โปรดเกล้าฯ นายพล ต.ค.56 แต่งตั้งนายทหาร 861 ตำแหน่ง


พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก
พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย
พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย

สรุปประเด็นข่าวโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก โรงเรียนเทพศิรินทร์, กองทัพเรือ

          โปรดเกล้าฯ นายพล ต.ค.56 แต่งตั้งนายทหาร และ โยกย้ายทหาร 2556 ทั้งหมด 861 ตำแหน่ง โดย พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก นั่งปลัดกระทรวงกลาโหม ด้าน พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ขึ้นเป็น ผบ.ทร. และ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร เป็น รอง ผบ.ทบ.

          ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2556  ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวนทั้งสิ้น 861 ตำแหน่ง ซึ่งการแต่งตั้งนายทหารตำแหน่งสำคัญที่น่าสนใจประกอบด้วย

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม :

             โปรดเกล้าฯ พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม


กองบัญชาการกองทัพไทย :

             โปรดเกล้าฯ พล.ร.อ.อมรเทพ ณ บางช้าง ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

             โปรดเกล้าฯ พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล ผช.ผบ.ทบ. เป็น เสธ.ทหารกองทัพบก

             โปรดเกล้าฯ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร เสนาธิการทหารบก เป็น รอง ผบ.ทบ.

             โปรดเกล้าฯ พล.อ.จิระเดช โมกขะสมิต ผช.ผบ.ทบ. เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก

             โปรดเกล้าฯ พล.ท.ไพบูลย์ คุ้มฉายา แม่ทัพภาคที่ 1 เป็น ผช.ผบ.ทบ.

             โปรดเกล้าฯ พล.ท.อักษรา เกิดผล รอง เสธ.ทบ. เป็น เสธ.ทบ.

             โปรดเกล้าฯ พล.ท.ธีรชัย นาควานิช รองเสนาธิการทหารบก เป็น แม่ทัพภาคที่ 1


กองทัพเรือ :

             โปรดเกล้าฯ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รอง ผบ.ทร. เป็น ผบ.ทร.

             โปรดเกล้าฯ พล.ร.อ.จักรชัย ภู่เจริญยศ เสธ.ทร. เป็น รอง ผบ.ทร.


กองทัพอากาศ :

             โปรดเกล้าฯ พล.อ.อ.สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์ ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ เป็น รอง ผบ.ทอ.

          ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

          ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี


 สำหรับรายชื่อ โปรดเกล้าฯ โยกย้ายนายทหาร 2556 ทั้ง 861 ตำแหน่ง มีดังนี้ 


  ติดตามข่าว โผทหาร ต.ค.56 แบบอัพเดททั้งหมดคลิกเลย


ขอขอบคุณข้อมูลจาก


โปรดเกล้าฯ นายพล ต.ค.56 แต่งตั้งนายทหาร 861 ตำแหน่ง โพสต์เมื่อ 15 กันยายน 2556 เวลา 22:24:37 30,350 อ่าน แสดงความคิดเห็น