โพลวาเลนไทน์ พบโจ๋วางแผนมีเซ็กส์ครั้งแรก-จับตาห้องเช่า

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
 
            หอการค้า สํารวจพบ วัยรุ่น 10.7% วางแผนมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก วันวาเลนไทน์ ชี้ ทัศนะน่าห่วง จับตาห้องพักรายวัน อพาร์ทเม้นท์ บ้านร้าง ด้านแพทย์ออกโรงเตือน วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ไม่ถูกวิธี เสี่ยงติดเอดส์ 3-9 เท่าของคนปกติ

            วันนี้ (12 กุมภาพันธ์) นายวชิร คูณทวีเทพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึง ผลสำรวจพฤติกรรมของวัยรุ่นในช่วงวันวาเลนไทน์ พบว่า วัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า 15 ปี ร้อยละ 10.7 มีการวางแผนที่จะมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกในวันวาเลนไทน์ และอีกร้อยละ 53.6 ไม่แน่ใจ ซึ่งถือเป็นทัศนะที่น่าเป็นห่วง โดยสถานที่ที่คิดว่าจะมีการฉลองวาเลนไทน์ ด้วยการมีเพศสัมพันธ์ คือห้องพักรายวัน อพาร์ทเม้นท์ และบ้านที่ไม่มีใครอยู่

            นอกจากนี้ ยังพบว่า ผู้ชายส่วนใหญ่ ร้อยละ 66.5 ยังรับไม่ได้ที่ภรรยาเคยมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน ขณะที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.8 รับได้ที่สามีเคยมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน โดยบุคคลที่ต้องการมอบดอกกุหลาบให้มากที่สุดในช่วงวันวาเลนไทน์ นักการเมือง คือ นายกรัฐมนตรี ผู้ประกาศข่าว คือ นายสรยุทธ นักแสดง คือ ณเดชน์ และนักร้องคือ บี้ เดอะสตาร์

            ด้านศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง วาเลนไทน์ในสไตล์วัยรุ่นไทย โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2556 จากเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ จำนวน 1,252 หน่วยตัวอย่าง กระจายทุกภูมิภาค เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อวันวาเลนไทน์ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ซึ่งผลการสำรวจมีดังนี้

             อันดับ 1 ร้อยละ 52.64 ให้ความสำคัญกับวันวาเลนไทน์ ในระดับปานกลาง เพราะมองว่าเป็นวัฒนธรรมของชาวตะวันตก ไม่มีอะไรพิเศษ

              อันดับ 2 ร้อยละ 19.01 ระบุว่าไม่มีความสำคัญ เพราะเป็นวันธรรมดาวันหนึ่งเท่านั้น และยังโสดหรือไม่มีแฟน

             อันดับ 3 ร้อยละ 16.93 ให้ความสำคัญในระดับน้อย เพราะมีสิ่งอื่นที่สำคัญกว่า เช่น การเรียน การทำงาน หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ

              อันดับ 4 11.42 ให้ความสำคัญในระดับมาก เพราะถือว่า 1 ปี มีเพียงครั้งเดียว และเป็นโอกาสที่จะได้แสดงความรักต่อคนที่เรารัก

            เมื่อถามในหัวข้อ สิ่งที่นึกถึงในวันวาเลนไทน์ ผลการสำรวจปรากฏว่า

              อันดับที่ 1 ร้อยละ 36.98 นึกถึงดอกกุหลาบ และดอกไม้  

             อันดับที่ 2 ร้อยละ 15.65 นึกถึงแฟน  

              อันดับที่ 3 ร้อยละ 14.86 นึกถึงความรัก การดูแลเอาใจใส่ สิ่งดี ๆ ที่มีให้กัน 

              อันดับที่ 4 ร้อยละ 7.91 นึกถึงช็อกโกแลต

             อันดับที่ 5 ร้อยละ 6.55 นึกถึงคนในครอบครัวอันเป็นที่รัก ได้แก่ พ่อ แม่ พี่ น้อง

 
            ทั้งนี้ วัยรุ่นไทยร้อยละ 64.22 ระบุว่ามีแฟนแล้ว และร้อยละ 35.78 ระบุว่ายังไม่มีแฟน และเมื่อถามวัยรุ่นไทยที่มีแฟนเกี่ยวกับการตัดสินใจหากแฟนขอมีเพศสัมพันธ์ในวันวาเลนไทน์ พบว่า

