รัฐบาลแถลง สื่อเสนอข่าวเงินเดือน 15,000 คลาดเคลื่อน


เงินเดือนข้าราชการ


เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม


            รักษาการโฆษกรัฐบาล แถลง สื่อเสนอข่าวเงินเดือนข้าราชการ 15,000 บาท คลาดเคลื่อน ยันเริ่มแล้ว แต่ไม่ใช่เรื่องฐานเงินเดือน พ.ช.ค.

           นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี เพิ่มเติมว่า กรณีการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน 15,000 บาทต่อเดือน นั้น มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน จากการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน ที่เข้าใจว่า รัฐบาลจะปรับขึ้นเงินเดือน 15,000 บาท ในปี 2557 ซึ่งความจริงรัฐบาลได้มีการเพิ่มรายได้ให้กับข้าราชการที่จบการศึกษาปริญญาตรี ในรูปแบบเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (พ.ช.ค.) ซึ่งเมื่อบวกกับเงินเดือนปัจจุบันของข้าราชการแต่ละคนจะครบ 15,000 บาท และได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ที่ผ่านมา

           ส่วนกรณีการขึ้นเงินเดือนข้าราชการระดับปริญญาตรี ในปี 2557 นั้น เป็นการปรับขึ้นฐานเงินเดือนอยู่ที่ 15,000 บาท โดยไม่รวมกับเงิน พ.ช.ค. รอเก้อ! ปรับเงินเดือน ขรก. 15,000 เลื่อนไปปี 57

          ครม.เลื่อนการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ป.ตรี 15,000 บาท ไปปี 2557 พร้อมไฟเขียวแจกแท็บเล็ต เพิ่ม 1 ล้านเครื่อง ให้กรุงเทพฯ และพัทยา

          เมื่อวันที่ 10 เมษายน นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบให้ปรับปรุงค่าตอบแทนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) เสนอ โดยกำหนดให้ปี 2556 วงเงิน 5,010 ล้านบาท และในปี 2557 วงเงิน 7,135 ล้านบาท เพื่อกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการพลเรือนให้ได้ 15,000 บาท ตามนโยบายรัฐบาลในปี 2557

          ทั้งนี้ จะมีการปรับอัตราเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นในวันที่ 1 มกราคม 2556 ระดับปริญญาตรีเท่ากับ 13,300 บาท ปวส. 10,200 บาท และปวช. 8,300 บาท และให้ปรับเพิ่มขึ้นอีกครั้งในวันที่ 1 มกราคม  2557 ระดับปริญญาตรีเท่ากับ 15,000 บาท ปวส. 11,500 บาท และปวช. 9,400 บาท
 
          นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบงบประมาณในการปรับค่าตอบแทนแรกบรรจุ และการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบของพนักงานราชการ และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับปี 2556-2557 รวมทั้งสิ้น 6,634 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการสำนักงาน กพ.เสนอ และ ครม.ยังเห็นชอบมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ หรือโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด หรือ Early Retire ประจำปี 2556 ตามมติคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังพลภาครัฐ (คปร.) สำนักงาน กพ. เสนอ

          ด้าน น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติโครงการซื้อคอมพิเตอร์แบบพกพา หรือ แท็บเล็ต ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีการเพิ่มเติมให้กับ กรุงเทพมหานคร และ พัทยา ที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้อยู่ในโครงการ โดยเพิ่มจำนวนแท็บเล็ต 1 ล้านเครื่อง ที่จะใช้ในปีการศึกษา 2555 โดยแบ่งเป็น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 850,000 เครื่อง ครู 70,000 เครื่อง

          ทั้งนี้ จะมีการจัดหาเครื่องสำรอง ให้กับโรงเรียนทั้ง 3,600 แห่ง แห่งละ 2 เครื่อง นอกจากนี้ ร่างสัญญาที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม จะส่งให้กับสำนักงานอัยการสูงสุดตรวจสอบอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
รัฐบาลแถลง สื่อเสนอข่าวเงินเดือน 15,000 คลาดเคลื่อน โพสต์เมื่อ 11 เมษายน 2555 เวลา 07:49:10 16,140 อ่าน แสดงความคิดเห็น