x close

ภาษามือเบื้องต้น 20 ท่า สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน

          รู้จัก 20 ท่า ภาษามือเบื้องต้นสำหรับใช้สื่อสารกับผู้พิการทางการได้ยินของไทย ที่ใช้สำหรับการสื่อสารถึงเรื่องทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจำวัน เช่น การทักทาย การชื่นชม หรือการแสดงความรู้สึก เป็นต้น

ภาษามือ

          ภาษามือ เป็นภาษาสำหรับคนหูหนวก ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกัน โดยอาศัยการแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง และการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อประกอบการสื่อสาร อย่างไรก็ตาม การใช้ภาษามือนั้นไม่ใช่ภาษาสากลที่สามารถใช้ได้ครอบคลุมทุกประเทศ เนื่องจากการใช้ภาษามือจะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของภาษาในประเทศ หรือท้องถิ่นนั้น ๆ และเพื่อให้ทราบถึงลักษณะการใช้ภาษามือของไทย ที่ใช้สำหรับการสื่อสารถึงเรื่องทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจำวัน เช่น การทักทาย การชื่นชม หรือการแสดงความรู้สึก ดังนั้น เราจึงรวบรวมภาษามือง่าย ๆ จำนวน 20 ท่า มาฝากกันค่ะ   


 ภาษามือเบื้องต้น 20 ท่า สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน

          คำภาษาไทย : ขอบคุณ
          คำภาษาอังกฤษ : Thank you
          ความหมาย : กล่าวแสดงความรู้สึกถึงบุญคุณหรือกล่าวเมื่อได้รับความช่วยเหลือ
          การใช้ภาษามือ : แบมือทั้ง 2 ข้าง โดยให้ทุกนิ้วชิดกัน จากนั้นยกมือขึ้นมาขนานกันในแนวตั้ง แล้วจึงดึงมือทั้งสองข้างออกจากกัน  


 ภาษามือเบื้องต้น 20 ท่า สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน

          คำภาษาไทย : ขอโทษ
          คำภาษาอังกฤษ : Sorry
          ความหมาย : ขออภัยเมื่อได้ทำผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่ง
          การใช้ภาษามือ : ยกฝ่ามือซ้ายขึ้นมาระดับหัวใจ โดยหันปลายนิ้วไปยังคู่สนทนา จากนั้นใช้ปลายนิ้วมือข้างขวาทำวนในทิศตามเข็มนาฬิกา เหนือฝ่ามือข้างซ้ายราว ๆ 3 รอบ


 ภาษามือเบื้องต้น 20 ท่า สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน

          คำภาษาไทย : ไม่เป็นไร
          คำภาษาอังกฤษ : That's all right, That's ok, No problem, Not at all, You're welcome
          ความหมาย : คำแสดงความรู้สึกที่ไม่ได้ถือโทษหรือโกรธเคืองใด ๆ เพื่อให้ผู้ฟังรู้สึกดีขึ้นหรือไม่ต้องรู้สึกผิด
          การใช้ภาษามือ : กางฝ่ามือทั้งสองข้างหันเข้าหาลำตัว ส่ายหน้าพร้อมสะบัดปลายนิ้วทั้งสองให้สวนกันไปมาประมาณ 3 รอบ


 ภาษามือเบื้องต้น 20 ท่า สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน

          คำภาษาไทย : สบายดี
          คำภาษาอังกฤษ : Fine, Doing well
          ความหมาย : สภาวะปกติของทั้งร่างกายและจิตใจ ร่างกายไม่เจ็บป่วย รวมทั้งอารมณ์ดี มีความสุข ไม่มีอะไรให้กังวล
          การใช้ภาษามือ : แบฝ่ามือทั้งสองข้าง จากนั้นให้ปลายนิ้วมือทั้งสองข้างทำมุมเป็นรูปตัววี โดยหันฝ่ามือเข้าหาลำตัวบริเวณหน้าอก แล้วลากมือในแนวเฉียงขึ้นเป็นรูปตัววีจนถึงระดับไหล่ จากนั้นกำนิ้วมือทั้ง 4 โดยชูนิ้วโป้งหันเข้าหากัน


 ภาษามือเบื้องต้น 20 ท่า สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน

          คำภาษาไทย : โชคดี
          คำภาษาอังกฤษ : Good luck
          ความหมาย : การได้รับสิ่งดี ๆ โดยที่ไม่ได้คาดคิดเอาไว้
          การใช้ภาษามือ : ใช้ปลายนิ้วชี้และนิ้วโป้งสัมผัสกันเป็นรูปวงกลม นิ้วที่เหลือกางออกจากกัน จากนั้นกำมือและชูนิ้วโป้ง


