วันหยุดปีใหม่ 2557 มติ ครม. เห็นชอบหยุด 5 วัน


วันหยุดยาว 2557


มติครม.เห็นชอบให้หยุดยาวช่วงปีใหม่5วัน (ไอเอ็นเอ็น)

            วันหยุดปีใหม่ 2557 มติ ครม. เห็นชอบให้ วันหยุด 2557 วันหยุด 2556 ช่วงปีใหม่ รวมหยุดยาว 5 วัน

            นายธีรัตถ์ รัตนเสวี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุม ครม. ได้เห็นชอบ ให้วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2556 เป็นวันหยุดพิเศษช่วงเทศกาลปีใหม่ อีก 1 วัน รวมเป็นหยุดยาว 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2556-1 มกราคม 2557 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว
วันหยุดปีใหม่ 2557 มติ ครม. เห็นชอบหยุด 5 วัน โพสต์เมื่อ 15 ตุลาคม 2556 เวลา 13:40:52 138,570 อ่าน แสดงความคิดเห็น