x close

ในหลวง โปรดเกล้าฯ 46 นายพล มีผล 18 พ.ย.


แต่งตั้งนายพล 2554


ในหลวงโปรดเกล้าฯ46นายพลมีผล18พย.54 (ไอเอ็นเอ็น)

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับยศ นายพลตำรวจวาระประจำปี 2554 รวม 46 ตำแหน่ง โดยให้มีผล ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย. 2554

          วันนี้ (21 พ.ย.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับยศ นายพลตำรวจวาระประจำปี 2554 แล้ว มีจำนวนทั้งสิ้น 46 ตำแหน่ง โดยมี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระราชโองการ โดยตำแหน่งดังกล่าวนั้นให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย. 2554

          ทั้งนี้ สำหรับนายพลตำรวจที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมฯ อาทิ...

          พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ ที่ปรึกษา สบ 10 เป็น รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

          พล.ต.อ.สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล ที่ปรึกษา สบ 10 ด้านบริหาร เป็น รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

          พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ ที่ปรึกษา สบ 10 ด้านกฎหมายและสอบสวน เป็น รอง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

          พล.ต.ท.ชลธาร จิราณรงค์ รองหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ เป็น หัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ

          และ พล.ต.ต.วินัย ทองสอง รองผู้บังคับการตำรวจสอบสวนกลาง เป็น ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล

 
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ในหลวง โปรดเกล้าฯ 46 นายพล มีผล 18 พ.ย. อัปเดตล่าสุด 21 พฤศจิกายน 2554 เวลา 17:08:22 21,216 อ่าน
TOP