 ภาษามือเบื้องต้น 20 ท่า สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน

          คำภาษาไทย : คิดถึง
          คำภาษาอังกฤษ : Think of
          ความหมาย : นึก ระลึกถึงเมื่อไม่ได้เจอหรือพบกันนานกับผู้ที่สนิทหรือรู้จักกัน
          การใช้ภาษามือ : กำมือก่อนใช้ปลายนิ้วชี้สัมผัสที่ขมับ จากนั้นจึงชี้นิ้วดังกล่าวไปยังคู่สนทนา


 ภาษามือเบื้องต้น 20 ท่า สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน

          คำภาษาไทย : น่ารัก
          คำภาษาอังกฤษ : Cute, Lovely
          ความหมาย : ใบหน้าที่ค่อนข้างไปในทางสวย น่าชื่นชม ลักษณะท่าทาง หรืออุปนิสัยดูเป็นมิตร หรือลักษณะแบบเด็ก
          การใช้ภาษามือ : ขยุ้มมือข้าง ๆ บริเวณโหนกแก้มโดยให้ปลายนิ้วทั้ง 5 เข้ามาชิดกัน จากนั้นลากลงมาบริเวณข้างแก้ม


 ภาษามือเบื้องต้น 20 ท่า สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน

          คำภาษาไทย : สวย
          คำภาษาอังกฤษ : Beautiful
          ความหมาย : มีลักษณะงดงาม
          การใช้ภาษามือ : แบมือตั้งฉากห่างจากใบหน้าตรงช่วงแก้มเล็กน้อย จากนั้นให้ขยับมือและแขนหมุนในทิศทวนเข็มนาฬิกา 1 รอบ ก่อนกำมือแล้วชูนิ้วโป้งหันไปทางอีกฝ่าย


 ภาษามือเบื้องต้น 20 ท่า สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน

          คำภาษาไทย : ชอบ
          คำภาษาอังกฤษ : Like
          ความหมาย : พอใจ แสดงอาการพึงพอใจ
          การใช้ภาษามือ : กำนิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วก้อย โดยให้นิ้วชี้และนิ้วโป้งเหยียดตรง หันมือเข้าหาลำตัว ระดับหน้าอกบริเวณหัวใจ โดยให้นิ้วทั้งสองทำมุมคล้ายตัววี จากนั้นลากมือลงพร้อม ๆ กับขยับปลายนิ้วชี้และนิ้วโป้งให้สัมผัสกัน


 ภาษามือเบื้องต้น 20 ท่า สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน

          คำภาษาไทย : ไม่ชอบ
          คำภาษาอังกฤษ : Dislike
          ความหมาย : ความรู้สึกที่ไม่พึงใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
          การใช้ภาษามือ : ทำท่าเดียวกับคำว่าชอบ พร้อมกับส่ายหน้าไปมาประมาณ 3 รอบ

 ภาษามือเบื้องต้น 20 ท่า สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน

          คำภาษาไทย : รัก
          คำภาษาอังกฤษ : Love
          ความหมาย : มีใจผูกพันอย่างมาก
          การใช้ภาษามือ : ใช้ฝ่ามือทั้งสองแนบลงบนหน้าอกบริเวณหัวใจ สูดลมหายใจเข้าลึก ๆ พร้อมทำสีหน้ายิ้มแย้ม


 ภาษามือเบื้องต้น 20 ท่า สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน

          คำภาษาไทย : เก่ง
          คำภาษาอังกฤษ : Clever
          ความหมาย : มีความสามารถ ทำอะไร ๆ ได้ดี
          การใช้ภาษามือ : คว่ำมือซ้ายในระดับเดียวกับท้อง ใช้ฝ่ามือขวาตบลงเบา ๆ บนมือซ้ายประมาณ 2 รอบ จากนั้นยกมือขวาขึ้น แล้วชูนิ้วโป้งให้กับอีกฝ่าย


 ภาษามือเบื้องต้น 20 ท่า สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน

          คำภาษาไทย : ฉลาด
          คำภาษาอังกฤษ : Intelligent
          ความหมาย : สมองดี มีปัญญา ไม่โง่
          การใช้ภาษามือ : กำมือโดยใช้นิ้วชี้สัมผัสบริเวณขมับ ก่อนชูนิ้วโป้งให้กับอีกฝ่าย


 ภาษามือเบื้องต้น 20 ท่า สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน

          คำภาษาไทย : เป็นห่วง
          คำภาษาอังกฤษ : Concern
          ความหมาย : กังวลถึง
          การใช้ภาษามือ : คล้องนิ้วชี้กับนิ้วโป้งของมือทั้งสองข้าง ให้ปลายนิ้วสัมผัสกัน โดยหันฝ่ามือซ้ายไปที่อีกฝ่าย ขณะที่นิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วก้อยเหยียดตรง


