เยาวชนเซ็ง! การเมืองไทยแย่ วุ่นวาย ไม่มีความปรองดอง

 
การเมืองไทย

โพลเผยเยาวชนไทยเบื่อการเมืองมีแต่วุ่นวาย (ไอเอ็นเอ็น)


          นิด้าโพล เผย เยาวชนไทย เบื่อการเมือง มีแต่วุ่นวาย ไร้ปรองดอง ชี้ ประชาธิปไตย คือ การเลือกตั้ง และสิทธิ์

          วันนี้ (8 ธันวาคม) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง "ประชาธิปไตยในมุมมองอนาคตของชาติ" โดยสำรวจเยาวชน อายุ 15 - 25 ปี ทั่วประเทศ พบว่า เยาวชน ร้อยละ 80.53 มองว่า การเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัว เพราะมีผลต่อการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะการเลือกตั้ง ขณะที่ ร้อยละ 9.13 มองว่าเป็นเรื่องไกลตัว เพราะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองมากนัก และเน้นในเรื่องเรียนหรือการทำงานมากกว่า

          ส่วนความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่า "ประชาธิปไตย" พบว่า เยาวชน ร้อยละ 32.45 ระบุว่า ประชาธิปไตยคือการเลือกตั้ง ได้ผู้นำมาจากเสียงข้างมาก รองลงมา ร้อยละ 31.81 คือ การรู้จักสิทธิ์ของตนเองและผู้อื่น และร้อยละ 14.66 คือ การเคารพกฎกติกา

          อย่างไรก็ตาม ทัศนคติของเยาวชนที่มีต่อการเมืองไทยในปัจจุบันนั้น พบว่า เยาวชน ร้อยละ 53.77 ระบุว่า การเมืองไทยในปัจจุบัน วุ่นวาย และเป็นเรื่องน่าเบื่อ รองลงมาร้อยละ 10.90 ระบุว่า เกิดการแบ่งแยก ไม่มีความปรองดอง ชิงดีชิงเด่นกัน และร้อยละ 4.57 ระบุว่า ไม่เคารพกฎกติกา ไม่มีความเป็นประชาธิปไตย และใช้กฎหมู่เหนือกฎหมาย
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เยาวชนเซ็ง! การเมืองไทยแย่ วุ่นวาย ไม่มีความปรองดอง โพสต์เมื่อ 8 ธันวาคม 2555 เวลา 11:14:58 1,425 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP