x close

ในหลวง มีพระราชดำรัส ขอร่วมมือแก้น้ำท่วม

5 ธันวา


ในหลวง มีพระราชดำรัส ขอร่วมมือแก้น้ำท่วม (ไอเอ็นเอ็น)

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัส ขอทุกฝ่ายร่วมมือแก้ปัญหาน้ำท่วม เพื่อความผาสุกของประชาชน

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสตอบ มีใจความว่า ขอขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง ที่มีไมตรีจิตพรั่งพร้อมกัน มาอวยพรวันเกิด รวมทั้งให้คำมั่นสัญญาเป็นประการต่าง ๆ ข้าพเจ้าขอสนองต่อพร และไมตรีจิตเหล่านั้นด้วยใจจริงเช่นกัน ท่านทั้งหลายในปีนี้ ผู้อยู่ในตำแหน่งหน้าที่สำคัญ ทั้งฝ่ายพลเรือน และทหาร ย่อมทราบแก่ใจอยู่ทั่วกันว่า ความมั่นคงของประเทศชาตินั้น จะเกิดมีขึ้นได้ ก็ด้วยประชาชนในชาติ อยู่ดี มีสุข ไม่มีทุกข์ ยากเข็ญ ดังนั้น การอันใดที่เป็นความทุกข์เดือดร้อนของประชาชนทุกคน ทุกฝ่ายจึงต้องถือเป็นหน้าที่ จะต้องร่วมมือกัน ปฏิบัติ แก้ไข ให้เต็มกำลัง โดยเฉพาะขณะนี้ ประชาชนกำลังเดือดร้อนลำบากจากน้ำท่วม จึงขอที่จะร่วมมือกัน ปัดเป่าแก้ไขให้ผ่านพ้นไปโดยเร็ว และจัดทำโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

         
อย่างเช่นโครงการต่างๆ ที่เคยพูดไปนั้น เป็นการแนะนำ ไม่ใช่สั่งการ แต่ถ้าปรึกษากันแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ คุ้มค่า และทำได้ ก็ทำ ข้อสำคัญจะต้องไม่ขัดแย้งแตกแยกกัน หากจะต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้งานที่ทำบรรลุผลที่มีประโยชน์ เพื่อความผาสุกของประชาชน และความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาท่านให้ปราศจาคทุกข์ ปราศจากภัย และอำนวยความสุข ความเจริญ ให้แก่ท่านทั่วกัน

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

          ขณะที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ และกล่าวกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล แทนคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ซึ่งมีใจความตอนหนึ่งถึงความปลาบปลื้มปีติ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในพระราชพิธีมหามงคล ความว่า ข้าพระพุทธเจ้า และพสกนิกรชาวไทย ตระหนักดีกว่าชีวิตทุกวันนี้เย็นศิระเพราะพระบริบาลโดยแท้ ทรงเป็นดวงประทีบ และธงชัยนำชีวิตของคนไทยทั้งแผ่นดิน การปฏิบัติตนเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยความรู้รักสามัคคี จึงเป็นมิ่งมงคล และเป็นความดีงามที่พึงยึดถือโดยไม่เว้นวาย ในอภิลักขิตมหามงคลสมัย ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตถวายพระพรชัยมงคล ขอบันดาลพระประสงค์ใด จงสฤษดิ์ดัง หวังวรหฤทัย ดุจจะถวายชัย ไชโย

          จากนั้น นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา ในนามสมาชิกรัฐสภา และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ และกล่าวกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล กราบบังคมทูลพระกรุณาแสดงความปลื้มปีติเป็นล้นพ้น เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษ 7 รอบ ขอตั้งจิตปรารถนาสมานฉันท์ ประกอบกรรมดีถวายเป็นราชสักการะ เฉลิมพระเกียรติ ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า จะเทิดทูนปกปักษ์รักษาราชบัลลังก์ ตอบสนองพระราชปณิธานทุกวิถีทาง ให้ประเทศชาติ และระบอบประชาธิปไตยดำเนินสืบไป

ในหลวง เสด็จถึงพระบรมมหาราชวังแล้ว

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จถึงพระบรมมหาราชวังแล้ว ท่ามกลางพสกนิกรโบกธงเฝ้าฯรับเสด็จตลอดสองข้างทาง

          วันนี้ (5 ธันวาคม) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จออกจากโรงพยาบาลศิริราช เพื่อเสด็จออกมหาสมาคม ณ มุขเด็จ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพื่อพระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าทูลละอองธุลีพระบาท คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภาคณะทูตานุทูต ข้าราชการตลอดจนพสกนิกร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ราว 18,000 คน เนื่องในพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม

          โดยมีข้าราชการ แพทย์ และพยาบาล รวมถึงประชาชนจำนวนมาก เฝ้ารับเสด็จตลอดสองข้างทาง พร้อมส่งเสียงถวายพระพร ทรงพระเจริญ อย่างกึกก้อง โดยระหว่างนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงแย้มพระสรวล ให้ผู้ที่มาเข้าเฝ้าฯ ทำให้หลายคนปลาบปลื้มจนกั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่

ประชาชนเฝ้ารอรับเสด็จฯ ในหลวง ออกมหาสมาคม

          ประชาชนต่างทยอยเฝ้ารอรับเสด็จฯ ในหลวง เพื่อชื่นชมพระบารมี ในหลวง เสด็จออกมหาสมาคม

          บรรยากาศช่วงเช้าวันนี้ (5 ธันวาคม) เหล่าพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ต่างทยอยเดินทางมาจับจองพื้นที่ตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากโรงพยาบาลศิริราชไปยังพระบรมมหาราชวัง ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 เพื่อเฝ้ารอเสด็จออกมหาสมาคม ณ มุขเด็จ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในเวลา 10.30 น. และในช่วงเย็นที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง จะมีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร

          ส่วนบรรยากาศการลงนามถวายพระ ภายในพระบรมมหาราชวัง ก็เริ่มคึกคัก ประชาชนทยอยเดินทางมาลงนามถวายพระพรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประชาชนบางส่วนได้ใส่เสื้อสีชมพู ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล ทั้งนี้ ทางสำนักพระราชวัง ได้จัดเต็นท์ให้ลงนามถวายพระพร เนื่องจากศาลาสหไทยสมาคม กำลังปรับปรุง โดยจะแบ่งการลงนามเป็น 2 จุด คือ สำหรับประชาชนทั่วไป และข้าราชการต่ำกว่าระดับ 6

          ขณะเดียวกัน ประชาชนที่ร่วมลงนามถวายพระพร จะได้รับหนังสือที่ระลึกงานสวดพระปริตรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

          อย่างไรก็ตาม ประชาชนที่จะเดินทางมาลงนามถวายพระพรนั้น ต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ทั้งนี้ ทางสำนักพระราชวัง ได้เปิดให้ลงนามถวายพระพรทั้งสิ้น 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 4 - 6 ธันวาคม 2554 โดยงดลงนามถวายพระพรที่โรงพยาบาลศิริราช และเปิดให้ลงนามในพระบรมมหาราชวังแทน

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ในหลวง มีพระราชดำรัส ขอร่วมมือแก้น้ำท่วม โพสต์เมื่อ 5 ธันวาคม 2554 เวลา 08:12:21 19,099 อ่าน
TOP