กกต. พร้อมทำประชามติ แต่ของบ 2.5 พันล้านสรุปประเด็นข่าวโดยกระปุกดอทคอม                                  


          กกต.พร้อมจัดการลงประชามติก่อนแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่ของบทำงาน 2.5 พันล้านบาท 

          นางสดศรี สัตยธรรม กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้านกิจการพรรคการเมือง ระบุว่า กกต. พร้อมจัดการลงประชามติก่อนที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ  โดยสำนักงาน กกต.อยู่ระหว่างร่างระเบียบว่าด้วยการออกเสียงประชามติปี 2552 และร่างระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนจากนี้อยู่ที่นายกรัฐมนตรี ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนเสนอเรื่องไปยังประธานรัฐสภา เพื่อลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา กกต.จึงจะมีเวลาในการประกาศกำหนดวันออกเสียงประชามติ เวลาไม่ต่ำกว่า 90 วัน แต่ไม่เกิน 120 วัน 

          ส่วนรูปแบบกำหนดให้การออกเสียงดังกล่าว นางสดศรี กล่าวว่า ให้ลงคะแนนได้เพียงเห็นชอบกับไม่เห็นชอบเท่านั้น และจำนวนเสียงที่ใช้ต้องมากกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิทั้งหมด  

          อย่างไรก็ตาม นางสดศรี กล่าวว่า งบประมาณคาดว่าใช้มากกว่าการออกเสียงประชามติที่ผ่านมา เพราะต้องจัดให้มีการเผยแพร่และแสดงความเห็นของแต่ละฝ่าย รวมทั้งออกเสียงนอกราชอาณาจักรด้วย น่าจะประมาณ 2,500 ล้านบาท


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก


กกต. พร้อมทำประชามติ แต่ของบ 2.5 พันล้าน โพสต์เมื่อ 25 ธันวาคม 2554 เวลา 11:03:52 แสดงความคิดเห็น