ประกาศแล้ว! รายชื่อ 16 ศิลปินแห่งชาติ 2555คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์ หรือ ทมยันตี


ดอกดิน กัญญามาลย์

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก เครือข่ายนักเขียนแห่งประเทศไทย, thaiworldview.com

             กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศรายชื่อ 16 ศิลปินแห่งชาติ 2555 แล้ว เผย ทมยันตี นักเขียนชื่อดัง ได้สาขา วรรณศิลป์ ส่วนดอกดิน ได้สาขาศิลปะการแสดง

             วันนี้ (9 มกราคม) กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ประกาศเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2555 ภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งมี นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ ทั้งนี้ รายชื่อศิลปินแห่งชาติประจำปี 2555 ที่ได้รับเชิดชูเกียรติ มีดังต่อไปนี้
 
สาขาศิลปะการแสดง

           1. นางบัวซอน ถนอมบุญ  (การแสดงพื้นบ้าน-การขับซอ)

           2. นายดอกดิน กัญญามาลย์ (ภาพยนตร์)

           3. นายสมส่วน พรหมสว่าง (ดนตรีไทยลูกทุ่ง)

           4. นายมนัส ปิติสานต์ (ดนตรีไทยสากล)

           5. พันโทเสนาะ หลวงสุนทร (ดนตรีไทย)

           6.พันโทวิชิต ให้ไทย (ดนตรีไทย-โยธวาทิต)

           7. นายเคล้าน้อย โรจนเมธากุล (การแสดงพื้นบ้าน-หนังตะลุง)

           8. ทัศนีย์ ขุนทอง (ดนตรีไทย-คีตศิลป์)
 
สาขาวรรณศิลป์

           1. นางนงไฉน ปริญญาธวัช (นวนิยายและเรื่องสั้น)

           2. คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ (กวีนิพนธ์)

           3. คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์ (นวนิยาย)

           4.นายมกุฏ อรฤดี  (นวนิยายและเรื่องสั้น)
 
สาขาทัศนศิลป์

           1. รองศาสตราจารย์เข็มรัตน์ กองสุข (ประติมากรรม)

           2. นางเนื่อง แฝงสีคำ (ประณีตศิลป์)

           3. ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี (สื่อผสม)

           4. ศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธุ์ (จิตรกรรม)
 

             สำหรับศิลปินแห่งชาติทั้ง 16 ท่านดังกล่าว จะเข้ารับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งเป็นวันศิลปินแห่งชาติ

             อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้เปิดเผยถึงการกำหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก รวมไปถึงประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติ 2555 มาใช้เป็นเกณฑ์คัดเลือก ซึ่งจากเดิมมีกำหนดประกาศยกย่องศิลปินแห่งชาติสาขาละ 3 คน แต่ไม่เกิน 9 คน แต่ในปีนี้ มีการตัดข้อกำหนดดังกล่าวออก
ดังนั้น ในปีนี้จำนวนศิลปินแห่งชาติ อาจจะเกินจำนวน 9 คนก็ได้ ซึ่งเรื่องจำนวนศิลปินแห่งชาตินั้น จะขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ต้องยึดคุณสมบัติของศิลปินแห่งชาติในแต่ละสาขาเป็นหลักสำคัญ

 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก


ประกาศแล้ว! รายชื่อ 16 ศิลปินแห่งชาติ 2555 โพสต์เมื่อ 9 มกราคม 2556 เวลา 15:02:47 แสดงความคิดเห็น