โปรดเกล้าฯ 811 ทหาร พล.อ.ทนงศักดิ์ นั่งปลัดกลาโหม


โปรดเกล้าฯ811ทหารทนงศักดิ์ปลัดกห.,ประจินผบ.ทอ.

โปรดเกล้าฯ811ทหารทนงศักดิ์ปลัดกห.,ประจินผบ.ทอ. (ไอเอ็นเอ็น)

          มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหาร 811 ตำแหน่ง "พล.อ.ทนงศักดิ์" ผงาด นั่ง ปลัดกลาโหม "พล.อ.อ.ประจิน" นั่งผู้บัญชาการทหารอากาศ , ''พล.ท.อุดมเดช'' เสธ.ทบ. , ''พล.ท.จิระเดช'' ผช.ผบ.ทบ. , ''พล.ต.ไพบูลย์'' มทภ.1

          วันนี้ (19 กันยายน) ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ โดยได้มีตำแหน่งที่น่าสนใจประกอบด้วย

            พล.อ.ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม

             พล.อ.ชาตรี ทัตติ รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น จเรทหารทั่วไป

             พล.อ.พิณภาษณ์ สริวัฒน์ เจ้ากรมเสมียนตรา เป็น  ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

          ขณะเดียวกันในส่วนของกองทัพบก มีตำแหน่งที่น่าสนใจ ดังนี้

             พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล เสนาธิการทหารบก เป็น  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

             พล.ท.จิระเดช โมกขะสมิต รองเสนาธิการทหารบก เป็น  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

             พล.ท.อุดมเดช สีตบุตร แม่ทัพภาคที่ 1 มาเป็น  เสนาธิการทหารบก

             พล.ต.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็น  แม่ทัพภาคที่ 1

             พล.ต.ปรีชา จันทร์โอชา รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็น  แม่ทัพน้อยที่ 3

        นอกจากนั้น ส่วนของกองทัพอากาศ มีตำแหน่งที่น่าสนใจ คือ

              พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น  ผู้บัญชาการทหารอากาศ


โปรดเกล้าฯ 811 ทหาร พล.อ.ทนงศักดิ์ นั่งปลัดกลาโหม โพสต์เมื่อ 19 กันยายน 2555 เวลา 17:43:12 960 อ่าน แสดงความคิดเห็น