ภูเก็ต ตัวเต็ง 1 ใน 5 จังหวัด จัดเอฟวันเลียบชายหาด แทน ถ.ราชดำเนิน


เล็งใช้พื้นที่พืชสวนโลก จัดแข่งรถ F1

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

          โฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผย ภูเก็ต เป็นตัวเต็ง จัดแข่งเอฟวัน ซิตี้เรซ เลียบชายหาด แทนถนนราชดำเนิน แต่ยังเปิดโอกาสให้จังหวัดอื่นเสนอตัวเป็นเจ้าภาพได้อีก
 
          สืบเนื่องจากการที่ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถยนต์สูตรหนึ่ง "ฟอร์มูลาวัน" หรือ เอฟวัน ภายหลังจากที่แนวความคิดจัดการแข่งขันแบบ "ซิตี้เรซ" บนถนนราชดำเนิน และเกาะรัตนโกสินทร์ แต่ไม่สามารถทำได้ ตามที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาบังคับใช้กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ซึ่งได้ระบุไว้ว่า ห้ามจัดกิจกรรมสนามแข่งรถในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์
 
          โดย นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยังคงยืนยันเดินหน้าต่อไปตามแผนงานที่วางไว้ โดยอยู่ในขั้นตอนที่การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จะต้องหาพื้นที่สำรองแห่งใหม่ อาทิ บริเวณศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ เมืองทองธานี ฯลฯ รวมทั้งได้เปิดโอกาสจังหวัดใหญ่ ๆ ที่มีศักยภาพตามหลักเกณฑ์ของสมาพันธ์ยานยนต์นานาชาติ (เอฟไอเอ) เสนอตัวเป็นเจ้าภาพได้นั้น
 
          ล่าสุดในวันนี้ (25 มิถุนายน 2556) นายวัชระ กรรณิการ์ โฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า โครงการนี้ยังเดินหน้าต่อไปแน่นอน เนื่องจากเป็นไปตามนโยบายในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพกีฬารายการใหญ่ในระดับนานาชาติ เพียงแต่ขณะนี้กำลังรอรายงานจากคณะทำงานที่มี นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธาน ซึ่งรายงานดังกล่าวจะสรุปรายละเอียดทุกอย่าง ทั้งข้อดี-ข้อเสีย ในการจัดการแข่งขันยังสถานที่ต่าง ๆ ตามหลักเหตุผลภายใต้กฎหมาย รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นสำคัญ
 

          สำหรับกรณีการเปิดโอกาสให้จังหวัดต่าง ๆ เสนอตัวเป็นเจ้าภาพเอฟวันนั้น นายวัชระ กล่าวว่า มีอย่างน้อย 5 จังหวัด ที่มีศักยภาพและมีความสนใจจะเสนอตัว ได้แก่ นครราชสีมา ภูเก็ต ขอนแก่น เชียงใหม่ และเพชรบุรี ซึ่งจังหวัดอื่น ๆ ยังสามารถเสนอตัวเพิ่มเติมได้ โดยก่อนหน้านี้ได้มีการพูดถึงภูเก็ต ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก หากเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเอฟวันแบบ "ซิตี้เรซ" ถนนในเมืองเลียบชายทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลกอยู่แล้ว น่าจะมีความสวยงามและมีความโดดเด่นในระดับโลกได้เช่นกัน
 
          อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดยังต้องมีการพิจารณาในบอร์ดของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบในการดำเนินการต่อไป


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากภูเก็ต ตัวเต็ง 1 ใน 5 จังหวัด จัดเอฟวันเลียบชายหาด แทน ถ.ราชดำเนิน โพสต์เมื่อ 25 มิถุนายน 2556 เวลา 15:43:38 800 อ่าน แสดงความคิดเห็น