เช็กที่นี่! ปิดถนนวันนี้ เส้นทางไหนห้ามผ่านบ้าง

   
 
อดุลย์ แสงสิงแก้ว

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก ครอบครัวข่าว 3

               ศอ.รส. ประกาศฉบับ 4 ห้ามใช้รถ ถนนศรีอยุธยา ตั้งแต่สะพานวัดเบญจมบพิตร ถึงแยกกองพล 1 และลานพระราชวังดุสิต

               เมื่อเวลา 22.30 น. ของวานนี้ (23 พฤศจิกายน) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย (ผอ.ศอ.รส.) ลงนามประกาศศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) ฉบับที่ 4  เรื่องห้ามการใช้ยานพาหนะในเส้นทางคมนาคม

               ตามที่ได้มีการประกาศให้เขตพื้นที่ดุสิต เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่ปรากฎเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 และมีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 18 แห่ง พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 นั้น

               เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์ในพื้นที่ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพ สามารถป้องกันและควบคุมไม่ให้สถานการณ์ขยายลุกลาม จนเกิดความารุนแรงเกิดผลเสียหายต่อเศรษฐกิจ กระทบต่อความมั่นคงในราชอาณาจักร รวมทั้งการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐ  อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 และวรรคสามของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ผู้อำนวยนการศูฯย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยจึงออกประกาศกำหนดดังนี้

           ข้อ 1 ห้ามการใช้ยานพาหนะในเส้นทางคมนาคมดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

               ก.ถนนศรีอยุธยา ตั้งแต่สะพานวัดเบญจมบพิตร ถึงแยกกองพล 1

               ข.ลานพระราชวังดุสิต

           ข้อ 2 ห้ามมิให้จอดยานพาหนะทุกชนิดกีดขวางการจราจรในพื้นที่ตามข้อ 1

           ข้อ 3 ให้ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ชั้นสัญญาบัตรหรือเทียบเท่าเป็นผู้ดำเนินการตามประกาศนี้

           ข้อ 4 ประกาศกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


             ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555
 

             พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
             ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย

ปิดการจราจร รับมือม็อบ เสธ.อ้าย

          ขณะที่เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ศอ.รส. ก็ได้มีการประกาศห้ามยานพาหนะสัญจรในถนน 9 สาย เรื่อยมาจนถึงวันนี้ (24 พฤศจิกายน) ประกอบด้วย

            1. ถนนราชดำเนินนอก ตั้งแต่สะพานมัฆวานรังสรรค์ถึงแยกสวนมิสกวัน
            2. ถนนลูกหลวง ตั้งแต่สะพานวิศสุกรรมนฤมาณถึงสะพานเทวกรรม
            3. ถนนพิษณุโลก ตั้งแต่แยกวังแดงถึงแยกพาณิชย์
            4. ถนนนครปฐม ตั้งแต่สะพานอรทัยถึงแยกวัดเบญจมบพิตรฯ
            5. ถนนพระราม 5 ตั้งแต่แยกพาณิชย์ถึง ถนนลูกหลวง
            6. ถนนลิขิต 
            7. ถนนราชวิถี ตั้งแต่แยกการเรือนถึงแยกราชวิถี
            8. ถนนพิชัย ตั้งแต่แยกขัตติยานี ถึง ถนนราชวิถี
            9. ถนนอู่ทองในถึงลานพระราชวังดุสิต (ด้านหลังพระบรมรูปทรงม้า)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
    Thai Traffic Police     
   


เช็กที่นี่! ปิดถนนวันนี้ เส้นทางไหนห้ามผ่านบ้าง โพสต์เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2555 เวลา 11:14:12 แสดงความคิดเห็น