น.พ.ณรงค์ รับตำแหน่ง ปลัด สธ. สั่งลุย 4 นโยบาย


น.พ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์


เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก กระทรวงสาธารณสุข

            น.พ.ณรงค์ รับตำแหน่ง ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้ว พร้อมลุยทันที 4 นโยบาย ชี้อยากให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

            เมื่อเวลา 07.00 น. ของวันนี้ (1 ตุลาคม) น.พ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงอย่างเป็นทางการแล้ว โดย น.พ.ณรงค์ ได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงสารธารณสุข จำนวน 5 จุด ก่อนที่จะเซ็นรับตำแหน่งที่ห้องทำงาน และก้มลงกราบที่เท้าของบิดา ซึ่งเดินทางมาให้กำลังใจพร้อมกับครอบครัว โดยมีผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ มารอต้อนรับอย่างคึกคัก

            ทั้งนี้ น.พ.ณรงค์ กล่าวว่า สำหรับนโยบายที่จะดำเนินการทันทีหลังจากเข้ารับตำแหน่ง คือ

            1. เรื่องการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตามกลุ่มอายุ คือ เด็ก สตรี คนชรา เพื่อให้เกิดการบริการทางการแพทย์ที่ชัดเจน ซึ่งกำลังทำข้อสรุปเพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป

            2. การจัดระบบบริการสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ โดยร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาหน่วยบริการให้เป็นระบบเครือข่าย โดยให้ทั้งโรงพยาบาลใหญ่และโรงพยาบาลเล็ก ร่วมกันคิดเนื่องจากปัจจุบัน อยู่ในพื้นฐานความไม่เพียงพอของทรัพยากร หากจะทำให้เกิดประสิทธิภาพทุกฝ่ายต้องร่วมคิดและบริหารทรัพยากรร่วมกัน

            3. การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สุดในขณะนี้ที่ สธ. ต้องเตรียมความพร้อม เพื่อรับเหตุภัยธรรมชาติต่าง ๆ

            4. การสาธารณสุขระหว่างประเทศซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่ ทั้งการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการสาธารณสุขตามเขตแนวชายแดนซึ่งจะมีการหารือเพื่อวางแผนในระยะ 3 ปี อย่างไรก็ตาม สำหรับเรื่องร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการับบริการสาธารณสุข พ.ศ.... นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา ซึ่งตนจะดูในเรื่องการขยายมาตรา 41 ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 แต่ทั้งนี้จะดูให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย

            ปลัดกระทรวงสาธารณสุข คนล่าสุด กล่าวทิ้งท้ายว่า ตนผ่านงานมาทุกจุดของกระทรวงสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลชุมนุม กรม และกองต่าง ๆ ตนคิดว่าการทำงานต้องเดินไปด้วยกัน หรือเรียกง่าย ๆ ว่าเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ทั้งโรงพยาบาลระดับเล็ก และโรงพยาบาลใหญ่ โดยจะเน้นการบริการที่ดีให้กับประชาชนเป็นหลัก นอกจากนี้ หากเปรียบกระทรวงเป็นเรือในวันนี้ก็ถือว่าพวกเราทุกคนลงเรือลำเดียวกันแล้ว และตนก็เปรียบเสมือนคนคัดท้ายเรือ ซึ่งถือเป็นคนสำคัญในการบังคับเรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
น.พ.ณรงค์ รับตำแหน่ง ปลัด สธ. สั่งลุย 4 นโยบาย โพสต์เมื่อ 1 ตุลาคม 2555 เวลา 13:47:20 แสดงความคิดเห็น