งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2556 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 6-21 ส.ค.นี้


งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2556 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 6-21 ส.ค.นี้

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2556 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 6-21 ส.ค.นี้

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2556 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 6-21 ส.ค.นี้

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2556 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 6-21 ส.ค.นี้

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2556 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 6-21 ส.ค.นี้

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก  มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2556

        "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2556" เริ่มต้นแล้ว ตั้งแต่วันนี้ - 21 สิงหาคมนี้ ณ ไบเทค บางนา โดยในปีนี้ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2556 ถูกจัดภายใต้แนวคิด "ทันโลกทันวิทย์ จุดประกายความคิด สู่อาเซียน" และภายในงานทุกคนจะได้พบกับไฮไลต์เด็ด ๆ อีกมากมาย

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2556 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 6-21 ส.ค.นี้

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2556 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 6-21 ส.ค.นี้

         โดย นายพีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2556 จัดขึ้นเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" และ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย" และ "พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย"

         อีกทั้งในปี 2556 ยังถือเป็นการร่วมฉลองปีสากลแห่งความร่วมมือเรื่องน้ำ ตามมติขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) จึงได้มีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำ รวมถึงผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาจัดแสดงให้คนไทยได้ชม เพื่อกระตุ้นความสนใจและเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการนำวิทยาศาสตร์ไปต่อยอด เพื่อพัฒนาชีวิต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศต่อไป

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2556 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 6-21 ส.ค.นี้

          นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ นิทรรศการและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การมอบรางวัลพระราชทานนักวิทยาศาสตร์ไทยดีเด่น การประกวดและแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ การประชุม สัมมนา และการแสดงสินค้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมการนำเอาเทคโนโลยีและมัลติมีเดียใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดแสดง เพื่อสร้างประสบการณ์ เปิดมุมมองการเรียนรู้ผ่านสื่อ Interactive กับนิทรรศการรูปแบบ 4D (4 มิติ) เพื่อสร้างความตื่นตา เร้าใจ และสนุกสนาน เพื่อเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ ล่องนาวาไปกับ "Simulator 4D" ที่จะพาผู้ชมร่วมผจญภัยไปกับการเดินทางของสายน้ำ เริ่มจากหยดน้ำเล็ก ๆ จนถึงมหาสมุทร

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2556 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 6-21 ส.ค.นี้

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2556 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 6-21 ส.ค.นี้

           ทั้งนี้ ยังมีกิจกรรมอีกอย่างที่ไม่ครวพลาดนั่นก็คือ การสัมผัสกับ "หุ่นยนต์ชิมีร่า" จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสัตว์ในจินตนาการที่ผสมผสานสัตว์ 3 สายพันธุ์ คือ เสือ แพะ และงู โดยมีความสูงขนาดเท่าคนจริงและเคลื่อนไหวได้ด้วยระบบไฮโดรลิกค์ รวมถึงการผลิตน้ำมันที่สกัดจากสาหร่าย หุ่นยนต์นะโมและรถไฟฟ้า การฉายแสงซินโครตรอน แสงแห่งอนาคต (light for the future) รวมถึงการค้นพบมดชนิดใหม่ของโลกในประเทศไทยที่เพิ่งได้รับพระราชทานนามว่า "มดต้นไม้สิรินธร" เป็นต้น

          และสำหรับโซนิทรรศการที่ถูกจัดใน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2556 มีดังนี้

               โซนนิทรรศการเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 9 รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์

               โซนนิทรรศการพลังงานเพื่ออนาคต จัดแสดงเรื่องวิกฤติพลังงาน รวมพลังกู้โลก เทคนิคการถ่าย ทำบน "กรีนสกรีน" ให้ผู้เข้าชมได้มีส่วนร่วมในการแสดงบทบาท ฮีโร่ช่วยโลกจากวิกฤติพลังงาน

               โซนนิทรรศการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและสิ่งแวดล้อม หรือ Climate Change เป็นการนำเสนอสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกตั้งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบัน ซึ่งมีสาเหตุทั้งจากธรรมชาติและน้ำมือมนุษย์ ตลอดจนผลลัพธ์ที่เกิดจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น และ ผลกระทบต่าง ๆ ซึ่ง High light ของนิทรรศการนี้ เช่นการ Mapping ลูกโลกที่แสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างต่อเนื่อง, เกมส์ Interactive กำจัดก๊าซช่วยโลก เป็นต้น

               โซนนิทรรศการวิกฤตอาหาร เป็นการจำลองเทคโนโลยีฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ระบบปิด การจัดแสดงเทคโนโลยีช่วยเพิ่มผลการผลิต

               โซนนิทรรศการเทคโนโลยีการแพทย์และยา โรคภัยไข้เจ็บและโรคอุบัติใหม่, แสดงโรคภัยไข้เจ็บชนิดต่างๆและสาเหตุอันเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ วิวัฒนาการทางการแพทย์ (ครั้งแรกของโลก), แสดง Timeline วิวัฒนาการทางการแพทย์ทั้งเรื่องยาและการรักษาที่เป็นครั้งแรกของโลก เทคโนโลยีในการรักษา, แสดงเทคโนโลยีและกรรมวิธีในการรักษาคนไข้แบบต่างๆทั้งในส่วนของยา, เครื่องมือแพทย์, และแพทย์ทางเลือก 4  นวัตกรรมทางการแพทย์, แสดงงานวิจัยและเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่จะหยุดยั้งโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ Hi-Light เครื่อง Kinetic X-ray เป็นเครื่องมือที่ใช้ Kinetic Sensor จับการเคลื่อนไหวของผู้เล่น แล้วแสดงผลเป็นโครงร่าง (โครงกระดูก) บนหน้าจอ

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2556 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 6-21 ส.ค.นี้

               โซนนิทรรศการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมการจัดการน้ำ จัดแสดงเรื่องการเดินทางของน้ำร่วมผจญภัยตามสายน้ำไปกับ 4D Simulator ที่จะพาผู้ชมไปดูตั้งแต่ต้นกำเนิดของสายน้ำไปจนถึงมหาสมุทร

               โซนนิทรรศการเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนอทุ่นเตือนภัยสึนามิ เป็นหนึ่งในหลายๆอย่างของเทคโนโลยี ที่นำมาใช้ เพื่อการตรวจหาเหตุที่ทำให้เกิดภัยพิบัติ เพื่อจะได้เตือนและเตรียมการป้องกันล่วงหน้า Hi-Light Halogram  เทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ

               โซนนิทรรศการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะมีการแสดงส่วนประกอบของรถยนต์ที่เชื่อมโยงไปยัง 5 อุตสาหกรรมหลัก ของประเทศ คือ อุตสาหกรรมยาง สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์พลาสติก และโลหะ

             ทั้งนี้ เยาวชน ครอบครัวและประชาชนทั่วไป สามารถเข้าชมงาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2556"  ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ - 21 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 - 20.00 น. ณ ไบเทค บางนา และ ในวันที่ 14 - 18 สิงหาคม 2556 ณ ลานหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เวลา 10.00 – 20.00 น. และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดงานได้ที่ www.nstf2013.com, www.facebook.com/nstf2013, instagram ที่ nst2013thailand และ call center 1313งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2556 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 6-21 ส.ค.นี้ โพสต์เมื่อ 13 สิงหาคม 2556 เวลา 10:50:48 12,640 อ่าน แสดงความคิดเห็น