ในหลวงทรงมีพระบรมราโชวาท วันข้าราชการพลเรือน


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานที่ดิน 86 ไร่

ในหลวงทรงมีพระบรมราโชวาท วันข้าราชการพลเรือน (ไอเอ็นเอ็น)


         เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (1 เมษายน) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2556 ขอให้มีสติ ฟังความเห็นต่าง ลดขัดแย้ง

         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน พุทธศักราช 2556 ความว่า งานของแผ่นดินเป็นงานส่วนรวม มีผลกว้างขวาง เกี่ยวข้องกับบ้านเมืองและบุคคลทุกคนทุกฝ่าย เมื่อเป็นงานส่วนรวม และมีผลเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากปัญหาข้อขัดแย้งต่าง ๆ อันเนื่องมาจากความคิดเห็นไม่ตรงกันก็ย่อมเกิดมีขึ้นบ้าง เป็นปกติธรรมดา ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน ตลอดจนทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงต้องมีใจที่หนักแน่น และเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง แม้กระทั่งคำวิพากษ์วิจารณ์ อย่างมีสติ ใช้ปัญญาและเหตุผลเป็นเครื่องปฏิบัติวินิจฉัย โดยถือว่า ความคิดเห็นและคำวิพากษ์วิจารณ์นั้น คือการระดมสติปัญญา และประสบการณ์อันหลากหลายจากทุกคนทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติบริหารงานและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้งานทุกส่วนทุกด้านของแผ่นดินสำเร็จผล เป็นความเจริญมั่นคงแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง

ในหลวงทรงมีพระบรมราโชวาท วันข้าราชการพลเรือน
ในหลวงทรงมีพระบรมราโชวาท วันข้าราชการพลเรือน โพสต์เมื่อ 1 เมษายน 2556 เวลา 11:13:08 แสดงความคิดเห็น