มติ ครม. แต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด - ขรก.มหาดไทย 23 ตำแหน่ง


มติ ครม. ตั้ง วิบูลย์ ปลัด มท. - พงศพัศ เลขา ป.ป.ส.

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

          มติ ครม. แต่งตั้ง 23 ผู้ว่าฯ และข้าราชการระดับสูงกระทรวงมหาดไทยเรียบร้อยแล้ว เผยเป็นคนของ เจ๊ ด. เพียบ
 
          วันนี้ (12 พฤศจิกายน) เวลา 11.00 น. ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโยกย้ายข้าราชการระดับ 10 ตามที่ นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำเสนอ ซึ่งหลายฝ่ายต่างคาดกันว่า เบื้องหลังการโยกย้ายครั้งนี้ เป็นคนของพรรคเพื่อไทย และ "เจ๊ ด." เป็นผู้สนับสนุน ซึ่งรายชื่อโยกย้ายมีดังนี้
 
          1. นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
         
2. นายสุวิทย์ สุบงกฏ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
         
3. นายชุมพล แสงมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
         
4. นายธงชัย ลืออดุลย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
         
5. นายอภินันท์ จันทรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
         
6. นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
         
7. นายมณเฑียร ทองนิตย์ อธิบดีกรมที่ดิน เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
         
8. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุมทรสาคร เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
         
9. นาย นพวัชร สิงห์ศักดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
         
10. นาย สกลสฤษฎ์ บุญประดิษฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
 
          11. ว่าที่ร้อยตรีเชิดศักดิ์ จำปาเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบรี เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
          12. นายพินิจ หาญพาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
          13. นายเหนือชาย จิระอภิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
          14. นาย ภัครธรณ์ เทียนไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
          15. นายสุรพล แสวงศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
          16. นางสุมิตรา ศรีสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
          17. นายสุภัทร์ ศรีสุนทรพินิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
          18. นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
          19. นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตดรดิตถ์ เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
          20. นายพงศธร สัจจชลพันธ์ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็น ผู้ตรวราชการกระทรวง
 
          21. นาย ประดิษฐ์ สุคนธสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวง
         
22. ว่าร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวง
         
23. นายนิสิต จันทรสมวงศ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวง
 
          ทั้งนี้ ทั้งหมดจะได้รับตำแหน่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เป็นต้นไป

 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากมติ ครม. แต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด - ขรก.มหาดไทย 23 ตำแหน่ง โพสต์เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14:22:43 แสดงความคิดเห็น