 ภาษามือเบื้องต้น 20 ท่า สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน

          คำภาษาไทย : ไม่สบาย
          คำภาษาอังกฤษ : Sick, Not well
          ความหมาย : สภาวะที่ร่างกายและจิตใจไม่ปกติ หรือเกิดอาการป่วย
          การใช้ภาษามือ : เอียงศีรษะไปด้านขวา จากนั้นใช้หลังมือขวาในช่วงปลายนิ้วสัมผัสบริเวณหน้าผาก


 ภาษามือเบื้องต้น 20 ท่า สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน

          คำภาษาไทย : เศร้า
          คำภาษาอังกฤษ : Sad
          ความหมาย : ไม่มีความสุข ไม่มีความเบิกบาน หรือเสียใจ
          การใช้ภาษามือ : ก้มหน้าลง พร้อมลากนิ้วทั้ง 5 ลงมาจากบริเวณหน้าผากถึงคาง โดยเว้นระยะห่างระหว่างใบหน้ากับมือเล็กน้อย


 ภาษามือเบื้องต้น 20 ท่า สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน

          คำภาษาไทย : เสียใจ
          คำภาษาอังกฤษ : Sad, Sorry
          ความหมาย : ไม่สบายใจ ผิดหวัง เพราะมีเรื่องไม่สมประสงค์ ไม่พึงพอใจ หรือไม่ได้ดั่งใจ
          การใช้ภาษามือ : กำมือหันเข้าหาลำตัว โดยอยู่ห่างจากหน้าอกด้านซ้ายเล็กน้อย จากนั้นหมุนแขนเป็นวงกลมตามทิศทวนเข็มนาฬิกาประมาณ 3 รอบ พร้อมทำสีหน้าเศร้าสลด


 ภาษามือเบื้องต้น 20 ท่า สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน

          คำภาษาไทย : หิว
          คำภาษาอังกฤษ : Be hungry
          ความหมาย : อยากข้าว อยากอาหาร มีอาการท้องร้อง
          การใช้ภาษามือ : กำนิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วก้อย เอาไว้ จากนั้นใช้นิ้วชี้และนิ้วโป้งรูดตรงลำคอ จนปลายนิ้วมือทั้งสองสัมผัสกัน


 ภาษามือเบื้องต้น 20 ท่า สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน

          คำภาษาไทย : อิ่ม
          คำภาษาอังกฤษ : Full
          ความหมาย : เต็มหรือแน่นท้อง กินอีกไม่ได้แล้ว
          การใช้ภาษามือ : คว่ำมือโดยเว้นระยะห่างระหว่างมือกับท้องเล็กน้อย จากนั้นยกมือขึ้นในแนวนอน จนกระทั่งหลังมือสัมผัสชิดกับใต้คาง


 ภาษามือเบื้องต้น 20 ท่า สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน

          คำภาษาไทย : เข้าใจ
          คำภาษาอังกฤษ : Understand
          ความหมาย : รู้เรื่องหรือรู้ความหมายของเรื่องนั้นอย่างชัดเจน
          การใช้ภาษามือ : กำนิ้วมือไว้ตรงบริเวณขมับ จากนั้นพยักหน้า แล้วตวัดปลายนิ้วชี้ออกไปที่ด้านข้างลำตัว

          เป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับภาษามือเบื้องต้น 20 ท่า ที่เรานำมาฝากกันในครั้งนี้ หากได้ทดลองทำตามก็จะพบว่า บางท่าก็เหมือนกับท่าทางที่เราทำกันอยู่บ่อย ๆ เพียงแต่เราอาจไม่เคยทราบมาก่อนว่าท่าทางเหล่านั้นจะมีความหมายในอีกรูปแบบหนึ่งด้วย ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้ภาษามือเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์พจนานุกรมภาษามือไทยอิเล็กทรอนิกส์ ที่จัดทำขึ้นภายใต้การสนับสนุนของ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

          นอกจากนี้ยังมี เว็บไซต์มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ที่นำเสนอข่าวสารการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของคนพิการไทย และยังมีข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของภาษามือในประเทศไทย ตลอดจนการสอนภาษามือตั้งแต่ระดับเบื้องต้นสำหรับผู้ที่สนใจอีกด้วย


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
เว็บไซต์มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยเว็บไซต์พจนานุกรมภาษามือไทยอิเล็กทรอนิกส์
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ภาษามือเบื้องต้น 20 ท่า สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน อัปเดตล่าสุด 8 กันยายน 2564 เวลา 16:24:04 756,283 อ่าน
TOP