             อันดับที่ 1 ร้อยละ 36.32 คิดว่าจะไม่ให้ เพราะไม่ใช่สิ่งที่สำคัญ และยังไม่ถึงเวลาอันสมควร หากเป็นความรักจริงก็ต้องรอได้

              อันดับที่ 2 ร้อยละ 27.36  คิดว่าจะให้ เพราะรักแฟน และเป็นความต้องการของแต่ละฝ่าย

              อันดับที่ 3 ร้อยละ 21.02 ไม่แน่ใจ เพราะขึ้นอยู่กับบรรยากาศและสภาพแวดล้อม

            ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาแว  มะแส อาจารย์ประจำคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับผลการสำรวจในครั้งนี้เพิ่มเติมว่า ตัวเลขสัดส่วนของวัยรุ่นไทยที่ระบุว่าให้ความสำคัญกับวันวาเลนไทน์นั้น ถือว่าค่อนข้างสูง เพราะได้รับอิทธิพลมาจากสื่อตะวันตก ขณะที่บางส่วนไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าใด เนื่องจากในสังคมไทยยังไม่ค่อยกล้าแสดงออกเรื่องของความรัก

            ทั้งนี้ สิ่งที่วัยรุ่นส่วนใหญ่นึกถึงในวันวาเลนไทน์ คือ ดอกกุหลาบ อันเป็นสัญลักษณ์ของความรัก และเป็นความรักจากเพศตรงข้าม มากกว่าที่จะเป็นคนรักในครอบครัว ขณะที่อันดับรองลงมาพบว่า สัดส่วนผู้ที่ตอบว่าจะยอมมีเพศสัมพันธ์กับแฟนในวันวาเลนไทน์มีถึง ร้อยละ 27 ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วงในสังคมไทย แต่ขณะเดียวกันยังมีวัยรุ่นอีกส่วนหนึ่งที่จะปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์กับแฟนในวันวาเลนไทน์ โดยอาจเป็นผลจากการรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทยไว้

            ขณะที่ แพทย์หญิงอารีย์ ตันบรรจง แพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เปิดเผยข้อมูลของสำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ในจังหวัดพะเยามีผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะวัยรุ่น อายุระหว่าง 15-24 ปี เป็นกลุ่มที่มีอัตราป่วยสูงสุด อีกทั้งการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยของวัยรุ่น ยังเพิ่มอัตราเสี่ยงในการติดเชื้อ เอช ไอ วี (เอดส์) มากกว่าคนปกติ 3-9 เท่า

            นอกจากนี้จากข้อมูลปี 2555 ของจังหวัดพะเยา ยังพบวัยรุ่นผู้หญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี คลอดบุตรจำนวน 442 คน และ 80% ในจำนวนนี้ เป็นแม่ที่ตั้งครรภ์ขณะยังไม่พร้อม อีกทั้งยังมีการทำแท้งเกิดขึ้นจำนวน 23 ราย ซึ่งเป็นวิธีการที่เสี่ยงอันตรายอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ จึงอยากเตือนวัยรุ่นอย่ามีเพศสัมพันธ์ในขณะที่ยังไม่พร้อม

            อย่างไรก็ตาม กรมควบคุมโรค และสสจ.ทั่วประเทศ ได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ "รักจริงต้องใส่ใจ รักปลอดภัยต้องป้องกัน" ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ หรือวันวาเลนไทน์ ด้วย โดยจะมีกิจกรรมบริการถุงยางอนามัยในโรงพยาบาล และสายด่วน 1669 ให้คำปรึกษาเรื่องโรคเอดส์ ด้วย
 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก

 โพลวาเลนไทน์ พบโจ๋วางแผนมีเซ็กส์ครั้งแรก-จับตาห้องเช่า โพสต์เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14:03:16 แสดงความคิดเห็น