x close

นักวิชาการแนะเก็บภาษี วัง-วัด-สถานที่ราชการ

ดันภาษีที่ดินให้ขี้ขาดอีกรอบ นิด้าแนะเก็บหมดวัง-วัด-ราชการ ธนารักษ์เมินยืดใช้ราคาประเมิน (ไทยโพสต์)


          คลังเตรียมดันอีกรอบ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด้านนักวิชาการแนะเก็บภาษี วัง-วัด-สถานที่ราชการ เพื่อรายได้ภาษีเพิ่มขึ้น ธนารักษ์เมินยืดเวลาใช้ราคาที่ดินใหม่

          นางจรูญศรี ชายหาด ผู้อำนวยการส่วนนโยบายภาษีท้องถิ่นและรายได้อื่น สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวในงานเสวนาหัวข้อ "ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง" ซึ่งจัดโดยสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการทบทวนร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อเตรียมเสนอให้นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง พิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อีกครั้ง หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีความพยายามผลักดันกฎหมายดังกล่าวในสมัยนายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีต รมว.การคลัง แต่ก็ไม่ผ่านความเห็นชอบของ ครม.

          ทั้งนี้ รายละเอียดของร่างกฎหมายดังกล่าวจะยังคงเหมือนเดิม คือ การคำนวณภาษีจากมูลค่าทั้งหมดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยเป็นการคำนวณจากราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด ส่วนกรณีภาคอุตสาหกรรมการคำนวณจะไม่รวมมูลค่าของเครื่องจักร ขณะที่อัตราภาษีจะแบ่งเป็นที่ดินทั่วไปที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ อัตราภาษีอยู่ที่ไม่เกิน 0.5% โดยเกณฑ์การเสียภาษีจะเพิ่มเติม 1 เท่าทุก 3 ปี แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 2% ส่วนที่ดินที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย อยู่ที่ไม่เกิน 0.1% และที่ดินที่ใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม อยู่ที่ไม่เกิน 0.05% โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีอำนาจในการออกข้อบัญญัติจัดเก็บภาษีในอัตราที่สูงกว่าได้ แต่ต้องไม่เกินเพดานอัตราภาษีที่กฎหมายกำหนด และรายได้จากการจัด เก็บภาษีดังกล่าวจะตกเป็นของ อปท.

          นายอิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ขณะนี้มีความเป็นห่วงว่าการประเมินภาษีของ อปท. จะมีความเป็นธรรมหรือไม่ แต่ในอีกมุม เชื่อว่าคนส่วนใหญ่คงไม่ค่อยเห็นด้วยกับร่างกฎหมายนี้ และออกมาคัดค้านอย่างแน่นอน ดังนั้นคงเป็นไปได้ยากที่กฎหมายฉบับดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้

          นายดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ อาจารย์คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยว่า เห็นว่าควรมีการใช้อัตราการจัดเก็บภาษีใน พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระดับสูงสุด เพื่อให้สอดคล้องกับหลายประเทศ โดยยังไม่มีความจำเป็นต้องจัดเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้า รวมถึงควรให้มีการจัดเก็บภาษีในที่ดินที่ได้รับการยกเว้นด้วย อาทิ พระบรมมหาราชวัง วัด และสถานที่ในส่วนราชการอื่นๆ โดยอาจจัดเก็บในอัตราที่ลดหย่อนลง เช่น ภาษี 100% อาจลดหย่อนให้ 50-80% เนื่องจากตามหลักการของกฎหมายฉบับดังกล่าว ที่ให้มีการจัดเก็บภาษีตามการใช้ประโยชน์ของที่ดิน

          ด้านนายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า การขยายเวลาการใช้ราคาประเมินที่ดินเดิมยังเป็นตามกำหนดเดิมคือ 6 เดือน ยังไม่มีแผนหรือแนวคิดที่จะขยายออกไปเป็น 1 ปี ตามที่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์เสนอ เพราะยังไม่มีเหตุผลใหม่เพียงพอที่จะต้องให้ขยายเวลาออกไปอีก

          ทั้งนี้ ที่ผ่านมาการขยายเวลาการใช้ราคาประเมินเดิมออกไป เพราะเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ทำให้เศรษฐกิจขยายตัวลดลงเหลือ 1% กว่า จากที่คาดไว้จะขยายตัว 4-5% มีประชาชนที่เป็นเจ้าของบ้านและที่ดินได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจำนวนมาก ทำให้ต้องขยายเวลาราคาประเมินออกไป เพื่อลดภาระของประชาชนในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้น


ขอขอบคุณข้อมูลจากเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
นักวิชาการแนะเก็บภาษี วัง-วัด-สถานที่ราชการ อัปเดตล่าสุด 4 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 16:29:56 16,991 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP