ปชป. เผยแนวทางปฏิรูปประเทศไทย 9 ข้อ

ชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

          พรรคประชาธิปัตย์ เผยแนวทางปฏิรูปประเทศไทย 9 หัวข้อ มีทั้งปฏิรูปการเมือง ระบบราชการ สื่อ

          วันนี้ (4 ธันวาคม 2556) นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้แถลงถึงมติของกรรมการบริหารพรรคล่าสุด ถึงแนวทางการปฏิรูปประเทศไทย แบ่งเป็น 9 หัวข้อหลัก ดังนี้

          1. ปฏิรูปการเมือง

          2. ปฏิรูประบบตรวจสอบอันเข้มข้นจากภาคประชาชน เพื่อต่อต้านคอรัปชั่น การฉ้อราษฎร์บังหลวง

          3. ปฎิรูประบบราชการและกระจายอำนาจ

          4. ปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้และโอกาสให้คนไทยหลุดพ้นจากความยากจน บนพื้นฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

          5. ปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน

          6. ปฏิรูประบบสวัสดิการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง โดยคำนึกถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และความมั่นคงมนุษย์

          7. เศรษฐกิจที่มีการแข่งขันอย่างโปร่งใสเป็นธรรมเพิ่อคุ้มครองผู้บริโภค

          8. ปฏิรูปสื่อสารมวลชน

          9. ปฏิรูประบบยุติธรรม

 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก


ปชป. เผยแนวทางปฏิรูปประเทศไทย 9 ข้อ โพสต์เมื่อ 4 ธันวาคม 2556 เวลา 17:08:59 แสดงความคิดเห็น