นายกฯ มอบ 7 นโยบายตำรวจ เป็นที่พึ่งประชาชนนายกฯ มอบ 7 นโยบายตำรวจ เป็นที่พึ่งประชาชน

นายกฯ มอบ 7 นโยบายตำรวจ เป็นที่พึ่งประชาชน

นายกฯ มอบ 7 นโยบายตำรวจ เป็นที่พึ่งประชาชน

นายกฯ มอบ 7 นโยบาย ตร. ทำงานเคร่งครัด-เป็นที่พึ่ง ปชช. (ไอเอ็นเอ็น)
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก ครอบครัวข่าว 3

          นายกรัฐมนตรี มอบ 7 นโยบายตำรวจ ย้ำ ต้องไม่มีซื้อขายตำแหน่ง พร้อมเน้นปราบยาเสพติด ขอเป็นที่พึ่งประชาชน ขณะรัฐบาลพร้อมสนับสนุนงบประมาณและสวัสดิการ

          วันนี้ (3 ตุลาคม) น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี  มอบนโยบาย 7 ข้อ ให้กับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. กล่าวรายงานและรับมอบนโยบาย ซึ่งประกอบด้วย

          1. เจ้าหน้าที่ตำรวจ ต้องปฏิบัติงานด้วยความอดทน ทุ่มเท เพื่อให้งานสำเร็จโดยคำนึงถึงภาพลักษณ์ตำรวจ อีกทั้ง อยากเห็นตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชน พร้อมกันนี้ขอบคุณที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลอย่างดีมาตลอด 1 ปีเต็ม  

          2. เน้นการปราบปรามยาเสพติดต่อเนื่อง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ทำงานควบคู่กับผู้บังคับการตำรวจ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหา  

          3. ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ เน้นย้ำต้องไม่มีการซื้อขายตำแหน่ง  

          4. แก้ไขปัญหาการจราจร  

          5. งานด้านการข่าว ให้มีการติดตามข่าวในระดับพื้นที่ เพื่อวิเคราะห์ข่าวอย่างเป็นระบบตลอด 24 ชม.

          6. ผู้บังคับบัญชา ให้นำหลักบริหารจัดการควบคู่การใช้เทคโนโลยี  

          7. การพัฒนาบุคลากรตำรวจ เพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558

          ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ย้ำว่า รัฐบาลพร้อมสนับสนุนงบประมาณและสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อสามารถดูแลประชาชนได้อย่างเต็มที่นายกฯ มอบ 7 นโยบายตำรวจ เป็นที่พึ่งประชาชน โพสต์เมื่อ 3 ตุลาคม 2555 เวลา 11:45:55 แสดงความคิดเห็น