วย 
อลุ่มอล่วย, อะลุ่มอะหล่วย 
อะไหล่ 
อาหลั่ย, อาไหล่, อะหลั่ย 
อัญชัน
อัญชัญ
อัตคัด 
อัตคัต 
อานิสงส์ 
อานิสงฆ์ 
อาเพศ 
อาเพท, อาเภท 
อินทรี (ปลา, นก) 
อินทรีย์ (ร่างกายและจิตใจ) 
 อินฟราเรด 
อินฟาเรด, อินฟาร์เรด 
อิริยาบถ 
อิริยาบท 
อิเล็กทรอนิกส์ 
อิเล็คทรอนิกส์, อิเล็คโทรนิกส์ 
อีเมล 
อีเมล์
เอเชีย 
เอเซีย 
ไอศกรีม 
ไอศครีม, ไอติม, ไอสกรีม          ...เห็นแล้วใช่หรือไม่คะว่า คำบางคำที่เราคุ้นเคย เราก็อาจเขียนผิดกันบ้าง เพราะฉะนั้นลองตรวจสอบกันดูนะคะว่าวันนี้คุณเขียนภาษาไทยถูกแล้วหรือยัง ?? :) ... ขอบคุณข้อมูลจาก
วิกิพีเดียราชบัณฑิตยสถาน, หนังสือ อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครั้งที่ 20 
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คำไทยคุ้นตา ที่มักเขียนผิดกันบ่อย ๆ อัปเดตล่าสุด 16 มกราคม 2567 เวลา 16:37:13 1,217,259 อ่าน
TOP